LETA IP
Iziet
Preses relīzes

PR: Skolotājiem pieejami visi pilnveidotā satura mācību priekšmetu programmu paraugi

2020.gada 10.augusts.

Informāciju sagatavoja Inese Leitāne.

Vispārējās izglītības mācību satura izstrādes un ieviešanas projekta ietvaros tiek veidots 51

mācību priekšmetu un kursu programmu paraugs pamatizglītībā, kā arī pamatkursiem un vienam

specializētajam kursam vispārējā vidējā izglītībā - tie visi šobrīd ir pilnībā izstrādāti un

skolotājiem pieejami mācību resursu krātuvē http://mape.skola2030.lv. Par katru no programmu

paraugiem un tā izmantošanu mācību procesā Skola2030 skolotājiem nodrošina arī tiešsaistes

vebināru un pēc tā – arī tā ierakstu.

Saites uz šiem resursiem atrodamas arī Skola2030 mājaslapā:

http://skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-programmu-paraugi-pamatizglitiba,

http://skola2030.lv/lv/skolotajiem/pamatkursu-programmu-paraugi-videja-izglitiba.

Mācību priekšmetu un kursu programmu paraugi

Salīdzinot ar esošajiem, jaunie mācību priekšmetu un kursu programmu paraugi ir detalizētāki, apjomā

plašāki, iekļauj katra temata sasniedzamos rezultātus un detalizēti apraksta konkrētas skolēna darbības

– kas viņam jādara, kāda pieredze jāiegūst, kāds skolotāja atbalsts nepieciešams, lai šo tematu apgūtu.

Visi 51 izstrādātie mācību priekšmetu un kursu programmu paraugi veidoti kā atbalsta materiāls

skolotājiem, taču tie nav obligāti, – izstrādātajām mācību programmām ir tikai ieteikuma raksturs. Tāpat

kā līdz šim skolotājiem saistoši jeb obligāti ir vienīgi skolēniem noteiktie sasniedzamie rezultāti mācību

jomās. Tie ir bijuši pieejami kopš standartu pieņemšanas brīža valdībā – pamatizglītībā kopš 2018.gada

rudens, vidējās izglītības pakāpē – kopš 2019.gada rudens. Tie viegli uztveramā formātā publicēti šeit:

https://www.skola2030.lv/lv/macibu-saturs/merki-skolenam/sasniedzamie-rezultati. Pakāpeniski mācību

resursu krātuvē www.mape.skola2030.lv tiek publicēti arī mācību līdzekļi.

Vebināri par mācību priekšmetu programmu paraugiem vidējai izglītībai

Sākot ar šo nedēļu, Skola2030 atsāks vebināru sēriju par pamatkursu programmu paraugiem vidējā

izglītībā un to izmantošanu mācību procesā. Tie, tāpat kā līdz šim notikušie, būs skatāmi tiešraidē

Skola2030 Facebook kanālā www.facebook.com/skola2030:

11. augustā plkst. 12.00 Sociālās zinības un vēsture,

11. augustā plkst. 14.00 Vēsture un sociālās zinātnes I,

13. augustā plkst. 11.00 Mazākumtautības (krievu) valoda un literatūra,

14. augustā plkst. 10.00 Dizains un tehnoloģijas I,

14. augustā plkst. 12.00 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas pamatkursi (izņemot

Literatūra I),

14. augustā plkst. 15.00 Sports un veselība,

19. augustā plkst. 10.00 Programmēšana I,

21. augustā plkst. 10.00 Datorika.

Vienkopus saites iepriekšējo vebināru ierakstiem atrodamas un tekoši tiek papildinātas

https://www.skola2030.lv/lv sadaļā Skolotājiem, apakšsadaļā Atbalsts pie attiecīgā programmas parauga

saites.

Atbalsts pilnveidotā satura ieviešanai skolotājiem, skolu vadībai, pašvaldībām

“Lai skolotājus atbalstītu un iedrošinātu pārmaiņām, kas saistītas ar aizvien lielāku viņiem doto brīvību

un atbildību izvēlēties, ko un kā mācīt, vairāku pēdējo gadu garumā gan skolotājiem, gan skolu

vadītājiem nodrošinātas plašas profesionālās pilnveides iespējas un joprojām tiek sniegts ļoti vērienīgs

atbalsts,” uzsver Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa.

Tikai šī gada sākumā vien – no marta vidus līdz jūnija beigām – arī ārkārtējās situācijas laikā notikuši 92

dažādi pasākumi ar teju 12 tūkstošiem dalībnieku, tostarp 36 vebināri par mācību priekšmetu un kursu

saturu, to programmām un metodiskajiem materiāliem, biežāk uzdotajiem jautājumiem. Visi ieraksti

pieejami Skola2030 YouTube kanālā: youtube.com/skola2030.

Visiem skolotājiem pieejams arī pašmācības E-kurss https://talakizglitiba.visc.gov.lv. Tajā skolotājiem ir

iespēja pašmācībā tiešsaistē apgūt būtiskākos pilnveidotā mācību satura un pieejas aspektus. Izglītības

iestādes vadība šo pašmācības kursu var izmantot, lai organizētu kopīgas mācības skolotājiem.

Lai sagatavotu tehnoloģiju mācību jomas skolotājus pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanai,

iepriekšējā un šajā gadā skolotājiem bija iespēja piedalīties mācībās Rīgā, Daugavpilī, Jēkabpilī,

Kuldīgā, Cēsīs un Rēzeknē. Mācībām var pieteikties arī šī gada augustā.

Lai atbalstītu vidusskolu vadības komandas jaunā vidusskolas modeļa ieviešanā, Skola2030 pagājušā

gada rudenī un šī gada sākumā organizēja satura ieviešanas atbalsta semināru ciklu skolu vadītājiem,

t.sk. no profesionālās vidējās un arodizglītības iestādēm. Pašvaldības un skolu vadītāji tika mudināti

sadarboties, lai savā reģionā/teritorijā izveidotu saskaņotu izglītības programmu piedāvājumu.

Skola2030 projekta ietvaros ir notikušas satura ziņā nozīmīgas mācības, konferences un semināri,

izveidots skolotājiem domāts ziņu izdevums “Domāt.Darīt.Zināt.”. Izglītojošos un informatīvos

pasākumos kopumā iesaistīti vairāk nekā 21 000 pedagogu; ap 11 000 pedagogu jau saņēmuši

apliecības par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu apguvi.

Kas par pilnveidoto saturu un pieeju jāzina vecākiem

Lai būtiskākās pārmaiņas skaidrotu vecākiem, stāstītu par sagaidāmo vecāku iesaisti bērna mācībās un

sadarbībā ar skolu, izveidoti īpaši pārskatāmi informatīvi materiāli atbilstoši katrai izglītības pakāpei:

pirmsskolai: https://www.skola2030.lv/vecakiem/pirmsskola,

pamatizglītībai: https://www.skola2030.lv/vecakiem/pamatizglitiba,

vidusskolai: https://www.skola2030.lv/vecakiem/vidusskola.

Papildu informācija:

Tālr. +371 29352285

E-pasts inese.leitane@skola2030.lv

www.skola2030.lv ; facebook.com/skola2030

  • Publicēta: 10.08.2020 15:03
  • Preses relīze, LETA
  •  
  • © Bez aģentūras LETA rakstiskas piekrišanas aizliegts šīs ziņas tekstu jebkādā veidā un apjomā pārpublicēt vai citādi izmantot masu saziņas līdzekļos vai interneta vietnēs. Pārkāpumu gadījumos tiesvedība norit atbilstoši Latvijas likumiem.
  • Visur
  • Ziņas
  • Preses relīzes
  • Foto

Iesūtīt preses relīzi

PR service