Vārds:
Parole:
Viesa pieeja

Iegāde

Redakcionālām vajadzībām atbilstoši klientu vēlmēm piedāvājam izdevīgus abonēšanas nosacījumus, iepriekš vienojoties par noteikta fotoziņu apjoma izmantošanu. Iespējama arī atsevišķu attēlu pasūtīšana no LETA un tās partneru foto arhīviem.

Savukārt, ja nepieciešami fotogrāfa pakalpojumi, sazinieties ar mums, lai vienotos par jūsu vēlmēm visatbilstošāko piedāvājumu.

Lai uzzinātu vairāk par iespējām iegādāties attēlus vai radušies jautājumi par pakalpojumu izmantošanu, lūdzam sazināties ar LETA Mārketinga nodaļu: 67222509, marketing@leta.lv.

Tiesības lejupielādēt attēlus ir tikai LETA foto servisa klientiem, ar kuriem ir noslēgts līgums par pakalpojumu izmantošanu.

LETA Foto nodaļas kontakti

foto@leta.lv

Foto nodaļas vadītāja: Sintija Zandersone, tālrunis 67216689, e-pasts: sintija.zandersone@leta.lv

© Fotoattēlu kopēšana un izmantošana jebkurā veidā un apjomā bez rakstiskas saskaņošanas ar aģentūru LETA ir aizliegta. Jebkāda neatļauta attēlu lietošana var pārkāpt autortiesību likumus. LETA, tās fotogrāfiem vai foto partneriem pieder visas autortiesības uz publicētajiem fotoattēliem. Informācija, ko satur http://www.leta.lv, ir aizsargāta saskaņā ar LR likumdošanas, tajā skaitā autortiesību, normām.

Iegādes forma