Vārds:
Parole:
Viesa pieeja

LETA ES fondu projekti

Dziļās mašīnmācīšanās modeļi un to dzīves cikla pārvaldības ietvars multimediju datu apstrādei ziņu aģentūrās

25.03.2022

Pārskats par periodu: 2022. gada janvāris - 2022. gada marts (projekta Nr.1.1.1.1/18/A/045)

Aktivitātes WP1 ietvaros:

 • Projekta nodevumi sagatavoti gan kā publikācijas, gan kā programmatūras komponentes.

Aktivitātes WP2 ietvaros:

 • Projekta nodevumi sagatavoti gan kā publikācijas, gan kā programmatūras komponentes.

Aktivitātes WP3 ietvaros:

Dziļās mašīnmācīšanās modeļi un to dzīves cikla pārvaldības ietvars multimediju datu apstrādei ziņu aģentūrās

27.12.2021

Pārskats par periodu: 2021. gada oktobris - 2021. gada decembris (projekta Nr.1.1.1.1/18/A/045)

Aktivitātes WP1 ietvaros:

 • T.1.2.2: Tiek turpināts darbs pie ietvara programmatiskās realizācijas. Ir izveidota sistēma, kas ļauj darboties ar dažāda tipa mašīnmācīšanās uzdevumiem, piemēram, attēlu klasificēšanu, runas atpazīšanu, teksta transkripciju. Tā ļauj dokumentēt modeļa trenēšanās gaitu, caur API saņemot trenēšanās programmas datus. Ir realizēta arī iespēja atsūtīt arī modeļa izpildes laika datus, lai potenciāli novērtētu tā izpildi produkcijas vidē.
 • T.1.3.3: Tiek veikti publikācijas uzlabojumi atbilstoši recenzenta norādēm.

Aktivitātes WP2 ietvaros:

 • T.2.2: Ir pabeigts darbs pie attēlu meklēšanas tekstam un ir izstrādāts vispārīgs matemātisks modelis, kas ļauj integrēt OpenAI CLIP ar dažādiem ārējiem modeļiem, kā, piemēram, seju atpazīšanas modeli, logo atpazīšanas modeli, utt.
 • T.2.4: Ir izstrādāta un iesniegta publikācija: I. Pretkalnins, A. Sprogis, G. Barzdins, “CLIP Augmentation for Image Search”

Aktivitātes WP3 ietvaros:

Dziļās mašīnmācīšanās modeļi un to dzīves cikla pārvaldības ietvars multimediju datu apstrādei ziņu aģentūrās

27.09.2021

Pārskats par periodu: 2021. gada jūlijs - 2021. gada septembris (projekta Nr.1.1.1.1/18/A/045)

Aktivitātes WP1 ietvaros:

 • T.1.2.2: Tiek turpināts darbs pie ietvara programmatiskās realizācijas. Ir izveidoti automatizēti testi Logger funkciju bibliotēkai, ir uzsākta automatizētu testu izstrāde platformas “backend” daļai. Ir papildināta sistēmas saskarne atbilstoši četru soļu mašīnmācīšanās procesam, kas sastāv no šādiem soļiem: projekta uzdevuma tipa definēšana, datu apstrāde, modeļa trenēšana un izstrādātā modeļa rezultātu pārraudzība.
 • T.1.3.3: Ir izstrādāta un iesniegta jauna publikācija.

Aktivitātes WP2 ietvaros:

 • T.2.2: Tiek turpināts darbs pie attēlu meklēšanas tekstam. Ir attīstīts vispārīgs matemātisks modelis, kas ļauj integrēt OpenAI CLIP ar dažādiem ārējiem modeļiem, kā, piemēram, seju atpazīšanas modeli un logo atpazīšanas modeli.
 • T.2.4: Tiek izstrādāta jauna publikācija.

Aktivitātes WP3 ietvaros:

Dziļās mašīnmācīšanās modeļi un to dzīves cikla pārvaldības ietvars multimediju datu apstrādei ziņu aģentūrās

27.06.2021

Pārskats par periodu: 2021. gada aprīlis - 2021. gada jūnijs (projekta Nr.1.1.1.1/18/A/045)

Aktivitātes WP1 ietvaros:

 • T.1.2.2: Tiek turpināts darbs pie ietvara programmatiskās realizācijas. Ir izveidoti automatizēti testi Logger funkciju bibliotēkai, ir uzsākta automatizētu testu izstrāde platformas “backend” daļai. Ir papildināta sistēmas saskarne atbilstoši četru soļu mašīnmācīšanās procesam, kas sastāv no šādiem soļiem: projekta uzdevuma tipa definēšanas, datu apstrādes, modeļa trenēšanas un izstrādātā modeļa rezultātu monitorēšanas.
 • T.1.3.3: Tiek strādāts pie jaunas publikācijas.

Aktivitātes WP2 ietvaros:

 • T.2.2: Ir uzsākta LETA ziņu attēlu arhivēšana tālākam importam PiniTree sistēmā, kas ļaus iespēju veikt attēlu piemeklēšanu ziņu rakstiem. Tiek pētīta pieeja OpenAI CLIP pieeja, tacu vēl nav skaidrs kā to lokalizēt no angļu valodas uz latviešu valodu.
 • Tiek turpināts darbs pie attēlu meklēšanas tekstam. Ir izveidots varbūtisks modelis OpenAI CLIP integrēšanai ar seju atpazīšanu. Novērtēts, ka seju atpazīšana var būtiski uzlabot CLIP pieejas precizitāti. Tiek veikti eksperimenti cilvēku vārdu un seju atpazīšanas uzlabošanai.

Aktivitātes WP3 ietvaros:

 • Sabiedrības informēšanai ir izveidota mājaslapa (https://syslab.lumii.lv/projects/erafprojects/dzilas-mm-modelu-projekts), kā arī Twitter konts (https://twitter.com/imcs_dl).
 • T.2.2:Ir veikti pirmie eksperimenti ar OpenAI CLIP pieeju, tiek eskperimentēts, vai seju atpazīšana ietekmē CLIP pieejas precizitāti.

Dziļās mašīnmācīšanās modeļi un to dzīves cikla pārvaldības ietvars multimediju datu apstrādei ziņu aģentūrās

27.03.2021

Pārskats par periodu: 2021. gada janvāris - 2020. gada marts (projekta Nr.1.1.1.1/18/A/045)

Aktivitātes WP1 ietvaros:

 • T.1.2.2: Tiek turpināts darbs pie ietvara programmatiskās realizācijas. Ir papildināta Logger funkciju bibliotēka, Logger ir izveidota kā PIP bibliotēka un ir publicēta PIP platformā (https://pypi.org/project/ldmlogger/). Platformā ir izveidota automatizēta failu augšupielādēšana no lietotāja lokālās vides un to pārlūkošana (dažādu tipu failu) platformā. Ir uzlabota platformas lietojamība, novērstas nelielas koda un pakotņu ielādes problēmas.
 • T.1.3.3: Publicēta publikācija: Edgars Celms, Janis Barzdins, Audris Kalnins, Paulis Barzdins, Arturs Sprogis, Mikus Grasmanis, Sergejs Rikacovs "DSL approach to deep learning lifecycle data management" žurnālam Baltic Journal of Modern Computing (BJMC).

Tiek strādāts pie jaunas publikācijas.

Aktivitātes WP2 ietvaros:

 • T.2.2:Ir veikti pirmie eksperimenti ar OpenAI CLIP pieeju, tiek eskperimentēts, vai seju atpazīšana ietekmē CLIP pieejas precizitāti.

Aktivitātes WP3 ietvaros:

 • Sabiedrības informēšanai ir izveidota mājaslapa (https://syslab.lumii.lv/projects/erafprojects/dzilas-mm-modelu-projekts), kā arī Twitter konts (https://twitter.com/imcs_dl).
 • Uzstāšanās ar referātu “Dziļās mašīnmācīšanās modeļi un to dzīves cikla pārvaldības ietvars multimediju datu apstrādei” 79. LU starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2021. gada 12. februārī.
 • Prezentēts ietvars LU maģistratūras kursā “Dziļā mašīnmācīšanās”.

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2021. gada pirmajā ceturksnī

24.03.2021

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā 2021. gada pirmajā ceturksnī uzsākt piecu jaunu pētījumu īstenošana un tiek turpināta visu iepriekš apstiprināto pētījumu īstenošana. Sagatavots un iesniegts septītais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. Visas sanāksmes notikušas pilnībā attālināti.

25. februārī norisinājusies tiešsaistes konference “FF 314: Kompetences centri. Inovācijas izaugsmei un eksportam”, kurā īsi un kodolīgi 314 sekunžu uzrunās pieredzē dalījās arī IT kompetences centra pētījumu īstenotāju SIA “Tilde” un SIA “We Are Dots” pārstāvji.

Decembrī pabeigta divu pētījumu īstenošana:

 • SIA “DIVI grupa” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.7 “Biznesa procesu modeļu lietojums pilnai informācijas sistēmas funkcionalitātes testēšanai”. Sīkāku informāciju skat. šeit.
 • SIA “LETA” un Latvijas Universitātes matemātikas un informātikas institūta pētījums Nr. 2.4 “Semantiski strukturētas informācijas izguves platforma liela apjoma latviešu valodas ziņu arhīva apstrādei”. Sīkāku informāciju skat. šeit.

Martā plānots pabeigt šādus pētījumus:

 • SIA “Tilde” pētījums Nr. 2.2 “Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošana” uzsākts 2019. gada aprīlī. 2021. gada pirmajā ceturksnī plānots pabeigt eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošanas risinājuma prototips” īstenošana.
 • SIA “Tilde” pētījums Nr. 2.3 “Neironu tīklu mašīnmācīšanās metodes virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijai” uzsākts 2019. gada aprīlī. 2020. gada nogalē noslēgusies aktivitātes “Dialogu scenāriju mašīnmācīšanās no audio sarunām” īstenošana un 2021.gada pirmajā ceturksnī plānots pabeigt eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijas prototips” īstenošana.

Īstenoto pētījumu aktualitātes:

 • AS “RIX Technologies” pētījums Nr. 1.2 “Lietotāju atbalsta viedais asistents” uzsākts 2019. gada septembrī; 2021. gada pirmajā ceturksnī noslēgusies eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Lietotāju atbalsta viedā asistenta prototipa specificēšana un izstrāde”. Martā uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Lietotāju atbalsta viedā asistenta aprobācija darbā ar dokumentu vadības sistēmas Namejs lietotāju grupu un Namejs atbalsta dienestu” īstenošana, ko paredzēts pabeigt nākošajā ceturksnī.
 • SIA “Mobilly” pētījums Nr. 1.3 “Uz dokumentu vadības sistēmas bāzēta finanšu analīzes rīka izstrādes izpēte un prototipēšana” uzsākts 2019. gada jūlijā. 2021. gada pirmajā ceturksnī tiek turpināta eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Trīskāršā spējuma biznesa paradigmas modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcija” īstenošana.
 • SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “Helmes Latvia” pētījums Nr. 1.4 “Uz viedām tehnoloģijām balstīta modulāra Personāla pārvaldības risinājuma (PPR) izstrāde” uzsākts 2019. gada maijā. 2021. gada pirmajā ceturksnī tiek turpināta rūpnieciskā pētījuma trešā aktivitāte “Viedo tehnoloģiju pielietojums moderno personāla pārvaldības pieeju nodrošināšanai” un eksperimentālās izstrādes aktivitāte “PPR prototipa izveide”.
 • SIA “Datorzinību centrs” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai” uzsākts 2019. gada maijā. 2021. gada pirmajā ceturksnī ir noslēgusies otrās rūpnieciskā pētījuma aktivitātes “Pētniecības atbalsta modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcijas izveide” īstenošana un turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Pētniecības atbalsta rīka prototipa izveide un validācija” īstenošana.
 • SIA “DIVI grupa” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.6 “Laiksakritības analīze biznesa procesu modeļos” uzsākts 2019. gada maijā. 2021. gada pirmajā ceturksnī tiek turpināta eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Prototipa izstrāde” īstenošana un uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Tehnoloģijas aprobācija” īstenošana.
 • SIA “ABC Software” pētījums Nr. 1.11 “IT sistēmu lietotāju uzvedības analīze un realizēto biznesa procesu efektivitātes uzlabošana, izmantojot AI/ML” tiek uzsākts 2020. gada septembrī. 2021. gada pirmajā ceturksnī noslēgusies rūpnieciskā pētījuma aktivitātes “IT sistēmu lietotāju uzvedības analīzes un efektivitātes noteikšanas algoritma tehnoloģisko komponentu izveide un to validācija laboratorijas vidē” īstenošana un uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitātes “IT sistēmu lietotāju uzvedības analīzes un efektivitātes noteikšanas algoritma tehnoloģisko komponentu pārnešana un validācija mākslīgi radītā vidē” īstenošana.
 • SIA “WeAreDots” un SIA ZTF “Lāsma” pētījums Nr. 1.12 “Multiobjektu detektēšana un izsekošana transportlīdzekļu satiksmes novērošanai: 3D-LiDAR un kameras datu apvienošana” uzsākts 2020. gada aprīlī. 2020. gada nogalē noslēgusies eksperimentālās izstrādes aktivitātes “LiDAR tipa skeneru darbības uzsākšana” īstenošana un 2021. gada pirmajā ceturksnī turpinās rūpnieciskā pētījuma aktivitātes "Multiobjektu detektēšanas un izsekošanas konceptuālais modelis” īstenošana.
 • SIA “DATI group” pētījums Nr. 1.13 “Resurstaupīgi skaitļošanas uzdevumu optimizācijas risinājumi” uzsākts 2020. gada februārī. 2021. gada pirmajā ceturksnī noslēgusies rūpnieciskā pētījuma aktivitātes “Optimizācijas platformas projektēšana” īstenošana un uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Skaitļošanas uzdevumu optimizēšanas platformas izstrāde” īstenošana.
 • SIA “ABC Software” pētījums Nr. 1.14 “Inženierprojektēšanas nozares specializēto IT sistēmu lietotāju vienota uzvedības modeļa konstruēšanas metodes izveide, izmantojot AI/ML algoritmus.” tiek uzsākts 2021. gada martā. 2021. gada pirmajā ceturksnī uzsākta rūpnieciskā pētījuma pirmā aktivitāte “IT daudzsistēmu vides lietotāju vienota uzvedības modeļa konstruēšanas metodes tehnoloģisko komponentu izveide, integrācija un to kopdarbības validācija laboratorijas vidē”.
 • SIA “DIVI grupa”, SIA “FitsyPro” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.15 “Mākslīgā intelekta pielietojums e-mobilitātes risinājumu optimizācijai” uzsākts 2021. gada janvārī. 2021. gada pirmajā ceturksnī uzsākta rūpnieciskā pētījuma pirmā aktivitāte “Zinātniskās bāzes izveide”.
 • SIA “Datorzinību centrs” pētījums Nr. 1.18 “Putnkopības uzņēmumu ražošanas kvalitātes aspektu un peļņas uzlabošana, uz datu analīzi un prognozēšanu balstītu precīzās putnkopības metožu pielietojuma rezultātā” uzsākts 2021. gada janvārī. 2021. gada pirmajā ceturksnī uzsākta rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Precīzās putnkopības IT atbalsta modeļa izveide”.
 • SIA “Lursoft IT” un SIA “POTAPOVIČA un ANDRESONE” pētījums Nr. 1.19 “Normatīvo aktu un dažādu valstu uzņēmumu finanšu datu salīdzinoša analīze uzņēmējdarbības rezultātu prognozēšanai” uzsākts 2021. gada februārī. 2021. gada pirmajā ceturksnī uzsākta rūpnieciskā pētījuma aktivitāte, kas paredz izvērtēt uzņēmējdarbības vides modelēšanas metodes, mākslīgajā intelektā sakņotas normatīvo aktu analīzes metodes un sasaistīt ar tām iegūstamos uzņēmējdabības vides raksturojumus ar divu vai vairāku valstu uzņēmumu finanšu (analītikas) rezultātiem.
 • SIA “Datorzinību centrs” pētījums Nr. 2.5 “E-mācību objektu veidošanas, migrācijas un lietošanas sadarbspējas nodrošināšana mākoņdatošanas infrastruktūrā” uzsākts 2019. gada maijā. 2021. gada pirmajā ceturksnī turpinās pētījumu noslēdzošās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “E-mācību satura izveides un migrācijas rīku prototipu izveide un validācija mākoņpakalpojumu vidē” īstenošana.
 • SIA “Tilde” un VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pētījums Nr. 2.8 “Automatizēti balss komunikācijas risinājumi veselības nozarei” uzsākts 2021. gada janvārī. 2021. gada pirmajā ceturksnī uzsākta rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Vāji uzraudzīta ASR sistēmu pielāgošana”.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

Dziļās mašīnmācīšanās modeļi un to dzīves cikla pārvaldības ietvars multimediju datu apstrādei ziņu aģentūrās

27.12.2020

Pārskats par periodu: 2020. gada oktobris - 2020. gada decembris (projekta Nr.1.1.1.1/18/A/045)

Sagatavota un apstiprināta visusposma (Midterm) projekta atskaite.

Aktivitātes WP1 ietvaros:

 • T.1.2.2: Tiek turpināts darbs pie ietvara programmatiskās realizācijas. Tiek izstrādāts mehānisms, lai sistēmā var strādāt ar dažādiem projektu tipiem, piemēram, video un runas transkriptēšanas projektiem. Tiek pilnveidots lietotāju autorizēšanās mehānisms un refaktorēta datubāzes struktūra.
 • T.1.3.2: Prezentēta un publicēta publikācija:
  Paulis Barzdins, Edgars Celms, Janis Barzdins, Audris Kalnins, Arturs Sprogis, Mikus Grasmanis, Sergejs Rikacovs. “Metamodel specialization based DSL for DL lifecycle data management” MODELS ‘20: Proceedings of the 23rd ACM/IEEE International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems: Companion Proceedings, October 2020
 • T.1.3.3: Izstrādāta un iesniegta publikācija "DSL approach to deep learning lifecycle data management" žurnālam Baltic Journal of Modern Computing (BJMC).

Aktivitātes WP2 ietvaros:

 • T.2.1: Notiek darbs pie attēlu aprakstu ģeneratora komonentes integrēšanas PiniTree sistēmā. Papildus tiek strādāts pie seju atpazīšanas iekorporēšanas aprakstu ģenerēšanā.
 • T.2.2: Ir uzsākta LETA ziņu attēlu arhivēšana tālākam importam PiniTree sistēmā, kas ļaus iespēju veikt attēlu piemeklēšanu ziņu rakstiem. Tiek pētīta pieeja OpenAI CLIP pieeja, tacu vēl nav skaidrs kā to lokalizēt no angļu valodas uz latviešu valodu.
 • T.2.3: Tiek turpināts darbs pie teksta atpazīšanas video komponentes izstrādes, ir izstrādāta plašāka datu kopa, vecicot manuālu transkriptēšanu.
 • T.2.4.1: Papildināta un publicēta publikācija:
  Guntis Barzdins, Didzis Gosko, Karlis Cerans, Oskars F.Barzdins, Arturs Znotins, Paulis F.Barzdins, Normunds Gruzitis, Mikus Grasmanis, Janis Barzdins, Uldis Lavrinovics, Sinty K.Mayer, Intars Students, Edgars Celms, Arturs Sprogis, Gunta Nespore-Berzkalne, Peteris Paikens. “Pini Language and PiniTree Ontology Editor: Annotation and Verbalisation for Atomised Journalism”. Lecture Notes in Computer Science, Volume 12124 LNCS, 2020, Pages 32-38. Extended Semantic Web Conference, ESWC 2020

Aktivitātes WP3 ietvaros:

 • Sabiedrības informēšanai ir izveidota mājaslapa (https://syslab.lumii.lv/projects/erafprojects/dzilas-mm-modelu-projekts), kā arī Twitter konts (https://twitter.com/imcs_dl).

Dziļās mašīnmācīšanās modeļi un to dzīves cikla pārvaldības ietvars multimediju datu apstrādei ziņu aģentūrās

27.09.2020

Pārskats par periodu: 2020. gada jūlijs - 2020. gada septembris (projekta Nr.1.1.1.1/18/A/045)

Aktivitātes WP1 ietvaros:

 • T.1.1.1: Ir pabeigta sistēmas arhitektūras kodola pirmās versijas izstrāde jeb "midterm" versija.
 • T.1.2.1: Ir izstrādāta "midterm" programmatiskā realizācija, kas satur sistēmas kodola realizāciju ar iespēju ielādēt un pārlūkot treniņdatus (gold un silver data), veikt logošanu uz ietvara sistēmu no programmas, kas veic modeļu trenēšanu, kā arī sagatavots, lai sistēmu ir iespējams palaist ar Docker tehnoloģiju.
 • T.1.3.1. Papildināta un publicēta publikācija:
  Edgars Celms, Janis Barzdins, Audris Kalnins, Arturs Sprogis, Mikus Grasmanis, Sergejs Rikacovs, Paulis Barzdins. “Towards DSL for DL Lifecycle Data Management”. Communications in Computer and Information Science, Volume 1243 CCIS, 2020, Pages 205-218. 14th International Baltic Conference on Databases and Information Systems, DB and IS 2020, Tallinn, Estonia, 2020.
 • T.1.3.2: Tiek izstrādāta publikācija “Metamodel specialization based DSL for DL lifecycle data management” MODELS ‘20 konferencei.

Aktivitātes WP2 ietvaros:

 • T.2.1: Ir izstrādāta "midterm" programmatiskā realizācija, kas ļauj ģenerēt attēliem atbilstošos aprakstus.
 • T.2.3: Tiek turpināts darbs pie teksta atpazīšanas video komponentes izstrādes, tiek eksperimentēts ar metodēm atsevišķiem programmas soļiem.
 • T.2.4.3: Papildināta un publicēta publikācija:
  Ingus Janis Pretkalnins, Arturs Sprogis, Guntis Barzdins. “Text Extraction from Scrolling News Tickers”. Communications in Computer and Information Science, Volume 1243 CCIS, 2020, Pages 130-143. 14th International Baltic Conference on Databases and Information Systems, DB and IS 2020, Tallinn, Estonia, 2020.

Aktivitātes WP3 ietvaros:

 • Sabiedrības informēšanai ir izveidota mājaslapa (https://syslab.lumii.lv/projects/erafprojects/dzilas-mm-modelu-projekts), kā arī Twitter konts (https://twitter.com/imcs_dl).

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2020. gada nogalē

14.12.2020

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā 2020. gada pēdējā ceturksnī tiek turpināta visu apstiprināto pētījumu īstenošana. Sagatavots un iesniegts sestais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. Sākoties atkārtotam Covid-19 vilnim, sanāksmes notikušas pilnībā attālināti. Valstī izsludinātā ārkārtas situācija pētījumu īstenošanu kopumā nav būtiski ietekmējusi.

Šajā ceturksnī pabeigta četru pētījumu īstenošana:

 • SIA “ZZ dats” pētījums Nr. 1.1 “Analītiskas datu noliktavas projektēšanas ietvars e-pārvaldei”. Sīkāku informāciju skat. http://www.itkc.lv/2020/12/11/petijuma-1-1-publikacijas/
 • SIA “ABC Software” pētījums Nr. 1.8 “Netipisko darbību noteikšana, piemērojot daļēji uzraudzītu apmācības (semi-supervised) pieeju klašu nelīdzsvarotā vidē”. Sīkāku informāciju skat. http://www.itkc.lv/2020/12/11/petijuma-1-1-publikacijas/
 • SIA “Lursoft IT” un Rīgas Tehniskās universitātes pētījums Nr. 1.9 “Prototipa izveide kontroles dienestu un finanšu regulatoru pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī privātā sektora klientu portfeļu pārvaldībai”. Sīkāku informāciju skat. http://www.itkc.lv/2020/12/11/petijuma-1-9-publikacijas-2/
 • SIA “Tilde” un SIA “Merhels Revidenti Konsultanti” starpnozaru pētījums Nr. 2.6 “Mākslīgā intelekta metožu izpēte un kompleksu sistēmu veidošana uzņēmumu grāmatvedības uzskaites procesu automatizācijai un lēmumu modelēšanai”. Sīkāku informāciju skat. http://www.itkc.lv/2020/12/11/petijuma-2-6-publikacijas/

Decembrī plānots pabeigt šādus pētījumus:

 • SIA “DIVI grupa” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.7 “Biznesa procesu modeļu lietojums pilnai informācijas sistēmas funkcionalitātes testēšanai” uzsākts 2019. gada jūnijā. Pašlaik norisinās noslēdzošās pētījuma aktivitātes “Prototipa aprobācija” īstenošana.
 • SIA “LETA” un Latvijas Universitātes matemātikas un informātikas institūta pētījums Nr. 2.4 “Semantiski strukturētas informācijas izguves platforma liela apjoma latviešu valodas ziņu arhīva apstrādei” uzsākts 2019. gada jūnijā. Pašlaik norisinās noslēdzošās pētījuma aktivitātes “Sistēmas prototipu izstrāde ziņu arhīva apstrādes un mediju monitoringa lietojumiem” īstenošana.

Īstenoto pētījumu aktualitātes:

 • AS “RIX Technologies” pētījums Nr. 1.2 “Lietotāju atbalsta viedais asistents” uzsākts 2019. gada septembrī; 2020. gada pēdējā ceturksnī turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Lietotāju atbalsta viedā asistenta prototipa specificēšana un izstrāde”.
 • SIA “Mobilly” pētījums Nr. 1.3 “Uz dokumentu vadības sistēmas bāzēta finanšu analīzes rīka izstrādes izpēte un prototipēšana” uzsākts 2019. gada jūlijā. 2020. gada ceturtajā ceturksnī tiek turpināta eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Trīskāršā spējuma biznesa paradigmas modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcija” īstenošana.
 • SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “T2T” pētījums Nr. 1.4 “Uz viedām tehnoloģijām balstīta modulāra Personāla pārvaldības risinājuma (PPR) izstrāde” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada pēdējā ceturksnī tiek turpināta rūpnieciskā pētījuma trešā aktivitāte “Viedo tehnoloģiju pielietojums moderno personāla pārvaldības pieeju nodrošināšanai” un eksperimentālās izstrādes aktivitāte “PPR prototipa izveide”.
 • SIA “Datorzinību centrs” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada ceturtajā ceturksnī tiek turpināta otrās rūpnieciskā pētījuma aktivitātes “Pētniecības atbalsta modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcijas izveide” un eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Pētniecības atbalsta rīka prototipa izveide un validācija” īstenošana.
 • SIA “DIVI grupa” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.6 “Laiksakritības analīze biznesa procesu modeļos” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada nogalē tiek turpināta eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Prototipa izstrāde” īstenošana.
 • SIA “ABC Software” pētījums Nr. 1.11 “IT sistēmu lietotāju uzvedības analīze un realizēto biznesa procesu efektivitātes uzlabošana, izmantojot AI/ML” tiek uzsākts 2020. gada septembrī. 2020. gada ceturtajā ceturksnī turpinās rūpnieciskā pētījuma aktivitātes “IT sistēmu lietotāju uzvedības analīzes un efektivitātes noteikšanas algoritma tehnoloģisko komponentu izveide un to validācija laboratorijas vidē” īstenošana.
 • SIA “WeAreDots” un SIA ZTF “Lāsma” pētījums Nr. 1.12 “Multiobjektu detektēšana un izsekošana transportlīdzekļu satiksmes novērošanai: 3D-LiDAR un kameras datu apvienošana” uzsākts 2020. gada aprīlī. 2020. gada pēdējā ceturksnī uzsākta rūpnieciskā pētījuma otrā aktivitāte "Multiobjektu detektēšanas un izsekošanas konceptuālais modelis”, un turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “LiDAR tipa skeneru darbības uzsākšana” īstenošana.
 • SIA “DATI group” pētījums Nr. 1.13 “Resurstaupīgi skaitļošanas uzdevumu optimizācijas risinājumi” uzsākts 2020. gada februārī. Ceturtajā ceturksnī turpinās trešās aktivitātes “Optimizācijas platformas projektēšana” īstenošana.
 • SIA “Tilde” pētījums Nr. 2.2 “Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošana” uzsākts 2019. gada aprīlī. 2020. gada pēdējā ceturksnī pabeigta rūpnieciskā pētījuma trešā aktivitāte “Pētījums par neirontulkošanas sistēmu pielāgošanu runas tulkošanas problēmu risināšanai”, turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošanas risinājuma prototips” īstenošana.
 • SIA “Tilde” pētījums Nr. 2.3 “Neironu tīklu mašīnmācīšanās metodes virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijai” uzsākts 2019. gada aprīlī. 2020. gada ceturtajā ceturksnī turpinās trešās rūpnieciskā pētījuma aktivitātes “Dialogu scenāriju mašīnmācīšanās no audio sarunām” un eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijas prototips” īstenošana.
 • SIA “Datorzinību centrs” pētījums Nr. 2.5 “E-mācību objektu veidošanas, migrācijas un lietošanas sadarbspējas nodrošināšana mākoņdatošanas infrastruktūrā” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada pēdējā ceturksnī turpinās pētījumu noslēdzošās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “E-mācību satura izveides un migrācijas rīku prototipu izveide un validācija mākoņpakalpojumu vidē” īstenošana.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2020. gada trešajā ceturksnī

21.09.2020

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā 2020. gada trešajā ceturksnī tiek turpināta visu apstiprināto pētījumu īstenošana un uzsākta viena jauna pētījuma īstenošana. Sagatavots un iesniegts jau piektais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. Mazinot iespēju inficēties ar Covid-19, sanāksmes lielākoties notikušas pilnībā vai daļēji attālināti. Covid-19 radītie sarežģījumi atsevišķos gadījumos ir ietekmējuši pētījumu norises laika grafikus, bet kopumā pētījumu īstenošana nav būtiski ietekmēta.

Īstenoto pētījumu aktualitātes:

 • SIA “ZZ dats” pētījums Nr. 1.1 “Analītiskas datu noliktavas projektēšanas ietvars e-pārvaldei” uzsākts 2019. gada jūnijā; līdz 2020. gada trešajā ceturksnī tiek īstenota pētījumu noslēdzošā eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Analītiskas e-pārvaldes datu noliktavas risinājuma izstrāde iedzīvotāju karšu datu apstrādei un analīzei”, kuru plānots pabeigt septembrī.
 • AS “RIX Technologies” pētījums Nr. 1.2 “Lietotāju atbalsta viedais asistents” uzsākts 2019. gada septembrī; līdz 2020. gada trešajam ceturksnim pabeigts rūpnieciskais pētījums, jūlijā uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Lietotāju atbalsta viedā asistenta prototipa specificēšana un izstrāde”.
 • SIA “Mobilly” pētījums Nr. 1.3 “Uz dokumentu vadības sistēmas bāzēta finanšu analīzes rīka izstrādes izpēte un prototipēšana” uzsākts 2019. gada jūlijā. 2020. gada trešajā ceturksnī pabeigts rūpnieciskais pētījums un tiek turpināta eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Trīskāršā spējuma biznesa paradigmas modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcija” īstenošana.
 • SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “T2T” pētījums Nr. 1.4 “Uz viedām tehnoloģijām balstīta modulāra Personāla pārvaldības risinājuma (PPR) izstrāde” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada trešajā ceturksnī tiek turpināta rūpnieciskā pētījuma trešā aktivitāte “Viedo tehnoloģiju pielietojums moderno personāla pārvaldības pieeju nodrošināšanai”, kā arī eksperimentālās izstrādes aktivitāte “PPR prototipa izveide”.
 • SIA “Datorzinību centrs” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada trešajā ceturksnī pabeigta rūpnieciskā pētījuma pirmā aktivitāte “Pētniecības atbalsta modeļa izveide” un tiek turpināta otrās aktivitātes “Pētniecības atbalsta modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcijas izveide” īstenošana.
 • SIA “DIVI grupa” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.6 “Laiksakritības analīze biznesa procesu modeļos” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada trešajā ceturksnī turpinās rūpnieciskā pētījuma otrās aktivitātes “Laiksakritīgas izpildes analīzes algoritmi” un eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Prototipa izstrāde” īstenošana.
 • SIA “DIVI grupa” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.7 “Biznesa procesu modeļu lietojums pilnai informācijas sistēmas funkcionalitātes testēšanai” uzsākts 2019. gada jūnijā. 2020. gada trešajā ceturksnī turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Prototipa izstrāde” un uzsākta pētījumu noslēdzošā aktivitāte “Prototipa aprobācija”.
 • SIA “ABC Software” pētījums Nr. 1.8 “Netipisko darbību noteikšana, piemērojot daļēji uzraudzītu apmācības (semi-supervised) pieeju klašu nelīdzsvarotā vidē” uzsākts 2019. gada aprīlī. 2020. gada trešajā ceturksnī tiek turpināta pētījumu noslēdzošā eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Netipisko darbību noteikšanas algoritma modeļa pārbaude un adaptācija mākslīgi radītā vidē”.
 • SIA “Lursoft IT” un Rīgas Tehniskās universitātes pētījums Nr. 1.9 “Prototipa izveide kontroles dienestu un finanšu regulatoru pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī privātā sektora klientu portfeļu pārvaldībai” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada trešajā ceturksnī pabeigta prototipa izstrāde un uzsākta pētījumu noslēdzošā eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Modeļa testēšana, izmantojot prototipu”.
 • SIA “ABC Software” pētījums Nr. 1.11 “IT sistēmu lietotāju uzvedības analīze un realizēto biznesa procesu efektivitātes uzlabošana, izmantojot AI/ML” tiek uzsākts 2020. gada septembrī ar pirmo rūpnieciskā pētījuma aktivitāti “IT sistēmu lietotāju uzvedības analīzes un efektivitātes noteikšanas algoritma tehnoloģisko komponentu izveide un to validācija laboratorijas vidē”.
 • SIA “WeAreDots” un SIA ZTF “Lāsma” pētījums Nr. 1.12 “Multiobjektu detektēšana un izsekošana transportlīdzekļu satiksmes novērošanai: 3D-LiDAR un kameras datu apvienošana” uzsākts 2020. gada aprīlī. 2020. gada trešajā ceturksnī tiek turpināta rūpnieciskā pētījuma pirmās aktivitātes "LiDAR tipa skeneru darbības principu un to ietekmējošo faktoru īpašības izpēte” un eksperimentālās izstrādes aktivitātes “LiDAR tipa skeneru darbības uzsākšana” īstenošana.
 • SIA “DATI group” pētījums Nr. 1.13 “Resurstaupīgi skaitļošanas uzdevumu optimizācijas risinājumi” uzsākts 2020. gada februārī. Trešajā ceturksnī pabeigta rūpnieciskā pētījuma otrā aktivitāte “Optimizācijas izaicinājumu formalizēšana” un uzsākta trešās aktivitātes “Optimizācijas platformas projektēšana” īstenošana.
 • SIA “Tilde” pētījums Nr. 2.2 “Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošana” uzsākts 2019. gada aprīlī. 2020. gada trešajā ceturksnī turpinās rūpnieciskā pētījuma trešās aktivitātes “Pētījums par neirontulkošanas sistēmu pielāgošanu runas tulkošanas problēmu risināšanai” un eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošanas risinājuma prototips” īstenošana.
 • SIA “Tilde” pētījums Nr. 2.3 “Neironu tīklu mašīnmācīšanās metodes virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijai” uzsākts 2019. gada aprīlī. 2020. gada trešajā ceturksnī turpinās trešās rūpnieciskā pētījuma aktivitātes “Dialogu scenāriju mašīnmācīšanās no audio sarunām” un eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijas prototips” īstenošana.
 • SIA “LETA” un Latvijas Universitātes matemātikas un informātikas institūta pētījums Nr. 2.4 “Semantiski strukturētas informācijas izguves platforma liela apjoma latviešu valodas ziņu arhīva apstrādei” uzsākts 2019. gada jūnijā. 2020. gada trešajā ceturksnī turpinās pētījumu noslēdzošās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Sistēmas prototipu izstrāde ziņu arhīva apstrādes un mediju monitoringa lietojumiem” īstenošana.
 • SIA “Datorzinību centrs” pētījums Nr. 2.5 “E-mācību objektu veidošanas, migrācijas un lietošanas sadarbspējas nodrošināšana mākoņdatošanas infrastruktūrā” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada trešajā ceturksnī pabeigts rūpnieciskais pētījums un turpinās pētījumu noslēdzošās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “E-mācību satura izveides un migrācijas rīku prototipu izveide un validācija mākoņpakalpojumu vidē” īstenošana.
 • SIA “Tilde” un SIA “Merhels Revidenti Konsultanti” starpnozaru pētījums Nr. 2.6 “Mākslīgā intelekta metožu izpēte un kompleksu sistēmu veidošana uzņēmumu grāmatvedības uzskaites procesu automatizācijai un lēmumu modelēšanai” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada trešajā ceturksnī turpinās pētījumu noslēdzošās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Mākslīgā intelekta tehnoloģiju prototipa izstrāde grāmatvedības uzskaites procesu automatizēšanai un uzņēmumu darbības rādītāju analīzei un prognozēšanai” īstenošana, kuru septembrī plānots pabeigt.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

Dziļās mašīnmācīšanās modeļi un to dzīves cikla pārvaldības ietvars multimediju datu apstrādei ziņu aģentūrās

27.06.2020

Pārskats par periodu: 2020. gada aprīlis - 2020. gada jūnijs (projekta Nr.1.1.1.1/18/A/045)

Aktivitātes WP1 ietvaros:

 • T.1.2.1: Tiek turpināts darbs pie ietvara izstrādes. Ir pabeigta ietvara pirmās versijas kodola realizācija, ir realizēta treniņdatu (gold data) pārlūkošanas komponentes pirmā versija, ir daļēji realizēta testa datu (silver data) pārlūkošanas komponente un ir izveidota ietvara pirmās versijas lietošanas instrukciju dokumentācija.
 • T.1.3.1: Konferencē DB&IS 2020 ir prezentēts referāts “Towards DSL for DL Lifecycle Data Management”.
 • T.1.3.2: Uzsākts darbs pie publikācijas par ietvara realizāciju, kas tiks iesniegta konferencē ACM/IEEE 23rd International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems(MODELS).

Aktivitātes WP2 ietvaros:

 • T.2.1: Turpinās darbs pie references entīšu datubāzes (personas un organizācijas) izveides, kuras ietvaros tiktu izveidota arī references portretu kopa. Papildus tiek pētīts risinājums par multimodālu tulkošanu (VirTex) kā alternatīvu pieeju "image captioning" problēmai.
 • T.2.3: Ir uzsākts darbs pie teksta atpazīšanas video komponentes izstrādes. Ir iegūti pirmie video ar ziņu sižetiem no dažādiem TV kanāliem. Ir izstrādāta sākontējā sistēmas arhitektūra, veikts tās realizācijas prototips un iegūti pirmie rezultāti.
 • T.2.4.1: Ir izstrādāta, publicēta un konferencē ESWC2020 prezentēta (sagatavoti video, plakāts, demo) publikācija “Pini language and PiniTree ontology editor”.

Aktivitātes WP3 ietvaros:

Sabiedrības informēšana notiek izmantojot Twitter kontu (https://twitter.com/imcs_dl), kur tiek publicētas gan projekta, gan pasaules mēroga aktualitātes. Informācija par projekta gaitu tiek ievietota projekta vietnē (https://syslab.lumii.lv/projects/erafprojects/dzilas-mm-modelu-projekts).

Dziļās mašīnmācīšanās modeļi un to dzīves cikla pārvaldības ietvars multimediju datu apstrādei ziņu aģentūrās

27.03.2020

Pārskats par periodu: 2020. gada janvāris - 2020. gada marts (projekta Nr.1.1.1.1/18/A/045)

Aktivitātes WP1 ietvaros:

 • T.1.2.1: Tiek turpināts darbs pie ietvara izstrādes. Ir pabeigta ietvara pirmās versijas kodola realizācija un ir uzsākts darbs pie testa un treniņdatu pārlūkošanas koponentes realizācijas. Ir izveidota ietvara pirmās versijas lietošanas dokumentācija.
 • T.1.3.1: Ir izstrādāta un iesniegta publikācija “Towards DSL for DL Lifecycle Data Management” (DB&IS 2020).
 • T.1.3.2: Ir uzsākts darbs pie publikācijas par ietvara realizāciju. Publikāciju ir plānots iesniegt līdz 2020. gada 15. maijam MODELS 2020 (ACM/IEEE 23rd International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems).

Aktivitātes WP2 ietvaros:

 • T.2.1: Turpinās darbs pie references entīšu datubāzes (personas un organizācijas) izveides, kuras ietvaros tiktu izveidota arī references portretu kopa. Šobrīd ir saskaņots datu apmaiņas formāts.
 • T.2.2: Tiek turpināts darbs pie attēlu rekomendēšanas komponentes ziņu rakstiem. Notiek eksperimenti pieejai, ar kuru no “captions” tiek atrasts atbilstošs attēls, izmantojot modeli, kas trenēts gan no attēliem uz “captions”, gan “captions” uz “captions”. Tas tiek darīts ar mērķi, lai attēli un “captions”, kas ir līdzīgi, veidotu līdzīgus “feature” vektorus un pēc tam dotam “caption” varētu atrast tuvākos “feature” vektorus, kas atbilst attēliem.
 • T.2.4.1: Ir izstrādāta un iesniegta publikācija “Pini language and PiniTree ontology editor” (ESWC2020 konference).

Aktivitātes WP3 ietvaros:

Sabiedrības informēšana notiek izmantojot Twitter kontu (https://twitter.com/imcs_dl), kur tiek publicētas gan projekta, gan pasaules mēroga aktualitātes. Informācija par projekta gaitu tiek ievietota projekta vietnē (https://syslab.lumii.lv/projects/erafprojects/dzilas-mm-modelu-projekts).

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2020. gada otrajā ceturksnī

30.06.2020

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā 2020. gada otrajā ceturksnī tiek turpināta visu sākotnēji apstiprināto pētījumu īstenošana un uzsākta divu jaunu pētniecības projektu īstenošana. Sagatavots un iesniegts jau ceturtais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. Ārkārtas situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību valstī noteikto ierobežojumu dēļ visas sanāksmes notikušas attālināti. Attālinātais darbs un atceltie pasākumi atsevišķos gadījumos ir likuši mainīt pētījumu norises laika grafikus, bet kopumā pētījumu īstenošana nav būtiski ietekmēta.

Šajā ceturksnī ir pabeigta divu pētījumu īstenošana:

AS “RIX Technologies” starpnozaru pētījums Nr. 1.10 “Dokumentu klasificēšanas, indeksēšanas un piešķiršanas automatizēta procesa modeļa izveide”.

SIA “WeAreDots” pētījums Nr. 2.1 “Personu ilgtermiņa atkārtotas identifikācijas (Re-ID) risinājums izglītības kvalitātes paaugstināšanai”.

Īstenoto pētījumu aktualitātes:

 • SIA “ZZ dats” pētījums Nr. 1.1 “Analītiskas datu noliktavas projektēšanas ietvars e-pārvaldei” uzsākts 2019. gada jūnijā; līdz 2020. gada otrajam ceturksnim pabeigts rūpnieciskais pētījums un uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Analītiskas e-pārvaldes datu noliktavas projektējums iedzīvotāju karšu datu apstrādei un analīzei”, kuru plānots pabeigt jūnijā.
 • AS “RIX Technologies” pētījums Nr. 1.2 “Lietotāju atbalsta viedais asistents” uzsākts 2019. gada septembrī; 2020. gada otrajā ceturksnī tiek turpināts īstenot rūpnieciskā pētījuma otro aktivitāti “Lietotāju atbalsta viedā asistenta modeļa izveide”. Rūpniecisko pētījumu plānots pabeigt jūnijā.
 • SIA “Mobilly” pētījums Nr. 1.3 “Uz dokumentu vadības sistēmas bāzēta finanšu analīzes rīka izstrādes izpēte un prototipēšana” uzsākts 2019. gada jūlijā. 2020. gada otrajā ceturksnī tiek turpināts īstenot iepriekšējā gadā uzsākto rūpnieciskā pētījuma aktivitāti “Pētījumi par datu apstrādes modeļiem un ontoloģijas izstrāde” un eksperimentālās izstrādes aktivitāti “Trīskāršā spējuma biznesa paradigmas modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcija”. Rūpniecisko pētījumu plānots pabeigt jūnijā.
 • SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “T2T” pētījums Nr. 1.4 “Uz viedām tehnoloģijām balstīta modulāra Personāla pārvaldības risinājuma (PPR) izstrāde” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada otrajā ceturksnī pabeigta rūpnieciskā pētījuma 2. aktivitāte “PPR tehnoloģiju izvēle un arhitektūras izveide” un tiek turpināta 3. aktivitāte “Viedo tehnoloģiju pielietojums moderno personāla pārvaldības pieeju nodrošināšanai”, kā arī eksperimentālās izstrādes aktivitāte “PPR prototipa izveide”.
 • SIA “Datorzinību centrs” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada pirmajā ceturksnī turpinās divu rūpnieciskā pētījuma aktivitāšu īstenošana – “Pētniecības atbalsta modeļa izveide” un “Pētniecības atbalsta modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcijas izveide”.
 • SIA “DIVI grupa” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.6 “Laiksakritības analīze biznesa procesu modeļos” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada otrajā ceturksnī turpinās rūpnieciskā pētījuma 2. aktivitātes “Laiksakritīgas izpildes analīzes algoritmi” un eksperimentālās izstrādes pirmās aktivitātes “Prototipa izstrāde” īstenošana.
 • SIA “DIVI grupa” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.7 “Biznesa procesu modeļu lietojums pilnai informācijas sistēmas funkcionalitātes testēšanai” uzsākts 2019. gada jūnijā. 2020. gada maijā pabeigts rūpnieciskais pētījums, turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Prototipa izstrāde”.
 • SIA “ABC Software” pētījums Nr. 1.8 “Netipisko darbību noteikšana, piemērojot daļēji uzraudzītu apmācības (semi-supervised) pieeju klašu nelīdzsvarotā vidē” uzsākts 2019. gada aprīlī, novembrī pabeigts rūpnieciskais pētījums, 2020. gada otrajā ceturksnī pabeigta eksperimentālās izstrādes 1. aktivitātes “Netipisko darbību noteikšanas algoritma tehnoloģisko komponentu pārnešana un validācija mākslīgi radītā vidē” īstenošana, uzsākta 2. aktivitāte “Netipisko darbību noteikšanas algoritma modeļa pārbaude un adaptācija mākslīgi radītā vidē”.
 • SIA “Lursoft IT” un Rīgas Tehniskās universitātes pētījums Nr. 1.9 “Prototipa izveide kontroles dienestu un finanšu regulatoru pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī privātā sektora klientu portfeļu pārvaldībai” uzsākts 2019. gada maijā. Rūpnieciskais pētījums pabeigts 2020. gada martā, otrajā ceturksnī turpinās janvārī uzsāktā prototipa izstrāde.
 • SIA “WeAreDots” un SIA ZTF “Lāsma” pētījums Nr. 1.12 “Multiobjektu detektēšana un izsekošana transportlīdzekļu satiksmes novērošanai: 3D-LiDAR un kameras datu apvienošana” uzsākts 2020. gada aprīlī, vienlaikus īstenojot rūpnieciskā pētījuma 1. aktivitāti "LiDAR tipa skeneru darbības principu un to ietekmējošo faktoru īpašības izpēte” un eksperimentālās izstrādes 1. aktivitāti “LiDAR tipa skeneru darbības uzsākšana”.
 • SIA “DATI group” pētījums Nr. 1.13 “Resurstaupīgi skaitļošanas uzdevumu optimizācijas risinājumi” uzsākts 2020. gada februārī. Aprīlī pabeigta pirmā rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Literatūras analīze”, maijā uzsākta 2. aktivitāte “Optimizācijas izaicinājumu formalizēšana”.
 • SIA “Tilde” pētījums Nr. 2.2 “Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošana” uzsākts 2019. gada aprīlī. 2020. gada otrajā ceturksnī uzsākta rūpnieciskā pētījuma trešās aktivitātes “Pētījums par neirontulkošanas sistēmu pielāgošanu runas tulkošanas problēmu risināšanai” īstenošana un turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošanas risinājuma prototips” īstenošana.
 • SIA “Tilde” pētījums Nr. 2.3 “Neironu tīklu mašīnmācīšanās metodes virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijai” uzsākts 2019. gada aprīlī. 2020. gada otrajā ceturksnī turpinās trīs rūpnieciskā pētījuma aktivitātes un eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijas prototips”. Jūnijā plānots pabeigt divas rūpnieciskā pētījuma aktivitātes “Interaktīva dialogu scenāriju mašīnmācīšanās” un “Dialogu scenāriju mašīnmācīšanās no sarunu piemēriem”.
 • SIA “LETA” un Latvijas Universitātes matemātikas un informātikas institūta pētījums Nr. 2.4 “Semantiski strukturētas informācijas izguves platforma liela apjoma latviešu valodas ziņu arhīva apstrādei” uzsākts 2019. gada jūnijā. 2020. gada otrajā ceturksnī pabeigts rūpnieciskais pētījums, turpinās eksperimentālā izstrāde “Sistēmas prototipu izstrāde ziņu arhīva apstrādes un mediju monitoringa lietojumiem”.
 • SIA “Datorzinību centrs” pētījums Nr. 2.5 “E-mācību objektu veidošanas, migrācijas un lietošanas sadarbspējas nodrošināšana mākoņdatošanas infrastruktūrā” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada otrajā ceturksnī turpinās rūpnieciskā pētījuma otrā aktivitāte “Koncepcijas un algoritmu izveide e-mācību objektu migrācijai starp Moodle un Open edX e-mācību sistēmām” un eksperimentālās izstrādes aktivitāte “E-mācību satura izveides un migrācijas rīku prototipu izveide un validācija mākoņpakalpojumu vidē”.
 • SIA “Tilde” un SIA “Merhels Revidenti Konsultanti” starpnozaru pētījums Nr. 2.6 “Mākslīgā intelekta metožu izpēte un kompleksu sistēmu veidošana uzņēmumu grāmatvedības uzskaites procesu automatizācijai un lēmumu modelēšanai” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada otrajā ceturksnī pabeigts rūpnieciskais pētījums, turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Mākslīgā intelekta tehnoloģiju prototipa izstrāde grāmatvedības uzskaites procesu automatizēšanai un uzņēmumu darbības rādītāju analīzei un prognozēšanai”.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2020. gada pirmajā ceturksnī

23.03.2020

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā 2020. gadā tiek turpināta visu sākotnēji apstiprināto pētījumu īstenošana, sagatavots un iesniegts jau trešais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. Savukārt no 2019. gada vasarā izsludinātās jaunu pētījumu projektu atlases apstiprināti trīs jauni pētniecības projekti, ko iesniedza SIA “ABC Software” ar SEB bankas atbalstu, SIA “WeAreDots” un sabiedrība ar ierobežotu atbildību zinātniski tehniskā firma “Lāsma” ar SIA “Altas IT” atbalstu, SIA “Dati Group”, kā arī iesniegts apstiprināšanai viens jauns projekta pieteikums, ko iesniedza SIA “Captomatic”.

Īstenoto pētījumu aktualitātes:

 • SIA “ZZ dats” pētījums Nr. 1.1 “Analītiskas datu noliktavas projektēšanas ietvars e-pārvaldei” uzsākts 2019. gada jūnijā; līdz 2020. gada pirmajam ceturksnim pabeigtas divas rūpnieciskā pētījuma aktivitātes un uzsākta trešā rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Analītiska e-pārvaldei piemērota datu noliktavas projektēšanas ietvara izstrāde”; janvārī uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Analītiskas e-pārvaldes datu noliktavas projektējums iedzīvotāju karšu datu apstrādei un analīzei”.
 • AS “RIX technologies” pētījums Nr. 1.2 “Lietotāju atbalsta viedais asistents” uzsākts 2019. gada septembrī; 2020. gada februārī pabeigta pirmā rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Viedo asistentu un saistīto tehnoloģiju izmantošanas pieredzes apkopošana un analīze” un tiek turpināts īstenot otro aktivitāti “Lietotāju atbalsta viedā asistenta modeļa izveide”.
 • SIA “Mobilly” pētījums Nr. 1.3 “Uz dokumentu vadības sistēmas bāzēta finanšu analīzes rīka izstrādes izpēte un prototipēšana” uzsākts 2019. gada jūlijā. 2020. gada pirmajā ceturksnī tiek turpināts īstenot iepriekšējā gadā uzsākto rūpniecisko pētījumu un eksperimentālās izstrādes aktivitāti “Trīskāršā spējuma biznesa paradigmas modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcija”.
 • SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “T2T” pētījums Nr. 1.4 “Uz viedām tehnoloģijām balstīta modulāra Personāla pārvaldības risinājuma (PPR) izstrāde” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada pirmajā ceturksnī pabeigta pirmā rūpnieciskā pētījuma aktivitāte, tiek turpināta 2. aktivitāte “PPR tehnoloģiju izvēle un arhitektūras izveide” un ir uzsākta 3. aktivitāte “Viedo tehnoloģiju pielietojums moderno personāla pārvaldības pieeju nodrošināšanai”, kā arī eksperimentālās izstrādes aktivitāte “PPR prototipa izveide”.
 • SIA “Datorzinību centrs” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada pirmajā ceturksnī turpinās divu rūpnieciskā pētījuma aktivitāšu īstenošana – “Pētniecības atbalsta modeļa izveide” un “Pētniecības atbalsta modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcijas izveide”.
 • SIA “DIVI grupa” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.6 “Laiksakritības analīze biznesa procesu modeļos” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada pirmajā ceturksnī turpinās divu rūpnieciskā pētījuma aktivitāšu – “Laiksakritīgas izpildes modelēšana” un “Laiksakritīgas izpildes analīzes algoritmi” – īstenošana, kā arī uzsākta eksperimentālās izstrādes pirmā aktivitāte “Prototipa izstrāde”.
 • SIA “DIVI grupa” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.7 “Biznesa procesu modeļu lietojums pilnai informācijas sistēmas funkcionalitātes testēšanai” uzsākts 2019. gada jūnijā. 2019. gada decembrī pabeigta rūpnieciskā pētījuma pirmā aktivitāte “Zinātniskās bāzes izveide”, 2020. gada pirmajā ceturksnī turpinās otrā aktivitāte “DSL un algoritmi modeļu bāzētai testēšanai”, kā arī uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Prototipa izstrāde”.
 • SIA “ABC Software” pētījums Nr. 1.8 “Netipisko darbību noteikšana, piemērojot daļēji uzraudzītu apmācības (semi-supervised) pieeju klašu nelīdzsvarotā vidē” uzsākts 2019. gada aprīlī, novembrī pabeigts rūpnieciskais pētījums, 2020. gada pirmajā ceturksnī turpinās decembrī uzsāktās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Netipisko darbību noteikšanas algoritma tehnoloģisko komponentu pārnešana un validācija mākslīgi radītā vidē” īstenošana.
 • SIA “Lursoft IT” un Rīgas tehniskās universitātes pētījums Nr. 1.9 “Prototipa izveide kontroles dienestu un finanšu regulatoru pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī privātā sektora klientu portfeļu pārvaldībai” uzsākts 2019. gada maijā ar pirmo rūpnieciskā pētījuma aktivitāti, kas pabeigta 2019. gada oktobrī. 2020. gada pirmajā ceturksnī turpinās novembrī uzsāktā modeļa izstrāde
 • AS “RIX technologies” starpnozaru pētījums Nr. 1.10 “Dokumentu klasificēšanas, indeksēšanas un piešķiršanas automatizēta procesa modeļa izveide” uzsākts 2019. gada aprīlī. 2019. gada septembrī pabeigts rūpnieciskais pētījums un 2020. gada februārī ir pabeigta eksperimentālās izstrādes pirmā aktivitāte “Dokumentu viedās sistematizēšanas procesa prototipa specificēšana un izstrāde”. Ir uzsākta pētījuma noslēdzošā aktivitāte – izveidotā modeļa testēšana un aprobācija.
 • SIA “DATI group” pētījums Nr. 1.13 “Resurstaupīgi skaitļošanas uzdevumu optimizācijas risinājumi” uzsākts 2020. gada februārī ar pirmo rūpnieciskā pētījuma aktivitāti “Literatūras analīze”. Skaitļošanas uzdevumu veikšanai izmantotais datu apjoms pastāvīgi pieaug un tā apstrādei ir nepieciešama arvien lielāka jauda, resursi un enerģija. Pētniecības projekta mērķis ir radīt risinājumu kopu, kas atvieglo skaitļošanas uzdevumu optimizāciju un uzlabo to izpildes efektivitāti, tādējādi samazinot nepieciešamo pētniecības centra skaitļošanas infrastruktūras kapacitāti.
 • SIA “WeAreDots” pētījums Nr. 2.1 “Personu ilgtermiņa atkārtotas identifikācijas (Re-ID) risinājums izglītības kvalitātes paaugstināšanai” uzsākts 2019. gada aprīlī. 2019. gadā pabeigts rūpnieciskais pētījums, pabeigta pirmā eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Personu ilgtermiņa atkārtotās identifikācijas risinājuma aprobācija” un uzsākta otrā – “Personu ilgtermiņa atkārtotās identifikācijas risinājuma aprobācija”, kas turpinās 2020. Gada pirmajā ceturksnī
 • SIA “Tilde” pētījums Nr. 2.2 “Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošana” uzsākts 2019. gada aprīlī, 2019. gadā pabeigta rūpnieciskā pētījuma pirmā aktivitāte un uzsākts īstenot rūpnieciskā pētījuma otro aktivitāti “Pētījums par terminoloģijas integrācijas metodēm neirontulkošanas sistēmās” un eksperimentālās izstrādes aktivitāti “Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošanas risinājuma prototips”. 2020. gada pirmajā ceturksnī turpinās abu uzsākto aktivitāšu īstenošana.
 • SIA “Tilde” pētījums Nr. 2.3 “Neironu tīklu mašīnmācīšanās metodes virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijai” uzsākts 2019. gada aprīlī. 2020. gada pirmajā ceturksnī turpinās rūpnieciskā pētījuma aktivitātes un rudenī uzsāktās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Dialogu scenāriju mašīnmācīšanās no audio” un “Virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijas prototips”.
 • SIA “LETA” un Latvijas Universitātes matemātikas un informātikas institūta pētījums Nr. 2.4 “Semantiski strukturētas informācijas izguves platforma liela apjoma latviešu valodas ziņu arhīva apstrādei” uzsākts 2019. gada jūnijā. 2020. gada pirmajā ceturksnī turpinās pētījuma rūpnieciskā pētījuma aktivitātes un septembrī uzsāktā eksperimentālā izstrāde “Sistēmas prototipu izstrāde ziņu arhīva apstrādes un mediju monitoringa lietojumiem”.
 • SIA “Datorzinību centrs” pētījums Nr. 2.5 “E-mācību objektu veidošanas, migrācijas un lietošanas sadarbspējas nodrošināšana mākoņdatošanas infrastruktūrā” uzsākts 2019. gada maijā. 2019. gadā pabeigta pirmā rūpnieciskā pētījuma aktivitāte un uzsākta otrā aktivitāte “Koncepcijas un algoritmu izveide e-mācību objektu migrācijai starp Moodle un Open edX e-mācību sistēmām”. 2020. gada pirmajā ceturksnī tiek turpināta otrās rūpnieciskā pētījuma aktivitātes īstenošana un uzsākta eksperimentālā izstrāde “E-mācību satura izveides un migrācijas rīku prototipu izveide un validācija mākoņpakalpojumu vidē”.
 • SIA “Tilde” un SIA “Merhels Revidenti Konsultanti” starpnozaru pētījums Nr. 2.6 “Mākslīgā intelekta metožu izpēte un kompleksu sistēmu veidošana uzņēmumu grāmatvedības uzskaites procesu automatizācijai un lēmumu modelēšanai” uzsākts 2019. gada maijā. 2019. gadā pabeigta pirmā rūpnieciskā pētījuma aktivitāte un uzsāktas divas – “Jaunu mākslīgā intelekta metožu iegūšana grāmatvedības uzskaites procesu automatizēšanai” un “Jaunu mākslīgā intelekta metožu iegūšana uzņēmumu darbības rādītāju analīzei un prognozēšanai”, kā arī eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Mākslīgā intelekta tehnoloģiju prototipa izstrāde grāmatvedības uzskaites procesu automatizēšanai un uzņēmumu darbības rādītāju analīzei un prognozēšanai”. 2020. gada pirmajā ceturksnī tiek turpinātas uzsāktās aktivitātes.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

Projekta “Dziļās mašīnmācīšanās modeļi un to dzīves cikla pārvaldības ietvars multimediju datu apstrādei ziņu aģentūrās” pārskats par periodu: 2019. gada jūlijs - 2019. gada decembris.

30.12.2019

Aktivitātes WP1 ietvaros:

T1.1.1:
Tiek turpināts darbs pie ietvara arhitektūras izstrādes. Atbilstoši iepriekš izstrādātajai arhitektūrai, sistēmai ir divas komponentes. Viena datu pārsūtīšanai no treniņprogrammas uz ietvaru un šai komponentei ir izstrādāts modelis, ka paredz interakciju ar ietvaru, izmantojot 6 komandu modeli. Attiecībā uz otru komponenti, kas paredz treniņprocesu pārlūkošanu, ir testēta un papildināta lietotāju saskarne, kas tiek programmistiski realizēta aktivitātē T1.2.1.

T1.2.1:
Tiek turpināts darbs pie dziļās mašīnmācīšanas eksperimentu pārvaldības ietvara funkcionalitātes izstrādes. Ir realizēts minimāli funkcionējošs ietvara prototips, kas satur funkcionalitāti, kas ļauj izveidot jaunu eksperimentu - projektu, pievienot šim projektam apmācības procesā izmantojamās datu kopas (treniņdatu kopa, testa datu kopa, validācijas datu kopa), ietvarā ir iespēja protokolēt notiekoša eksperimenta gaitu (izveidot ''log'' ierakstus un saglabāt eksperimenta gaitas metadatus), kā arī ir iespēja saglabāt eksperimentā izmantojamos failus.
Ir uzsākti lietojamības un funkcionalitātes testi uz T2.4.1 uzdevumu. Tiek plānots darbs pie (user defined extensions) mehānisma, ar kura palīdzību būtu iespējama ietvara paplašināšana ar lietotāja definēto funkcionalitāti un pielāgošana konkrētajam lietojumam, kā arī tiek plānota sistēmas lietotāju pārvaldības un autorizācijas izveidošana.

T1.3.1:
Ir izstrādāts publikācijas sākotnējā versija, tiek "slīpēti" publikācijas beigu versijas teksti un vizuālais noformējums (attēli, ekrānuzņēmumi, utt.). Publikāciju ir plānots iesniegt līdz 2020. gada 10. februārim (DB&IS 2020).

T1.3.2:
Ir uzsākts darbs pie publikācijas par ietvara realizāciju, tiek izstrādāts publikācijas plāns.

Aktivitātes WP2 ietvaros:

T2.1:
Tiek turpināts darbs pie attēlu aprakstu ģenerēšanas, kuras pamatversija tika izstrādāta iepriekšējos projekta mēnešos. Šajā periodā ir veikta izpēte par personu atpazīšanu pēc to sejām (face recognition) attēlos. Tieši mazpazīstamu personu atpazīšana attēlos ir svarīgākā praktiskā problēma LETA ziņu aģentūrā un šobrīd projektā tiek pētīts, kā šo problēmu risināt. Seju atpazīšanas risinājumam tika aprobētas vairakas pieejas un tika izvēlēta Python Face_recognition bibliotēka, uz kuras bāzes tika veikti eksperimenti ar LETA ziņu arhīva attēliem un pazīstamu cilvēku portretiem. Pamatsecinājums bija, ka minetā pieeja darbojas labi un vienīgā prasība ir, lai references portreti būtu ar augstu izšķirtspēju, frontāli un vienai personai būtu iespējami fairāk references portretu. Atbilstoši šiem secinājumiem šobrīd kopā ar LETA strādājam pie references portretu kopas izveides.

T2.2:
Uzsākts darbs pie attēlu rekomendēšanas komponentes ziņu rakstiem. Ir izveidota datu kopa ar ziņu rakstiem un to atbilstošajiem attēliem. Ir veikts pirmais eksperiments, kur tika pārbaudīta "embedding" pieeja. Ar šo pieeju ziņu raksti tiek pārveidoti par vektoru, kā arī attēli arī tiek pārveidoti par vektoriem. Pēc tam ziņu raksta vektoram tiek piemeklēts tuvākie attēlu vektori. Plānots uzsākt eksperimentu, kur tiktu veiktu ziņu rakstu semantiskā analīze un tad piemeklēti tuvākie attēlu vektori.

T2.4.1:
Ir izstrādāta un publicēta publikācija: "RDF* Graph Database as Interlingua for the TextWorld Challenge". Tika prezentēta IEEE CoG-2019 konferencē.

WP3:
Sabiedrības informēšana notiek caur Twitter kontu (https://twitter.com/imcs_dl), kur tiek publicētas aktualitātes, kas ir saistītas ar šo projektu, kā arī pārpublicētas pasaules mēroga aktualitātes, kā arī tiek ievietota informācija par projekta gaitu projekta mājaslapā (https://syslab.lumii.lv/projects/erafprojects/dzilas-mm-modelu-projekts).

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2019. gada nogalē

06.01.2020

IT kompetences centra atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā 2019. gadā uzsākta visu sākotnēji apstiprināto pētījumu īstenošana, sagatavots un iesniegts jau otrais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. Savukārt no vasarā izsludinātās jaunu pētījumu projektu atlases apstiprināšanai tiek virzīti trīs jauni pieteikumi, ko iesniedza SIA “ABC Software” ar SEB bankas atbalstu, SIA “WeAreDots” un sabiedrība ar ierobežotu atbildību zinātniski tehniskā firma “Lāsma” ar SIA “Altas IT” atbalstu, SIA “Dati Group”.

Īstenoto pētījumu aktualitātes:

 • SIA “ZZ dats” pētījums Nr. 1.1 “Analītiskas datu noliktavas projektēšanas ietvars e-pārvaldei” uzsākts 2019. gada jūnijā; līdz oktobrim pabeigtas divas rūpnieciskā pētījuma aktivitātes un uzsākta trešā rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Analītiska e-pārvaldei piemērota datu noliktavas projektēšanas ietvara izstrāde”.
 • AS “RIX technologies” pētījums Nr. 1.2 “Lietotāju atbalsta viedais asistents” uzsākts 2019. gada septembrī un turpina īstenot divas rūpnieciskā pētījuma aktivitātes: viedo asistentu un saistīto tehnoloģiju izmantošanas pieredzes apkopošana un analīze un lietotāju atbalsta viedā asistenta modeļa izveide, no kurām pirmo plānots pabeigt 2020.gada februārī.
 • SIA “Mobilly” pētījums Nr. 1.3 “Uz dokumentu vadības sistēmas bāzēta finanšu analīzes rīka izstrādes izpēte un prototipēšana” uzsākts 2019. gada jūlijā. Pētījumā īstenošanai piesaistīti Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas universitātes speciālisti, tiek veidota tālākai analīzei nepieciešamā datu kopa. Oktobrī uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Trīskāršā spējuma biznesa paradigmas modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcija”.
 • SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “T2T” pētījums Nr. 1.4 “Uz viedām tehnoloģijām balstīta modulāra Personāla pārvaldības risinājuma (PPR) izstrāde” uzsākts 2019. gada maijā un līdz 2020. gada februārim turpinās divu rūpnieciskā pētījuma aktivitāšu īstenošanu: (1) biznesa prasību definēšana, tehnoloģiju izvēle un arhitektūras izveide, (2) PPR tehnoloģiju izvēle un arhitektūras izveide.
 • SIA “Datorzinību centrs” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai” uzsākts 2019. gada maijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti: pētniecības atbalsta modeļa izveide, savukārt novembrī uzsākta otra rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Pētniecības atbalsta modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcijas izveide”.
 • SIA “DIVI grupa” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.6 “Laiksakritības analīze biznesa procesu modeļos” uzsākts 2019. gada maijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti - laiksakritīgas izpildes modelēšana savukārt oktobrī uzsākta otra rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Laiksakritīgas izpildes analīzes algoritmi”.
 • SIA “DIVI grupa” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.7 “Biznesa procesu modeļu lietojums pilnai informācijas sistēmas funkcionalitātes testēšanai” uzsākts 2019. gada jūnijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti - zinātniskās bāzes izveide, kas pabeigta 2019. gada decembrī, un tālāk turpinās no septembra uzsāktā DSL un algoritmu modeļu bāzētas testēšanas aktivitāte.
 • SIA “ABC Software” pētījums Nr. 1.8 “Netipisko darbību noteikšana, piemērojot daļēji uzraudzītu apmācības (semi-supervised) pieeju klašu nelīdzsvarotā vidē” uzsākts 2019. gada aprīlī ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti, kas pabeigta 2019. gada novembrī, un no decembra uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Netipisko darbību noteikšanas algoritma tehnoloģisko komponentu pārnešana un validācija mākslīgi radītā vidē”.
 • SIA “Lursoft IT” un Rīgas tehniskās universitātes pētījums Nr. 1.9 “Prototipa izveide kontroles dienestu un finanšu regulatoru pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī privātā sektora klientu portfeļu pārvaldībai” uzsākts 2019. gada maijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti, kas pabeigta 2019. gada oktobrī, lai no 2019. gada novembra uzsāktu modeļa izstrādi.
 • AS “RIX technologies” starpnozaru pētījums Nr. 1.10 “Dokumentu klasificēšanas, indeksēšanas un piešķiršanas automatizēta procesa modeļa izveide” uzsākts 2019. gada aprīlī ar rūpnieciskā pētījuma aktivitātēm, kas jau pabeigtas 2019. gada septembrī, kad uzsākta eksperimentālās izstrādes pirmā aktivitāte “Dokumentu viedās sistematizēšanas procesa prototipa specificēšana un izstrāde”.
 • SIA “WeAreDots” pētījums Nr. 2.1 “Personu ilgtermiņa atkārtotas identifikācijas (Re-ID) risinājums izglītības kvalitātes paaugstināšanai” uzsākts 2019. gada aprīlī, līdz septembrim pabeigtas pirmās aktivitātes un turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Personu ilgtermiņa atkārtotās identifikācijas risinājuma aprobācija”.
 • SIA “Tilde” pētījums Nr. 2.2 “Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošana” uzsākts 2019. gada aprīlī, septembrī jau beigusies pirmā aktivitāte un no oktobra tiek īstenota rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Pētījums par terminoloģijas integrācijas metodēm neirontulkošanas sistēmās” un eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošanas risinājuma prototips”.
 • SIA “Tilde” pētījums Nr. 2.3 “Neironu tīklu mašīnmācīšanās metodes virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijai” uzsākts 2019. gada aprīlī. Ar 2019. gada jūliju uzsākta otrā rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Dialogu scenāriju mašīnmācīšanās no sarunu piemēriem”, bet no rudens eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijas prototips”.
 • SIA “LETA” un Latvijas Universitātes matemātikas un informātikas institūta pētījums Nr. 2.4 “Semantiski strukturētas informācijas izguves platforma liela apjoma latviešu valodas ziņu arhīva apstrādei” uzsākts 2019. gada jūnijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitātēm, savukārt ar septembri uzsākta arī eksperimentālā izstrāde “Sistēmas prototipu izstrāde ziņu arhīva apstrādes un mediju monitoringa lietojumiem”.
 • SIA “Datorzinību centrs” pētījums Nr. 2.5 “E-mācību objektu veidošanas, migrācijas un lietošanas sadarbspējas nodrošināšana mākoņdatošanas infrastruktūrā” uzsākts 2019. gada maijā ar pirmo rūpnieciskā pētījuma aktivitāti, bet no novembra uzsākts papildus darbs pie aktivitātes “Koncepcijas un algoritmu izveide e-mācību objektu migrācijai starp Moodle un Open edX e-mācību sistēmām”.
 • SIA “Tilde” un SIA “Merhels Revidenti Konsultanti” starpnozaru pētījums Nr. 2.6 “Mākslīgā intelekta metožu izpēte un kompleksu sistēmu veidošana uzņēmumu grāmatvedības uzskaites procesu automatizācijai un lēmumu modelēšanai” uzsākts 2019. gada maijā ar pirmo rūpnieciskā pētījuma aktivitāti, bet augusta notiek papildus darbs pie aktivitātes “Jaunu mākslīgā intelekta metožu iegūšana grāmatvedības uzskaites procesu automatizēšanai” un aktivitātes “Jaunu mākslīgā intelekta metožu iegūšana uzņēmumu darbības rādītāju analīzei un prognozēšanai”, bet no oktobra – arī pie eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Mākslīgā intelekta tehnoloģiju prototipa izstrāde grāmatvedības uzskaites procesu automatizēšanai un uzņēmumu darbības rādītāju analīzei un prognozēšanai”.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

Dziļās mašīnmācīšanās modeļi un to dzīves cikla pārvaldības ietvars multimediju datu apstrādei ziņu aģentūrās

27.12.2019

Pārskats par periodu: 2019. gada oktobris - 2019. gada decembris

Aktivitātes WP1 ietvaros:

 • T.1.1.1: Tiek turpināts darbs pie ietvara arhitektūras izstrādes. Atbilstoši iepriekš izstrādātajai arhitektūrai, sistēmai ir divas komponentes. Viena datu pārsūtīšanai no treniņprogrammas uz ietvaru un šai komponentei ir izstrādāts modelis, ka paredz sadarbību ar ietvaru, izmantojot sešu komandu modeli. Otrai komponentei, kas paredz treniņprocesu pārlūkošanu, testēta un papildināta lietotāju saskarne, kas tiek programmistiski realizēta aktivitātē T1.2.1.
 • T.1.2.1: Tiek turpināts darbs pie dziļās mašīnmācīšanas eksperimentu pārvaldības ietvara funkcionalitātes izstrādes. Ir realizēts funkcionējošs ietvara prototips, kas ļauj izveidot jaunu eksperimentu - projektu, pievienot šim projektam apmācības procesā izmantojamās datu kopas (treniņdatu kopa, testa datu kopa, validācijas datu kopa), ietvarā ir iespēja protokolēt notiekoša eksperimenta gaitu (izveidot ''log'' ierakstus un saglabāt eksperimenta gaitas metadatus), kā arī ir iespēja saglabāt eksperimentā izmantojamos failus. Ir uzsākti T2.4.1 uzdevuma lietojamības un funkcionalitātes testi. Tiek plānots darbs pie lietotāja definētu paplašinājumu mehānisma, ar kura palīdzību būtu iespējama ietvara paplašināšana ar lietotāja definēto funkcionalitāti un pielāgošana konkrētajam lietojumam. Tiek plānota arī sistēmas lietotāju pārvaldības un autorizācijas izveidošana.
 • T.1.3.1: Ir izstrādāta publikācijas sākotnējā versija, tiek precizēti publikācijas beigu versijas teksti un vizuālais noformējums (attēli, ekrānuzņēmumi, utt.). Publikāciju ir plānots iesniegt konferencei DB&IS 2020.
 • T.1.3.2: Ir uzsākts darbs pie publikācijas par ietvara realizāciju, tiek izstrādāts publikācijas plāns.

Aktivitātes WP2 ietvaros:

 • T.2.1: Tiek turpināts darbs pie attēlu aprakstu ģenerēšanas, kuras pamatversija tika izstrādāta iepriekšējos projekta mēnešos. Šajā periodā ir veikta personu atpazīšanas pēc to sejām attēlos izpēte . Tieši mazpazīstamu personu atpazīšana attēlos ir svarīgākā praktiskā problēma LETA ziņu aģentūrā un šobrīd projektā tiek pētīts, kā šo problēmu risināt. Seju atpazīšanas risinājumam tika aprobētas vairakas pieejas un tika izvēlēta Python Face_recognition bibliotēka, uz kuras bāzes tika veikti eksperimenti ar LETA ziņu arhīva attēliem un pazīstamu cilvēku portretiem. Pamatsecinājums bija, ka minētā pieeja darbojas labi un vienīgā prasība ir, lai references portreti būtu ar augstu izšķirtspēju, frontāli un vienai personai būtu iespējami fairāk references portretu. Atbilstoši šiem secinājumiem šobrīd kopā ar LETA strādājam pie references portretu kopas izveides.
 • T.2.2: Uzsākts darbs pie ziņu rakstiem atbilstošu attēlu ieteikšanas komponentes. Ir izveidota datu kopa ar ziņu rakstiem un tiem atbilstošajiem attēliem. Ir veikts pirmais eksperiments, kur tika pārbaudīta "embedding" pieeja. Ar šo pieeju ziņu raksti un attēli tiek pārveidoti par vektoriem. Pēc tam ziņu raksta vektoram tiek piemeklēti tuvākie attēlu vektori. Plānots uzsākt eksperimentu, kur tiktu veikta ziņu rakstu semantiskā analīze un tad piemeklēti tuvākie attēlu vektori.

Aktivitātes WP3 ietvaros:

Dziļās mašīnmācīšanās modeļi un to dzīves cikla pārvaldības ietvars multimediju datu apstrādei ziņu aģentūrās

27.09.2019

Pārskats par periodu: 2019. gada jūlijs - 2019. gada septembris

Aktivitātes WP1 ietvaros:

 • T.1.1.1: Tiek turpināts darbs pie ietvara arhitektūras izstrādes. Atbilstoši iepriekš izstrādātajai arhitektūrai, sistēmai ir divas komponentes. Viena datu pārsūtīšanai no treniņprogrammas uz ietvaru un šai komponentei ir izstrādāts pirmās versijas modelis, ka paredz sadarbību ar ietvaru. Otrai komponentei ir uzsākts darbs pie pirmās versijas izstrādes.
 • T.1.3.1: Ir uzsākts darbs pie publikācijas - tiek izstrādāts publikācijas plāns.

Aktivitātes WP2 ietvaros:

 • T.2.1: Tiek turpināts darbs pie attēlu aprakstu ģenerēšanas, kuras pamatversija tika izstrādāta iepriekšējos projekta mēnešos. Šajā periodā ir uzsākta personu atpazīšanas pēc to sejām (face recognition) attēlos izpēte. Ir plānots aprobēt vairākas seju atpazīšanas pieejas, lai noteiktu piemērotāko.
 • T.2.4.1: Sagatavots un publicēts raksts "RDF* Graph Database as Interlingua for the TextWorld Challenge". Tas prezentēts IEEE CoG-2019 konferencē.

Aktivitātes WP3 ietvaros:

ERAF projekta "Daudzslāņu valodas resursu kopa teksta semantiskai analīzei un sintēzei latviešu valodā" gala pārskats.

29.11.2019

Projekta īstenošana ir sekmīgi noslēgusies. Plānotais mērķis kopumā ir sasniegts, un vairākos punktos tas ir pat būtiski pārsniegts.

Plānoto 10 zinātnisko publikāciju vietā ir publicēti vai pieņemti publicēšanai 16 zinātniskie raksti, t.sk. 3 raksti, kas publicēti žurnālos un konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50% no nozares vidējā citēšanas indeksa, 3 raksti, kas publicēti Web Of Science indeksētos krājumos, un 6 raksti, kas publicēti Scopus indeksētos krājumos. Vēl 2 zinātniskie raksti ir iesniegti izvērtēšanai, turklāt, turpinot uz projekta rezultātiem balstītus pētījumus, ir sagaidāmas vēl jaunas zinātniskās publikācijas.

To visu veicina projektā radītie ilgtspējīgie rezultāti: sintaktiski un semantiski anotētais latviešu valodas daudzslāņu tekstu korpuss, skaitļojamie latviešu valodas leksikoni, kā arī attīstītā latviešu valodas sapratnes tehnoloģija.

Visas projektā izstrādātās datu kopas ir brīvi pieejamas kā atvērtie dati, un daļu no tām jau šobrīd izmanto trešās puses (t.sk. ārpus Latvijas) gan zinātniskos eksperimentos, gan produktu un pakalpojumu attīstīšanā un pielāgošanā latviešu valodai. Arī projektā izstrādātais tehnoloģijas prototips, kura komponentes ir mašīnapmācītas, izmantojot sagatavotās datu kopas, ir brīvi pieejams kā atvērtais pirmkods. Atvērtie dati un atvērtais pirmkods nodrošina rezultātu ilgtspēju, bet plašais publikāciju klāsts veicina zināšanu pārnesi un rezultātu popularizēšanu pētnieciskajā vidē.

Projekta īstenošanā iesaistītie pētnieki un studējošie ir būtiski cēluši kompetenci valodas automatizētas sapratnes un tekstrades jomā. Īpaši jāuzsver arī kompetence, ko projekta īstenošanas laikā ir guvuši iesaistītie filologi, izstrādājot formāli anotētos valodas resursus. Turklāt šie resursi tiek izmantoti ne vien valodas tehnoloģiju attīstīšanai, bet arī lai modernizētu studiju programmas valodniecībā, un projekta pētnieki šīs zināšanas nodod, piedaloties lekciju kursu pasniegšanā.

Projekta īstenošana pētnieku grupai ir pavērusi iespēju sekmīgi iegūt finansējumu vairākiem jauniem pētniecības projektiem, kas jaunos virzienos paplašina un attīsta šajā projektā iesākto pētniecības virzienu.

Projektā izstrādātās datu kopas un programmrīki pieejami šajos publiski pieejamajos datu un pirmkoda repozitorijos:

ERAF projekta "Daudzslāņu valodas resursu kopa teksta semantiskai analīzei un sintēzei latviešu valodā" īstenošanas progresa pārskats.

30.10.2019

Sagatavota Latvian UD Treebank (UDLV) datu kopas papildināta un pilnveidota versija (v2.5) – kopumā 13643 sintaktiski marķētu teikumu. UDLV datu kopa ir reprezentatīva un atbilst visiem UD validācijas kritērijiem.

Būtiski papildināta Latvian FrameNet (FNLV) datu kopa, iekļaujot verbu lietojuma piemērus no UDLV v2.5 datu kopas. Kopumā ir nomarķēti jau vairāk nekā 20000 piemēri, aptverot vairāk nekā 1300 bieži lietotus verbus un vairāk nekā 2500 šo verbu nozīmes, tādējādi būtiski pārsniedzot sākotnēji plānoto apjomu.

Turpināta Latvian PropBank (PBLV) datu kopas pusautomātiska atvasināšana no pilnveidotajām FNLV un UDLV datu kopām. PBLV apjoms šobrīd pārsniedz 10000 anotētu piemēru, kas reprezentē vairāk nekā 1000 leksiskās vienības.

Veikts sistemātisks FrameNet un PropBank datu kopu anotētāju vienprātības (inter-annotator agreement) noteikšanas eksperiments, rezultātus novērtējot gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi.

Sagatavota pilnveidota Tēzaurs.lv atvērto datu kopa atbilstoši TEI vadlīnijām. Šie atvērtie dati ir iekļauti Eiropas ELRC-SHARE valodas resursu repozitorijā.

Izmantojot pilnveidotās latviešu valodas anotēto datu kopas, turpināta NLP-PIPE platformas prototipa pilnveide un testēšana.

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2019. gada oktobrī

IT kompetences centra atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā līdz 2019. gada septembrim uzsākta 16 pētījumu īstenošana, sagatavots un iesniegts pirmais maksājuma pieprasījums un vasarā izsludinātajā jaunu pētījumu projektu atlasē saņemti seši jauni pieteikumi.

Īstenoto pētījumu aktualitātes:

 • SIA “ZZ dats” pētījums Nr. 1.1 “Analītiskas datu noliktavas projektēšanas ietvars e-pārvaldei” uzsākts 2019. gada jūnijā un līdz oktobrim īstenos divas rūpnieciskā pētījuma aktivitātes: pasaules valstu e-pārvaldes analītisku datu noliktavu risinājumu izmantošanas pieredzes izpēte un e-pārvaldei specifisku analītisku datu noliktavu kritēriju un prasību definēšana.
 • AS “RIX technologies” pētījums Nr. 1.2 “Lietotāju atbalsta viedais asistents” uzsākts 2019. gada septembrī ar rūpnieciskā pētījuma aktivitātēm: viedo asistentu un saistīto tehnoloģiju izmantošanas pieredzes apkopošana un analīze un lietotāju atbalsta viedā asistenta modeļa izveide.
 • SIA “Mobilly” pētījums Nr. 1.3 “Uz dokumentu vadības sistēmas bāzēta finanšu analīzes rīka izstrādes izpēte un prototipēšana” uzsākts 2019.gada jūlijā. Pētījumā īstenošanai piesaistīti Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas universitātes speciālisti, tiek veidota tālākai analīzei nepieciešamā datu kopa. Uzsākta rūpnieciskā pētījuma aktivitāte par datu apstrādes modeļiem un ontoloģijas izstrādi.
 • SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “T2T” pētījums Nr. 1.4 “Uz viedām tehnoloģijām balstīta modulāra Personāla pārvaldības risinājuma (PPR) izstrāde” uzsākts 2019. gada maijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti: biznesa prasību definēšana, tehnoloģiju izvēle un arhitektūras izveide, bet augustā uzsākta jau otrā aktivitāte: PPR tehnoloģiju izvēle un arhitektūras izveide.
 • SIA “Datorzinību centrs” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai” uzsākts 2019. gada maijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti: pētniecības atbalsta modeļa izveide.
 • SIA “DIVI grupa” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.6 “Laiksakritības analīze biznesa procesu modeļos” uzsākts 2019. gada maijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti - laiksakritīgas izpildes modelēšana.
 • SIA “DIVI grupa” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.7 “Biznesa procesu modeļu lietojums pilnai informācijas sistēmas funkcionalitātes testēšanai” uzsākts 2019. gada jūnijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti - zinātniskās bāzes izveide, bet no septembra uzsākta DSL un algoritmu modeļu bāzētas testēšanas aktivitāte.
 • SIA “ABC Software” pētījums Nr. 1.8 “Netipisko darbību noteikšana, piemērojot daļēji uzraudzītu apmācības (semi-supervised) pieeju klašu nelīdzsvarotā vidē” uzsākts 2019. gada aprīlī ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti - netipisko darbību noteikšanas algoritma tehnoloģisko komponentu izveide un to validācija laboratorijas vidē.
 • SIA “Lursoft IT” un Rīgas tehniskās universitātes pētījums Nr. 1.9 “Prototipa izveide kontroles dienestu un finanšu regulatoru pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī privātā sektora klientu portfeļu pārvaldībai” uzsākts 2019. gada maijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti - uzņēmējdarbības vides modelēšanas metožu, finanšu konceptu, datu analītikas metožu un matemātisko algoritmu izvērtējums.
 • AS “RIX technologies” starpnozaru pētījums Nr. 1.10 “Dokumentu klasificēšanas, indeksēšanas un piešķiršanas automatizēta procesa modeļa izveide” uzsākts 2019. gada aprīlī ar rūpnieciskā pētījuma aktivitātēm - dokumentu viedās sistematizēšanas metožu un tehnoloģiju izmantošanas pieredzes apkopošana un analīze un dokumentu viedās sistematizēšanas procesa parametrizēta modeļa izveide, kas jau pabeigtas 2019. gada septembrī.
 • SIA “WeAreDots” pētījums Nr. 2.1 “Personu ilgtermiņa atkārtotas identifikācijas (Re-ID) risinājums izglītības kvalitātes paaugstināšanai” uzsākts 2019. gada aprīlī ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti - atkārtotās identifikācijas (Re ID) konceptuālais modelis, kas kopā ar pirmo eksperimentālā izstrādes posmu - risinājuma prototips personu ilgtermiņa atkārtotai identifikācijai – pabeigta 2019. gada septembrī.
 • SIA “Tilde” pētījums Nr. 2.2 “Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošana” uzsākts 2019. gada aprīlī ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti par dinamiskās apmācības metodēm neirontulkošanas sistēmām.
 • SIA “Tilde” pētījums Nr. 2.3 “Neironu tīklu mašīnmācīšanās metodes virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijai” uzsākts 2019. gada aprīlī ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti - interaktīva dialogu scenāriju mašīnmācīšanās.
 • SIA “LETA” un Latvijas Universitātes matemātikas un informātikas institūta pētījums Nr. 2.4 “Semantiski strukturētas informācijas izguves platforma liela apjoma latviešu valodas ziņu arhīva apstrādei” uzsākts 2019. gada jūnijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitātēm - nozarei pielāgotu anotētu treniņdatu kopu izveide, un ziņu arhīva apstrādes un mediju monitoringa vajadzībām pielāgotu latviešu valodas semantiskās analīzes komponenšu izstrāde.
 • SIA “Datorzinību centrs” pētījums Nr. 2.5 “E-mācību objektu veidošanas, migrācijas un lietošanas sadarbspējas nodrošināšana mākoņdatošanas infrastruktūrā” uzsākts 2019. gada maijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti - standartizētu SCORM e-mācību satura objektu modeļa un to izveides algoritmu izpēte.
 • SIA “Tilde”, SIA “Merhels Revidenti Konsultanti” un SIA “Accounting Latvia” starpnozaru pētījums Nr. 2.6 “Mākslīgā intelekta metožu izpēte un kompleksu sistēmu veidošana uzņēmumu grāmatvedības uzskaites procesu automatizācijai un lēmumu modelēšanai” uzsākts 2019. gada maijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti par mākslīgā intelekta metožu pielietojamību uzņēmumu grāmatvedības uzskaites procesu automatizēšanā un uzņēmumu darbības rādītāju analīzē un prognozēšanā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

ERAF projekta "Daudzslāņu valodas resursu kopa teksta semantiskai analīzei un sintēzei latviešu valodā" īstenošanas progresa pārskats.

30.07.2019

Veikta latviešu valodas UD datu kopas kvalitatīvā analīze, izvērtējot līdzīgu valodas parādību marķēšanu citu valodu UD datu kopās. Konstatēti atsevišķi nepieciešamie pilnveidojumi latviešu valodas sintaktiski marķētā tekstu korpusa turpmākās izstrādes vadlīnijās.

Turpināta latviešu valodas FrameNet datu kopas marķēšana, iekļaujot verbu lietojuma piemērus no UD datu kopas jaunākās versijas (UD v2.4). Šobrīd ir nomarķēti vairāk nekā 13500 piemēri, un tuvākajā laikā plānots sasniegt prognozēto apjomu – 15000 piemērus jeb vidēji 15 piemērus katram no 1000 biežāk lietotajiem latviešu valodas verbiem.

Turpināta latviešu valodas PropBank datu kopas pusautomātiska atvasināšana no FrameNet un UD datu kopām.

Pabeigta nosaukto entitāšu un koreferenču slāņu marķēšana daudzslāņu datu kopā. Kopumā nomarķēti vairāk nekā 10000 nosaukto entitāšu pieminējumi.

Iegūta latviešu valodas AMR datu kopas bāzes versija, izmantojot latviešu-angļu neironu mašīntulkošanu un angļu valodas AMR semantisko parseri.

Apmācīti kontekstuāli vārdu vektortelpas BERT modeļi latviešu valodai. Integrējot BERT modeļus kā vienu no mašīnmācīšanās pazīmju kopām, ir panākts būtisks uzlabojums latviešu valodas UD parsera precizitātē, sasniedzot 89.1% LAS (labelled attachment score) un 92.5% UAS (unlabelled attachment score). Būtiski ir uzlabojusies arī nosaukto entitāšu atpazinēja precizitāte, sasniedzot 82.5%. Veikti arī eksperimenti ar neironu tīklos balstītu koreferenču noteikšanas modeli.

Veikta projektā izstrādātā NLP-PIPE prototipa testēšana un izvērtēšana mediju monitoringa vajadzībām.

Par pētījumu rezultātiem sagatavoti un iesniegti publicēšanai divi zinātniskie raksti:

 • Enriching an Explanatory Dictionary with FrameNet and PropBank Corpus Examples (ELEX 2019);
 • LinkedSaeima: a Linked Open Dataset of Latvia's Parliamentary Debates (SEMANTiCS 2019).

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” apstiprinātie pētījumi

30.06.2019

2019. gadā IT kompetences centra projektā „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/003) apstiprināti 14 nozares un 2 starpnozaru pētījumi, no kuriem 10 pētījumi tiek īstenoti zinātniskajā virzienā “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas”, savukārt 6 pētījumi zinātniskajā virzienā “Dabīgās valodas tehnoloģijas”.

Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas

 • Pētījums Nr. 1.1 “Analītiskas datu noliktavas projektēšanas ietvars e-pārvaldei”
  Pētījuma īstenotājs SIA ZZ Dats
 • Pētījums Nr. 1.2 “Lietotāju atbalsta viedais asistents”.
  Pētījuma īstenotājs: AS RIX Technologies
 • Pētījums Nr. 1.3 “Uz dokumentu vadības sistēmas bāzēta finanšu analīzes rīka izstrādes izpēte un prototipēšana”
  Pētījuma īstenotājs SIA Mobilly
 • Pētījums Nr. 1.4 “Uz viedām tehnoloģijām balstīta modulāra Personāla pārvaldības risinājuma (PPR) izstrāde”
  Pētījuma īstenotājs SIA "Baltijas Datoru Akadēmija" sadarbībā ar SIA Lattelecom Technology
 • Pētījums Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai”
  Pētījuma īstenotājs SIA “Datorzinību centrs” sadarbībā ar Latvijas Universitāte
 • Pētījums Nr. 1.6 “Laiksakritības analīze biznesa procesu modeļos”
  Pētījumu īsteno SIA “DIVI grupa” sadarbībā ar Latvijas Universitāte
 • Pētījums Nr. 1.7 “Biznesa procesu modeļu lietojums pilnai informācijas sistēmas funkcionalitātes testēšanai”
  Pētījumu īsteno SIA “DIVI grupa” sadarbībā ar Latvijas Universitāte
 • Pētījums Nr. 1.8 “Netipisko darbību noteikšana, piemērojot daļēji uzraudzītu apmācības (semi-supervised) pieeju klašu nelīdzsvarotā vidē”
  Pētījumu īsteno SIA “ABC software”
 • Pētījums Nr. 1.9 “Prototipa izveide kontroles dienestu un finanšu regulatoru pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī privātā sektora klientu portfeļu pārvaldībai”
  Pētījumu īsteno SIA Lursoft IT sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti
 • Pētījums Nr. 1.10 “Dokumentu klasificēšanas, indeksēšanas un piešķiršanas automatizēta procesa modeļa izveide”
  Pētījuma īstenotājs: AS RIX Technologies

Dabīgās valodas tehnoloģijas

 • Pētījums Nr. 2.1 “Personu ilgtermiņa atkārtotas identifikācijas (Re-ID) risinājums izglītības kvalitātes paaugstināšanai”
  Pētījumu īsteno SIA WeAreDots
 • Pētījums Nr. 2.2 “Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošana”
  Pētījumu īsteno SIA “TILDE”
 • Pētījums Nr. 2.3 “Neironu tīklu mašīnmācīšanās metodes virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijai”
  Pētījumu īsteno SIA “TILDE”
 • Pētījums Nr. 2.4 “Semantiski strukturētas informācijas izguves platforma liela apjoma latviešu valodas ziņu arhīva apstrādei”
  Pētījumu īsteno SIA “LETA” sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūtu
 • Pētījums Nr. 2.5 “E-mācību objektu veidošanas, migrācijas un lietošanas sadarbspējas nodrošināšana mākoņdatošanas infrastruktūrā”
  Pētījuma īstenotājs SIA “Datorzinību centrs”
 • Pētījums Nr. 2.6 “Mākslīgā intelekta metožu izpēte un kompleksu sistēmu veidošana uzņēmumu grāmatvedības uzskaites procesu automatizācijai un lēmumu modelēšanai”
  Pētījumu īsteno SIA “TILDE” sadarbībā ar SIA "Merhels Revidenti Konsultanti" un SIA “Accounting Latvia”

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

IT kompetences centra projekts “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”

31.05.2019

2019. gada 9 maijā SIA „IT kompetences centrs” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdzis līgumu par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/003) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” mērķis: paaugstināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares komersantu konkurētspēju, sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām līdz 2021.gada 31. decembrim īstenojot vismaz 20 nozares un starpnozaru pētījumus Biznesa procesu analīzes tehnoloģiju un Dabīgās valodas tehnoloģiju jomās, lai to rezultātā vismaz 20 komersanti attīstu un ieviestu ražošanā jaunus produktus un tehnoloģijas.

Projektu plānots uzsākt 2019.gada maijā un pabeigt līdz 2021.gada 31.decembrim, līdz ar to tā plānotais ilgums ir 32 mēneši.

Projekta plānotās izmaksas: 8 070 022,79 EUR, plānotais ERAF atbalsts 4 708 111,50 EUR, t.sk. 20%, kas būs pieejami tikai 2020. gadā.

Plānotie projekta rezultāti: īstenoti vismaz 20 pētījumi, kuru rezultātā izstrādāti vismaz 20 jauni produkti vai jaunas tehnoloģijas un, vismaz 20 komersanti saņēmuši atbalstu un grantu, kā rezultātā paaugstinās to konkurētspēja.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

Dziļās mašīnmācīšanās modeļi un to dzīves cikla pārvaldības ietvars multimediju datu apstrādei ziņu aģentūrās

30.06.2019

Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūts ir noslēdzis līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par projekta "Dziļās mašīnmācīšanās modeļi un to dzīves cikla pārvaldības ietvars multimediju datu apstrādei ziņu aģentūrās" (Nr.1.1.1.1/18/A/045) īstenošanu.

Projekta mērķis ir izstrādāt dziļās mašīnmācīšanās datu un izstrādes pārvaldības ietvaru, kā arī risināt praktiskus attēlu atpazīšanas un dabīgās valodas uzdevumus ziņu aģentūrām.

Projekta izpilde ir sadalīta divās aktivitātēs:

 • dziļās mašīnmācīšanās ietvara prototipa projektēšana un izstrāde;
 • dziļās mašīnmācīšanās modeļu trenēšana uzdevumiem, kas ir tieši saistīti ar multimediju datiem;

Projekts ir starpdisciplinārs, ar saimniecisku darbību nesaistīts, un tiks realizēts kā rūpniecisks pētījums, sadarbojoties LU MII un LETA Inovāciju laboratorijas pētniekiem.

Projekts tiks īstenots no 01.04.2019 līdz 31.03.2022, un tā kopējas izmaksas ir 650 047,47 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums – 373 877,84 EUR.

Projekts norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros.

ERAF projekta "Daudzslāņu valodas resursu kopa teksta semantiskai analīzei un sintēzei latviešu valodā" īstenošanas progresa pārskats.

30.04.2019

Publicēta Latvian UD Treebank v2.4 datu kopa – vairāk nekā 13000 sintaktiski marķētu teikumu. Papildinātā datu kopa atbilst visiem UD validācijas kritērijiem, un ir sasniegts sākotnēji definētais žanru balanss.

Turpināta nosaukto entitāšu un koreferenču marķēšana latviešu valodas daudzslāņu datu kopā. Kopumā nomarķēti vairāk nekā 9000 entitāšu pieminējumi.

Daudzslāņu datu kopā turpināta FrameNet semantisko freimu marķēšana. Šobrīd nomarķēti jau vairāk nekā 10 tūkstoši freimu lietojumu piemēru. Aktīvais darbs pie FrameNet datu kopas izveides nodrošinājis latviešu valodas iekļaušanu globālajā FrameNet kopienā.

Balstoties uz FrameNet un UD datiem, turpināts darbs pie latviešu valodas PropBank datu kopas pusautomātiskas atvasināšanas. Šobrīd jau vairāk nekā pusei FrameNet marķēto piemēru (t.i., vairāk nekā 5000 piemēru) ir sagatavoti atbilstošie PropBank dati.

Izmantojot marķētos FrameNet datus, apmācīts automātisks latviešu valodas FrameNet parseris (pirmā versija), kas atpazīst biežāk lietotos semantiskos freimus un to elementus. FrameNet parseris ir eksperimentāli integrēts NLP-PIPE rīkkopā.

ERAF projekta "Daudzslāņu valodas resursu kopa teksta semantiskai analīzei un sintēzei latviešu valodā" īstenošanas progresa pārskats.

31.01.2019

Sagatavota starpversija sintaktiski marķētajam latviešu valodas UD korpusam, kura izmērs nu jau pārsniedz 11 000 teikumu. Notiek apjomīgs darbs pie korpusa automātiskās transformācijas procedūras pilnveides, lai to saskaņotu ar jaunajiem UD v2.4 datu validācijas kritērijiem.

Aktīvi turpinās FrameNet un PropBank freimu un semantisko lomu pusautomātiska sastatīšana, balstoties uz marķētajiem UD un FrameNet datiem.

Uzsākta latviešu valodas FrameNet korpusa marķēšanas otrā kārta, par pamatu ņemot būtiski papildinātā UD korpusa datus. Šajā kārtā marķējamo piemēru skaits ir lielāks nekā pirmajā kārtā, taču freimu un to elementu piekārtošana notiek ātrāk, jo kā paraugi tiek izmantoti pirmās kārtas marķēšanas rezultāti. Paralēli norit eksperimenti FrameNet parsera apmācībā uz marķētajiem datiem, dažādos griezumos analizējot treniņpiemēru apjoma un izkliedētības ietekmi uz apmācības rezultātiem.

Sagatavota latviešu valodas gramatiskās un semantiskās analīzes rīkkopas NLP-PIPE pirmā versija, kas pieejama gan kā tīmekļa API, gan izmantojot lietotāju saskarni: http://nlp.ailab.lv. Uzsākts darbs pie latviešu valodas FrameNet parsera eksperimentālas integrēšanas NLP-PIPE rīkkopā.

Projekts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” tuvojas beigām

2018. gada 31. decembrī beigsies IT kompetences centra projekts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”, projekta id. nr. 1.2.1.1/16/A/007.

Projekta mērķis: paaugstināt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares komersantu konkurētspēju, sadarbībā ar 5 nozares zinātniskajām institūcijām līdz 2018.gada 31.decembrim īstenojot vismaz 19 pētījumus Biznesa procesu analīzes tehnoloģiju un Dabīgās valodas tehnoloģiju jomās, lai to rezultātā vismaz 16 komersanti attīstu un ieviestu ražošanā jaunus produktus un tehnoloģijas.

Projekta rezultāti:

 • 2017. gadā īstenoti 8 pētījumi;
 • 2018. gadā īstenoti 9 pētījumi un līdz gada beigām tiks pabeigti vēl 2 pētījumi;
 • sagatavotas vismaz 34 publikācijas;
 • 16 komersanti ir saņēmuši ERAF atbalstu, lai laistu tirgū jaunus produktus.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 5’393’495,93 EUR un ERAF atbalsts 3’206’250,00 EUR.

Pētījumu pārstāvji projekta laikā piedalījušies Ekonomikas ministrijas organizētajā konferencē INTER-COMP-INNO un Latvijas Investīciju attīstības aģentūras rīkotajā konferencē Deep Tech Atelier.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.

ERAF projekta "Daudzslāņu valodas resursu kopa teksta semantiskai analīzei un sintēzei latviešu valodā" īstenošanas progresa pārskats.

31.10.2018

Sagatavota Latvian UD Treebank v2.3 datu kopa (9920 sintaktiski marķēti teikumi). Oriģinālā, hibrīdā gramatikas modeļa datu kopa Latvian Treebank v2.3 (10172 sintaktiski marķēti teikumi) padarīta pieejama tiešsaistes vaicājumiem.

Norisinās līdzsvarotā latviešu valodas tekstu korpusa LVK2018 (10 milj. vārdlietojumu) aprobācija.

Pabeigta programmrīka izstrāde PropBank freimu sastatīšanai ar FrameNet freimiem, ņemot vērā leksiskās vienības, un PropBank semantisko lomu sastatīšanai ar FrameNet semantiskajām lomām, ņemot vērā UD sintaktiskās lomas.

Darbs pie latviešu valodas sintaktiskās un semantiskās analīzes rīku platformas NLP-PIPE pirmās publiskās versijas.

Pabeigta nosaukto entitāšu datu kopas marķēšanas otrā kārta (atbilstoši UD v2.3). Kopumā caurskatītas 2836 rindkopas un nomarķēti 6369 NE pieminējumi. Pieaugusi NE automātiskās atpazīšanas precizitāte. Uzlabotais NE atpazīšanas rīks integrēts NLP-PIPE platformā.

Izveidota jauna versija latviešu valodas morfoloģiskajam analizatora un lemmatizatoram, uzlabojot sistēmas pārklājumu un precizitāti. Uzsākts darbs pie neironu tīklos balstīta morfosintaktiskā tagera integrācijas NLP-PIPE platformā.

Pētījumu rezultāti prezentēti trīs starptautiskās zinātniskās konferencēs:

 • 1. "Text, Speech, Dialogue" (TSD 2018) nolasīts referāts "Deriving enhanced Universal Dependencies from a hybrid dependency-constituency treebank";
 • 2. "Human Language Technologies - The Baltic Perspective" (BalticHLT 2018) nolasīti referāti "Latvian FrameNet: Cross-Lingual Issues", "Extending Tēzaurs.lv online dictionary into a morphological lexicon" un "NLP-PIPE: Latvian NLP Tool Pipeline";
 • 3. "CLARIN Annual Conference 2018" nolasīts referāts "Multilayer Corpus and Toolchain for Full-Stack NLU in Latvian".

Projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes

Līdz IT kompetences centra projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” beigām atlicis viens ceturksnis.

Projekts tika uzsākts 2016.gada jūnijā un to plānots pabeigt līdz 2018.gada 31.decembrim, tā kopējās izmaksas ir 5’393’495,93 EUR un plānotais ERAF atbalsts 3’206’250,00 EUR.

Projekta ietvaros, sadarbojoties 16 uzņēmumiem un 5 zinātniskajām institūcijām, ir jaunradīti 15 produkti un tehnoloģijas. Par pētījumos sasniegtajiem rezultātiem sagatavotas 30 publikācijas, no kurām lielākā daļa indeksētas tādās datubāzēs kā SCOPUS un Web of Science.

Pētījumu pārstāvji regulāri piedalās starptautiskās konferencēs, lai iegūtu jaunas zināšanas un dalītos ar pētījuma rezultātiem.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.

Projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes

IT kompetences centra projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” ievaros apgūti vairāk kā 70% no plānotā ERAF atbalsta un 2018. gada otrajā ceturksnī pabeigti 3 pētījumi.

No projektā plānotajiem 19 pētījumiem īstenoti jau 15 pētījumi un līdz projektā beigām tiks pabeigti vēl trīs zinātniskā virziena “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas” pētījumi un viens zinātniskā virziena “Dabīgās valodas tehnoloģijas” pētījums.

Projekta ietvaros par pētījumos sasniegtajiem rezultātiem sagatavotas 24 publikācijas, no kurām lielākā daļa indeksētas tādās datubāzēs kā SCOPUS un Web of Science.

2018. gada jūnijā IT kompetences centra zinātniskā virziena “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas” vadītāja apmeklēja EUNIS 2018 Annual Congress Parīzē, lai veicinātu starptautisku sadarbību un zināšanu apmaiņu ar ārvalstu IT uzņēmumu pārstāvjiem.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.

ERAF projekta "Daudzslāņu valodas resursu kopa teksta semantiskai analīzei un sintēzei latviešu valodā" īstenošanas progresa pārskats.

Sagatavota Latvian UD Treebank v2.2 datu kopa (7703 sintaktiski marķēti teikumi).

Sagatavota līdzsvarotā mūsdienu latviešu valodas tekstu korpusa LVK 2018 alfa versija.

Pabeigta FrameNet datu kopas marķēšanas pirmā kārta (atbilstoši UD v2.2. datiem). Kopumā ir nomarķēti 7024 verbu lietojuma piemēri, kas reprezentē 432 dažādus semantiskos freimus. Dažādo leksisko vienību skaits ir sasniedzis jau 1417. Dati publicēti GitHub repozitorijā.

Pabeigta daudzslāņu korpusa nosaukto entitāšu palīgslāņa marķēšanas pirmā kārta (atbilstoši UD v2.2. datiem). Kopumā ir nomarķēti 4734 entitāšu pieminējumi. Katram pieminējumam ir norādīts tā semantiskais tips, kā arī 941 pieminējumiem ir eksperimentāli norādīts atbilstošais Wikipedia identifikators. Dati publicēti GitHub repozitorijā.

Uzsākts darbs pie modulāras, ātrdarbīgas un mērogojamas valodas analīzes rīku darbināšanas un kombinēšanas platformas prototipa izstrādes. Šajā platformā tiks integrētas projektā izstrādātās latviešu valodas automātiskās analīzes komponentes, kas veic teksta tokenizāciju, morfoloģisko marķēšanu, nosauto entitāšu atpazīšanu, koreferenču sasaistīšanu, sintaktisko parsēšanu, kā arī semantisko lomu parsēšanu. Visas komponentes tiek pakāpeniski apmācītas, izmantojot projektā izstrādāto daudzslāņu datu kopu.

Par projekta rezultātiem publicēti divi zinātniskie raksti:

 • Grūzītis N., Pretkalniņa L., Saulīte B., Rituma L., Nešpore-Bērzkalne G., Znotiņš A., Paikens P. Creation of a balanced state-of-the-art multilayer corpus for NLU. Proceedings of the 11th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), 2018
 • Grūzītis N., Nešpore-Bērzkalne G., Saulīte B. Creation of Latvian FrameNet based on Universal Dependencies. Proceedings of the International FrameNet Workshop 2018: Multilingual FrameNets and Constructicons (IFNW), 2018

Projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes

IT kompetences centra projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” ievaros apgūti 60% no plānotā ERAF atbalsta un 2018. gada pirmajā ceturksnī pabeigti 4 pētījumi.

2018. gada pirmajā ceturksnī pabeigti divi zinātniskā virziena “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas” un divi zinātniskā virziena “Dabīgās valodas tehnoloģijas” pētījumi. No projektā plānotajiem 19 pētījumiem īstenoti jau 12 pētījumi.

2018. gada aprīlī IT kompetences centrs piedalīsies Latvijas Investīciju attīstības aģentūras (LIAA) rīkotās konferences Deep Tech Atelier Demo Space centrā, kurā IT kompetences centru pārstāvēs SIA Tilde ar pētījumu “Runas automātiskās pazīšanas un sintēzes tehnoloģiju profesionālie lietojumi” un SIA Lattelecom ar pētījumu “Datu savākšanas, analīzes un datu agregācijas modeļa izveide industriālo objektu un ar to saistīto iekārtu energosistēmas vadības sistēmai”. Konferences programma palūkojama šeit.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.

ERAF projekta "Daudzslāņu valodas resursu kopa teksta semantiskai analīzei un sintēzei latviešu valodā" īstenošanas progresa pārskats.

Pilnveidots sintaktiski marķētā latviešu valodas tekstu korpusa gramatikas modelis un sagatavota Latvian UD Treebank v2.1 datu kopa: 6296 sintaktiski marķēti teikumi pamata un paplašinātajā Universal Dependencies reprezentācijā. Veikti eksperimenti neironu tīklos balstīta sintaktiskā analizatora pielāgošanai latviešu valodai, ar UD v2.1 datu kopu sasniedzot 76.84% LAS un 81.24% UAS precizitāti.

Turpināta FrameNet datu kopas izveide. Līdz pārskata perioda beigām ir nomarķēti 2375 verbu lietojuma piemēri, kuros parādās 185 dažādi semantiskie freimi. Izstrādāta metodika FrameNet un PropBank freimu pusautomātiskai sastatīšanai, izmantojot SemLink un Predicate Matrix angļu valodas datu kopas.

Turpināta nosaukto entitāšu (NE) datu kopas marķēšana. NE slānī nomarķētas vairāk nekā 1200 rindkopas. Kopumā nomarķēti vairāk nekā 3400 dažādu tipu NE pieminējumi, no kuriem vairāk nekā 900 ir sasaistīti ar Wikipedia identifikatoriem. Izveidots eksperimentāls neironu tīklos balstīts NE atpazinējs, izmantojot līdz šim anotētos NE datus un sasniedzot 74% precizitāti. Izveidots prototips NE sasaistei ar zināšanu bāzi, integrējot WikiData datu kopu kā autoritatīvu zināšanu bāzi.

Pieņemti publicēšanai divi zinātniskie raksti:

 • Par sintaktiski un semantiski marķētā daudzslāņu latviešu valodas tekstu korpusa izveidi ("11th Language Resources and Evaluation Conference").
 • Par UD balstīto latviešu valodas FrameNet korpusa izveidi ("International FrameNet Workshop 2018").

Projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes

IT kompetences centra projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” ievaros 2017. gadā ir pabeigti 8 pētījumi un apgūti vairāk kā 50% no plānotā ERAF atbalsta.

IT kompetences centra projekta ietvaros pabeigti astoņi zinātniskā virziena “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas” pētījumi. 2018. gadā plānots pabeigt vēl vienpadsmit pētījumus, no kuriem 5 pētījumi tiek īstenoti zinātniskajā virzienā “Dabīgās valodas tehnoloģijas”.

No projektam piešķirtā ERAF atbalsta 3 206 250,00 EUR uz 2017. gada beigām projektā ir apgūti vairāk kā 50%. Tāpat projekta ietvaros sagatavotas 32 zinātniskās publikācijas.

2017. gada nogalē IT kompetences centrs piedalījās Ekonomikas ministrijas rīkotajā konferencē INTER-COMP-INNO. Konferencē IT kompetences centru pārstāvēja SIA Tilde ar pētījumu “Runas automātiskās pazīšanas un sintēzes tehnoloģiju profesionālie lietojumi” un SIA Squalio cloud consulting ar pētījumu “Dziļo neironu tīklu metode auto transporta numura zīmju lokalizācijas un klasifikācijas precizitātes uzlabošanai”. Konferences bildes palūkojamas šeit.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.

Projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes

IT kompetences centra projekts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” piedalīsies Ekonomikas ministrijas organizētajā konferencē INTER – COMP – INNO.

Šā gada 18. oktobrī Ekonomikas ministrija aicina inovāciju ekosistēmas pārstāvjus, kurus interesē uzņēmumu, publiskā sektora un zinātnisko institūciju sadarbības veicināšanas iespējas uz konferenci INTER-COMP-INNO uzņēmumu konkurētspējas, inovāciju un internacionalizācijas veicināšanai. Konferencē IT kompetences centru pārstāvēs SIA Tilde ar pētījumu “Runas automātiskās pazīšanas un sintēzes tehnoloģiju profesionālie lietojumi” un SIA Squalio cloud consulting ar pētījumu “Dziļo neironu tīklu metode auto transporta numura zīmju lokalizācijas un klasifikācijas precizitātes uzlabošanai”.

Augustā ir pabeigts SIA Cube Systems pētījums Nr. 1.7 “Objekta pozīcijas noteikšana zināmā trajektorijā, kur nav pieejams uzticams GPS signāls”, kura mērķis bija objekta pozīcijas noteikšana zināmā trajektorijā, kur nav pieejams uzticams GPS signāls. Pētījumā tika izstrādāts algoritms, ar kuru var noteikt objekta atrašanās vietu pirms tam nomērītā trajektorijā, izmantojot vidēji zemas cenas akselerometra un citu sensoru mērījumus un laika atskaiti, objektam sākot kustēties.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.

ERAF projekta "Daudzslāņu valodas resursu kopa teksta semantiskai analīzei un sintēzei latviešu valodā" īstenošanas progresa pārskats.

Sintaktiski marķētā latviešu valodas tekstu korpusa izveidē panākts būtisks progress: korpusa apjoms pieaudzis par ~2000 teikumiem (kopā ~6000 teikumu). Produktivitātes pieaugums ir pateicoties pārskata periodā pilnveidotajam daļēji automatizēto rīku atbalstam, kā arī pilnveidotajai korpusa marķēšanas metodikai.

CoNLL-2017 UD parsēšanas sacensību rezultāti rāda, ka ar līdzšinējo ~4000 teikumu datu kopu ir iespējams sasniegt jau 74% LAS un 79% UAS precizitāti (http://universaldependencies.org/conll17/results.html). CoNLL sacensībās ar projektā sagatavotajiem latviešu valodas datiem strādāja 33 komandas no visas pasaules, turklāt latviešu valodas UD korpuss jau tā pašreizējā stadijā ir klasificēts kā salīdzinoši liela apjoma korpuss.

Abstraktās nozīmes reprezentācijas (AMR) verbalizēšanas sistēmas pilnveidošana, izmantojot GF ietvaru, un gatavošanās sistēmas prezentācijai starptautisko zinātnisko sacensību SemEval-2017 noslēguma seminārā Vankūverā, Kanādā (nozares vadošās konferences ACL-2017 ietvaros: http://acl2017.org).

SemEval-2017 uzdevumā "Task 9, Subtask 2: AMR-to-English Generation" - angļu valodas teikumu ģenerēšanā no AMR - LU MII un LETA komanda sasniedza pārliecinoši labāko rezultātu, sacenšoties ar spēcīgām komandām: "Carnegie Mellon University" (ASV), "Information Sciences Institute" (ASV), "University of Sheffield" (Lielbritānija) un "Universitat Pompeu Fabra" (Spānija).

Aizvadīts projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” pirmais gads

IT kompetences centra projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” pirmajā gadā ir pabeigti trīs pētījumi un apgūti vairāk kā 1,5 miljoni EUR.

Pirmajā projekta gadā pētījumu īstenotāji ir apguvuši 1,5 miljonus EUR no plānotajām attiecināmajām izmaksām, no kurām gandrīz 800 tūkst. EUR ir pētījumu īstenotāju privātais finansējums.

No projekta 19 pētījumiem pabeigti pirmie trīs pētījumi. 2017. gadā plānots pabeigt vēl piecus zinātniskā virziena “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas” pētījumus un šajā pašā zinātniskajā virzienā plānots uzsākt vienu jaunu pētījumu.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.

Zinātnisko virzienu vadošo pētnieku tikšanās.

ERAF projekta “Daudzslāņu valodas resursu kopa teksta semantiskai analīzei un sintēzei latviešu valodā” īstenošanas progresa pārskats.

Pabeigta latviešu valodas sintaktiski marķētā pilotkorpusa (~4000 teikumu) transformēšana atbilstoši Universal Dependencies (UD) 2.0 modelim. Dati ir pieejami publiskajā daudzvalodu UD repozitorijā (http://universaldependencies.org/#lv); tie šobrīd tiek izmantoti starptautiskajās CoNLL-2017 zinātniskajās sacensībās (http://universaldependencies.org/conll17/).

Izstrādāta pirmā eksperimentālā versija programmrīkam, kuru attīstot tiks veikta līdzsvarotā latviešu valodas tekstu korpusa (LVK) automatizēta papildināšana, strukturēšana un kvalitātes kontrole. Metode un rīks tiek testēti, automātiski papildinot vienu no LVK daļām - normatīvos aktus.

Pilnveidots verbu lietojumpiemēru atlasīšanas (no LVK) un sākotnējās automātiskās sintaktiskās marķēšanas programmrīks un datu repozitorijs. Izstrādāta pirmā versija pusautomātiskam konvertoram no UD modeļa uz hibrīdo atkarību-frāžu modeli, būtiski uzlabojot sintaktiski marķētā tekstu korpusa izveides produktivitāti.

Turpināts darbs pie latviešu valodas biežāk lietoto verbu nozīmju sastatīšnas ar PropBank un FrameNet freimiem.

Pētītas teikumu marķēšanas iespējas WebAnno vidē atbilstoši PropBank un FrameNet semantiskajiem modeļiem, balstoties uz UD sintaktiskajām anotācijām.

Turpināts darbs pie datu izvērtēšanas un sagatavošanas paplašināta latviešu valodas Core WordNet izveidei.

Pētītas dažādas metodes apjomīga GF (Grammatical Framework) skaitļojamā leksikona ģenerēšanai no esošajiem latviešu valodas leksiskajiem resursiem un šāda leksikona sastatīšanai ar citu valodu skaitļojamajiem GF leksikoniem; veikti pirmie eksperimenti.

Turpināta vairākvārdu savienojumu automātiskās izguves metožu izpēte un veikti pirmie eksperimenti, izgūstot vairākvārdu savienojumus ar pētījumam atlasītajiem verbiem.

Veikts pirmais eksperiments AMR (Abstract Meaning Representation) grafu multilingvālā verbalizēšanā, izmantojot GF ietvaru. AMR paredzēts izmanot kā semantisko interlingvu projektā izstrādājamajā teksta viedās rezumēšanas prototipā.

Par AMR multilingvālu verbalizēšanu sagatavota starptautiski recenzēta publikācija, kas tiks iekļata SemEval-2017 zinātnisko sacensību rakstu krājumā.

Projektā „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” pabeigti pirmie trīs pētījumi

IT kompetences centra projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros ir pabeigti trīs pētījumi un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai iesniegti pirmie divi pārskati.

Projekta maksājuma pieprasījums Nr. 1 tika iesniegts un apstiprināts par kopējo summu 255 581,98 EUR, kur saņemtais ERAF līdzfinansējums ir 151 467,00 EUR, savukārt maksājuma pieprasījuma Nr. 2 attiecināmās izmaksas ir 716 286,08 EUR un saņemtais ERAF līdzfinansējuma avanss ir 274 091,31 EUR.

IT kompetences centra projekta ietvaros veiksmīgi pabeigti pirmie trīs zinātniskā virziena “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas” pētījumi.
Pētījumā Nr. 1.5. “Informācijas sistēmu lietotāju aizdomīgu darbību identifikācijas metodes adaptācija reālajai videi pietuvinātiem apstākļiem”, kuru īstenoja SIA “ABC software”, tika izveidota metode, kas nodrošinās elektroniskas informācijas aizsardzību pret tās nesankcionētu lietošanu no sistēmas autorizēto lietotāju puses. Veicot izstrādes, atbilstošie tehnoloģiskie komponenti tika pārcelti no laboratorijas uz mākslīgi veidoto vidi un tika veikta integrāciju ar atbalsta elementiem.

SIA “PricewaterhouseCoopers Information Technology Services” sadarbībā ar SIA “PricewaterhouseCoopers” un Rīgas Tehnisko universitāti īstenoja pētījumu Nr. 1.9. “Daudzkriteriālas uzņēmuma transporta maršrutu plānošanas atbalsts”. Tika izstrādāta metodoloģija transporta maršrutu plānošanai un tās atbalsta rīka prototips, lai, optimizējot maršrutu plānošanu, samazinātu dabas un finanšu resursu patēriņu.

Pētījuma Nr. 1.12 “Adaptīvas mākoņdatošanas platformas mērogošanas metode atbilstoši konfigurējamai parametru kopai” rezultātā tika izstrādāta metode un izveidoti vairāki tās pielietojuma modeļi, lai esošās mākoņdatošanas platformas spētu adaptīvi reaģēt uz izmaiņām skaitļošanas resursu noslodzē, ņemot vērā pēc iespējas vairāk radītājus. Šo pētījumu īstenoja SIA “DATI Group” sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāti.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.

Parakstīts līgums par ERAF projekta “Daudzslāņu valodas resursu kopa teksta semantiskai analīzei un sintēzei latviešu valodā” īstenošanu.

23.02.2017.

Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūts ir noslēdzis līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par projekta “Daudzslāņu valodas resursu kopa teksta semantiskai analīzei un sintēzei latviešu valodā” (Nr.1.1.1.1/16/A/219) īstenošanu.

Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Nacionālo informācijas aģentūru LETA.

Projekta vispārīgais mērķis ir attīstīt pētniecību un inovācijas valodas automātiskā sapratnē un tekstradē, nostiprinot latviešu valodas tehnoloģisko atbalstu Eiropas daudzvalodu digitālajā vienotajā tirgū.

Projekta specifiskais mērķis ir izveidot jaunu, fundamentālu daudzslāņu latviešu valodas resursu kopu un nodemonstrēt šo resursu izmantošanas potenciālu jaunu, inovatīvu tehnoloģiju izstrādē valodas sapratnes un tekstrades lietojumiem.

Projektā ir plānotas piecas galvenās darbības. Pirmās trīs darbības ir saistītas ar mašīnlasāmu, sintaktiski un semantiski anotētu tekstu korpusu izveidi un novērtēšanu valodas sapratnes lietojumiem. Ceturtā darbība ir apjomīgas skaidrojošās un sinonīmu vārdnīcas formalizēšana un integrēšana semantiskā tīmekļa saistīto atvērto datu mākonī. No formalizētās vārdnīcas tiks atvasināti multilingvāli skaitļojamie leksikoni, kas nepieciešami tekstradē. Šie rezultāti tiks izmantoti piektajā darbībā, izstrādājot teksta automātiskās rezumēšanas tehnoloģijas laboratorisku prototipu.

Projekts tiek īstenots no 01.12.2016. līdz 30.11.2019., un tā kopējas izmaksas ir 649 417,19 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums – 550 871,56 EUR.

Projekts norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros.

Projekta “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” 2016. gadā uzsāktie pētījumi

2016. gadā IT kompetences centrs projektā „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/16/A/007) uzsākti 18 pētījumi, no kuriem 13 pētījumi tiek īstenoti zinātniskajā virzienā “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas”, savukārt 5 pētījumi zinātniskajā virzienā “Dabīgās valodas tehnoloģijas”.

Pētījumi dabīgās valodas tehnoloģijās

Pētījums Nr. 2.1 “Tekstveida datu semantiskā anotēšana tīmekļa vidē saistītu datu kopu pielietojuma gadījumā”

Pētījuma mērķis ir iegūt jaunas zināšanas un izstrādāt jaunus risinājumus tekstveida satura semantiskai anotēšanai un datu kopu hierarhiskās saistīšanas izmantošanā anotēšanas veikšanai. Semantiskās anotēšanas veikšanai projektā ir paredzēts veikt pētījumu ar mērķi identificēt teksta semantiskās anotēšanas vajadzības un izstrādāt semantiskās anotēšanas modeli un datu formātu šo anotēšanas rezultātu pierakstīšanai. Tāpat projektā tiks pētītas datu kopu hierarhiskās modelēšanas pieejas un to izmantošana semantiskās anotēšanas veikšanai.

Pētījumu īsteno AS “Datorzinību centrs” sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku

Pētījums Nr. 2.2 “Programmatūras un aparatūras platformas prototips mašīntulkošanas integrēšanai korporatīvā infrastruktūrā”

Projekta mērķis ir izpētīt un izstrādāt programmatūras un aparatūras platformas prototipu mašīntulkošanas integrēšanai korporatīvā infrastruktūrā. Platforma ļaus uzņēmumiem savā iekšējā infrastruktūrā izmantot augstas kvalitātes mašīntulkošanas sistēmas, kas nodrošina datu drošību, ir īpaši pielāgotas korporatīvām vajadzībām un spēj dinamiski uzlaboties sistēmu lietošanas procesā, piedāvājot arvien precīzākus un kvalitatīvākus tulkojumus.

Pētījumu īsteno SIA “TILDE”

Pētījums Nr. 2.3 “Runas automātiskās pazīšanas un sintēzes tehnoloģiju profesionālie lietojumi”

Projekta mērķis ir iegūt jaunas zināšanas, kā izveidot profesionāliem lietojumiem piemērotas runas pazīšanas un runas sintēzes tehnoloģijas un kā tās pielāgot citām valodām, kā arī pārbaudīt iegūtās zināšanas praktiskos lietojumos, izveidojot runas tehnoloģiju risinājuma prototipu.

Pētījumu īsteno SIA “TILDE”

Pētījums Nr. 2.4 “Multimodāla cilvēka-datora komunikācija multilingvālā vidē”

Projekta mērķis ir atrast jaunus un efektīvus algoritmus un izstrādāt metodes cilvēka-cilvēka komunikācijai tuvinātas cilvēka-datora saziņas nodrošināšanai dabiskajā valodā, kas ietver dažādas saziņas modalitātes, komunikācijai izmanto dabiskās valodas sapratnes algoritmus un iekļauj tehnoloģijas valodas barjeru mazināšanai, kā arī aprobēt iegūtos pētījumu rezultātus eksperimentālos prototipos.

Pētījumu īsteno SIA “TILDE”

Pētījums Nr. 2.5 “Automatizēta vizuālo materiālu atpazīšanas un anotēšanas sistēma LETA arhīva vajadzībām”

Pētījuma mērķis ir izstrādāt tehnoloģiju, lai automatizētu liela apjoma vizuālo materiālu atpazīšanu un anotēšanu. Pētījumā tiks radītas un pārbaudītas zinātniskās metodes šāda rezultāta sasniegšanai, kā arī izstrādāts tehnoloģijas prototips, kas tiks piemērots LETA vajadzībām.

Pētījumu īsteno SIA “LETA” sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūtu

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

IT kompetences centra jaunais projekts “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs”

2016. gada 27. septembrī SIA „IT kompetences centrs” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdzis līgumu par projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/16/A/007) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Projekta “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” mērķis: paaugstināt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares komersantu konkurētspēju, sadarbībā ar 5 nozares zinātniskajām institūcijām līdz 2018.gada 31.decembrim īstenojot vismaz 19 pētījumus Biznesa procesu analīzes tehnoloģiju un Dabīgās valodas tehnoloģiju jomās, lai to rezultātā vismaz 16 komersanti attīstu un ieviestu ražošanā jaunus produktus un tehnoloģijas.

IT kompetences centra projekts paredz pētniecību viedās specializācijas jomā “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas”, apakšjomā “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas”. 19 pētījumi paredzēti virzienos “Dabīgās valodas tehnoloģijas” un “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas”, kas iekļaujas nozares attīstības stratēģijā definētajās viedās specializācijas jomās.

Projekta laikā plānota tehniski ekonomiskā priekšizpēte, rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes, kā arī projekta vadība, t.sk. pētījumu koordinēšana un sadarbības veicināšana starp nozares komersantiem un nozares zinātniskajām institūcijām.

Projekts uzsākts 2016.gada jūnijā un to plānots pabeigt līdz 2018.gada 31.decembrim, līdz ar to tā plānotais ilgums ir 2 gadi un 7 mēneši jeb 31 mēnesis, kur 28 mēneši plānoti pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, bet 3 – pēc projekta iesniegšanas.

Projekta plānotās izmaksas: 5’393’495,93 EUR, plānotais ERAF atbalsts 3’206’250,00 EUR.

Plānotie projekta rezultāti:

 • īstenoti 19 pētījumi, kuru rezultātā izstrādāti vismaz 19 jauni produkti vai jaunas tehnoloģijas,
 • 16 IKT nozares komersanti saņēmuši atbalstu un grantu, kā rezultātā paaugstinās to konkurētspēja.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

Ir beigusies ERAF projekta “Pētījums par publicistikā pieminēto entītiju savstarpējo saišu identificēšanu, tām atbilstošo grafu strukturēšanu un datu bāzu vaicājumu attēlošanu grafu veidā” īstenošana

2014.gada 2.janvārī uzsākta SIA „LETA” un līgumpētījuma izpildītāja Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta (LUMII) ERAF projekta „Pētījums par publicistikā pieminēto entītiju savstarpējo saišu identificēšanu, tām atbilstošo grafu strukturēšanu un datu bāzu vaicājumu attēlošanu grafu veidā” (id.nr. 2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/014) īstenošana.

Projekta rezultātā ir izstrādātas un aprobētas jaunas metodes un tehnoloģijas liela apjoma datu apstrādei un atrādīšanai.

 • metožu izpēte, izstrāde un eksperimentāla novērtēšana lielu, nestrukturētu, semantisku datu reprezentēšanai grafu formā, strukturētu datu bāzu vaicājumu rezultātu transformēšanai grafu formā un efektīvai reālā laika vaicājumu veikšanai liela apjoma grafveida datos un grafveida datu uzskatāmai vizualizēšanai;
 • uzlabotu metožu izpēte, izstrāde un eksperimentāla novērtēšana noteikta veida semantiskās informācijas automātiskai izgūšanai nestrukturētos latviešu valodas tekstos.

Projekta gaitā tika izstrādātas metodes daļēji strukturētu datu iegūšanai no dabiskās valodas dokumentiem, datu filtrēšanai, bagātināšanai un vizualizēšanai interaktīvu grafveida diagrammu formā.

2013.gada 13. decembrī starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un SIA LETA kā finansējuma saņēmēju tika noslēgts Līgums par ERAF projekta īstenošanu nr. 2013/0034/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/014.

Projekts tika īstenots līdz 2015.gada 30.jūnijam.

Projekta īstenošanas vieta – Marijas iela 2, Rīga, Latvija un Raiņa bulvāris 29, Rīga, Latvija.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas veidos EUR 395 746.15 un tās tika finansētas ar ERAF finansējumu EUR 273 315.31 apmērā, kas sastāda 69.59% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un privāto finansējumu EUR 119413.33 apmērā jeb 30.41% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds.

Kompetences centru programmas aktualitātes vasarā

SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 35 pētījumi tiek īstenoti divos prioritārajos virzienos – biznesa procesu analīzes tehnoloģijas un dabīgās valodas tehnoloģijas.

Līdz 2015. gada jūnijam noslēgušies jau 22 pētījumi, no tiem 6 dabīgās valodas tehnoloģiju virzienā, bet 16 – biznesa procesu analīzes tehnoloģiju virzienā. Savukārt 13 pētījumi vēl tiek īstenoti un tos plānots pabeigt līdz 2015.gada decembrim.

Tāpat turpinās aktīva pārējo pētījuma rezultātu prezentēšana starptautiskās konferencēs un publikācijās, sīkāku informāciju par pētījumiem un to dalību starptautiskos pasākumos var iegūt IT kompetences centrs mājas lapā, sadaļā - aktualitātes, vai pētījumi.

Balstoties uz veiksmīgu kompetences centru programmas starpposma izvērtējumu, ko 2014.gadā veica Ekonomikas ministrijas un LIAA pārstāvji, tiek izstrādāta kompetences centru programma nākošajam Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodam pasākumā „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.

Ziņas sagatavoja:
SIA „IT kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja Signe Bāliņa e-pasts: signe.balina@itkc.lv

Turpinās ERAF projekta “ Pētījums par publicistikā pieminēto entītiju savstarpējo saišu identificēšanu, tām atbilstošo grafu strukturēšanu un datu bāzu vaicājumu attēlošanu grafu veidā” īstenošana

2014.gada 2.janvārī uzsākta SIA „LETA” un līgumpētījuma izpildītāja Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta (LUMII) ERAF projekta „Pētījums par publicistikā pieminēto entītiju savstarpējo saišu identificēšanu, tām atbilstošo grafu strukturēšanu un datu bāzu vaicājumu attēlošanu grafu veidā” (id.nr. 2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/014) īstenošana.

Projekta īstenošanas 5. ceturksnī galvenokārt tika veiktas sekojošas aktivitātes:

 • Izveidots koreferenču korpusa etalons;
 • Papildināti un laboti likumi automātiskai faktu atpazīšanai;
 • Uzlabots entīšu apvienošanas process;
 • Izstrādāti algoritmi grafa filtrēšanai pēc datumiem;
 • Uzlabots algoritms interaktīvai objektu pievienošanai grafa zīmējumā.

2013.gada 13. decembrī starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un SIA LETA kā finansējuma saņēmēju tika noslēgts Līgums par ERAF projekta īstenošanu nr. 2013/0034/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/014.

Projekts tiks īstenots līdz 2015.gada 30.jūnijam.

Projekta īstenošanas vieta – Marijas iela 2, Rīga, Latvija un Raiņa bulvāris 29, Rīga, Latvija.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas veidos EUR 395 746.15 un tās tiks finansētas ar ERAF finansējumu EUR 273 315.31 apmērā, kas sastāda 69.59% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un privāto finansējumu EUR 119413.33 apmērā jeb 30.41% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds.

Kompetences centru aktualitātes 2015. gada sākumā

SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 35 pētījumi tiek īstenoti divos prioritārajos virzienos – biznesa procesu analīzes tehnoloģijas un dabīgās valodas tehnoloģijas.

2014. gada 31. oktobrī stājas spēkā jaunie grozījumi MK noteikumos Nr. 361, kas nosaka, ka Kompetences centru atbalsta programmas projektu ieviešanas termiņš tiek pagarināts līdz 2015. gada 31.decembrim.

 • pētījums Nr. 1.3. „Monolītsistēmu dekompozīcijas metode atbilstoši SOA principiem”. Tā mērķis ir izstrādāt metodoloģiju, ar kuras palīdzību iespējams analizēt esošas mantotas monolītsistēmas un piedāvāt šo sistēmu dekompozīciju moduļos atbilstoši SOA (angl. Service Oriented Architecture) principiem.
  Pētījumu īsteno „VISMA Enterprise”, sadarbībā ar zinātnisko partneri Rīgas Tehnisko universitāti.
 • pētījums Nr. 2.11. „Par mākoņbāzētās paradigmas pielietojamību valodas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanai”. Tā mērķis ir veikt kompleksu un oriģinālu pētījumu jaunu zināšanu ieguvei par mākoņbāzētu valodas tehnoloģiju pakalpojumu izveidi un izstrādāt pakalpojumu prototipu, kas ļautu paaugstināt komersantu konkurētspēju, inovatīvā veidā piedāvājot valodas tehnoloģijas plašam klientu lokam.
  Pētījumu īsteno SIA „SQUALIO” sadarbībā ar SIA “Tilde”.
 • pētījums Nr. 2.12. „Pētījums par runas atpazīšanas sistēmas pielāgošanu zemas kvalitātes audiofailu apstrādei”. Pētījuma mērķi: (1) veikt nozarei specifisku pētījumu zemas kvalitātes audiofailos, veicinot latviešu valodas runas tehnoloģiju attīstību; (2) paaugstināt runas atpazīšanas precizitāti neskaidros audioierakstos, kā arī izpētīt iespējas audiofailu apstrādei, definējot audio apgabalus, kas nav piemērojami atpazīšanai (piem., mūzika, reklāma).
  Pētījumu īsteno SIA „LETA” sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu.

Ziņas sagatavoja:
SIA „IT kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja Signe Bāliņa e-pasts: signe.balina@itkc.lv

Turpinās ERAF projekta “ Pētījums par publicistikā pieminēto entītiju savstarpējo saišu identificēšanu, tām atbilstošo grafu strukturēšanu un datu bāzu vaicājumu attēlošanu grafu veidā” īstenošana

2014.gada 2.janvārī uzsākta SIA „LETA” un līgumpētījuma izpildītāja Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta (LUMII) ERAF projekta „Pētījums par publicistikā pieminēto entītiju savstarpējo saišu identificēšanu, tām atbilstošo grafu strukturēšanu un datu bāzu vaicājumu attēlošanu grafu veidā” (id.nr. 2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/014) īstenošana.

Projekta īstenošanas 4. ceturksnī galvenokārt tika pētītas:

 • CoRef precizitātes uzlabošanas iespējas;
 • Saišu ticamības uzlabošanas iespējas;
 • Metodes liela apjoma grafveida datu apstrādei
 • Metodes grafu vizualizācijas iespējām.

Pētījuma gaitā lasīti sekojoši referāti un attiecīgi veidotas punlikācijas:

 • 25.datorlingvistikas konferencē „Coling”, seminārā CNL2014, prezentēta publikācija Guntis Barzdins. „FrameNet CNL: a Knowledge Representation and Information Extraction Language”.
 • 6.starptautiskajā datorlingvistikas konferencē „Human Language Technologies: the Baltic Perspective” prezentētas divas publikācijas Didzis Gosko, Guntis Barzdins. „Adding Construction to the Latvian FrameNet” un Lauma Pretkalniņa, Laura Rituma. „Constructions in Latvian Treebank: the Impact of Annotation Decision on the Dependancy Parsing Performance”.

2013.gada 13. decembrī starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un SIA LETA kā finansējuma saņēmēju tika noslēgts Līgums par ERAF projekta īstenošanu nr. 2013/0034/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/014.

Projekts tiks īstenots līdz 2015.gada 30.jūnijam.

Projekta īstenošanas vieta – Marijas iela 2, Rīga, Latvija un Raiņa bulvāris 29, Rīga, Latvija.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas veidos EUR 395 746.15 un tās tiks finansētas ar ERAF finansējumu EUR 273 315.31 apmērā, kas sastāda 69.59% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un privāto finansējumu EUR 119413.33 apmērā jeb 30.41% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds.

Kompetences centru programmas pagarinājums

SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 33 pētījumi tiek īstenoti divos prioritārajos virzienos – biznesa procesu analīzes tehnoloģijas un dabīgās valodas tehnoloģijas.

2014.gada 30.oktobrī izsludināti Ekonomikas ministrijas rosinātie grozījumi Kompetences centru atbalsta programmā, kas dos iespēju kompetences centriem veikt papildu pētījumus jaunu produktu radīšanai un paredz pagarināt projektu ieviešanas termiņu līdz 2015. gada 31. decembrim. Grozījumus finansēšanas līgumos starp kompetences centriem un LIAA plānots parakstīt 2014.gada novembrī.

Ziņas sagatavoja:
SIA „IT kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja Signe Bāliņa e-pasts: signe.balina@itkc.lv

Turpinās ERAF projekta “ Pētījums par publicistikā pieminēto entītiju savstarpējo saišu identificēšanu, tām atbilstošo grafu strukturēšanu un datu bāzu vaicājumu attēlošanu grafu veidā” īstenošana

2014.gada 2.janvārī uzsākta SIA „LETA” un līgumpētījuma izpildītāja Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta (LUMII) ERAF projekta „Pētījums par publicistikā pieminēto entītiju savstarpējo saišu identificēšanu, tām atbilstošo grafu strukturēšanu un datu bāzu vaicājumu attēlošanu grafu veidā” (id.nr. 2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/014) īstenošana.

Projekta īstenošanas 3. ceturksnī galvenokārt tika pētītas:

 • Tehnoloģijas liela apjoma grafveida datu uzglabāšanai un apstrādei;
 • Dinamisku mašīnmācīšanās metodiku iespējas, lai valodas modeļi tiktu laboti uzreiz pēc kļūdu marķēšanas;
 • Metožu izpēte automātiski izgūto saišu ticamības novērtēšanai;
 • Metožu izpēte datu atlasei un reprezentēšanai atributēta grafa formā, lai tas uzskatāmi un lietotājam saprotami parādītu datu būtiskās sastāvdaļas.

3.ceturksnī 25.starptautiskajā datorlingvistikas konferencē „Coling” tika prezentēta pētījumā izstrādātā publikācija „FrameNet CNL: a Knowledge Representation and Information Extraction Language”.

2013.gada 13. decembrī starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un SIA LETA kā finansējuma saņēmēju tika noslēgts Līgums par ERAF projekta īstenošanu nr. 2013/0034/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/014.

Projekts tiks īstenots līdz 2015.gada 30.jūnijam.

Projekta īstenošanas vieta – Marijas iela 2, Rīga, Latvija un Raiņa bulvāris 29, Rīga, Latvija.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas veidos EUR 395 746.15 un tās tiks finansētas ar ERAF finansējumu EUR 273 315.31 apmērā, kas sastāda 69.59% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un privāto finansējumu EUR 119413.33 apmērā jeb 30.41% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds.

IT kompetences centra projekts 2014.gada vasarā

SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

2014.gada jūlija beigās pabeigti jau 13 pētījumi, no tiem pieci dabīgās valodas tehnoloģiju virzienā, bet 8 – biznesa procesu analīzes tehnoloģiju virzienā. Savukārt 19 pētījumi vēl tiek īstenoti un tos plānots pabeigt līdz 2015.gada vidum.

Līdz 2014.gada jūlija beigām LIAA kā sadarbības iestādei iesniegti deviņi starpposmu pārskati (maksājumu pieprasījumi) par kopējo attiecināmo izmaksu summu 6’549’252,70 EUR, kas ļauj pieprasīt ERAF finansējumu jeb grantu 4’564’744,96 EUR. No šīs summas 3’171’731,77 EUR kompetences centrs un pētījumu īstenotāji jau saņēmuši, savukārt pēdējie iesniegtie pārskati vēl tiek izskatīti. Līdzās jau ierastajiem pārskatiem iesniegts pirmais pārskats par AS „Datorzinību centrs” individuālajā pētījumā 2.2 „Viedu daudzvalodu e-mācību materiālu veidošanas metožu un algoritmu izstrāde” sagatavotajām publikācijām. Līdz ar 6.starpposma pārskata iesniegšanu apgūts ITKC 2011.gadā piešķirtais avanss, savukārt 8.starpposma pārskats ļāvis pieprasīt jau vairāk kā pusi no projektam paredzētajiem ERAF līdzekļiem.

Ziņas sagatavoja:
SIA „IT kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja Signe Bāliņa
e-pasts: signe.balina@itkc.lv

Notiek aktīva pētniecība ERAF projekta “ Pētījums par publicistikā pieminēto entītiju savstarpējo saišu identificēšanu, tām atbilstošo grafu strukturēšanu un datu bāzu vaicājumu attēlošanu grafu veidā” īstenošanā

2014.gada 2.janvārī uzsākta SIA „LETA” un līgumpētījuma izpildītāja Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta (LUMII) ERAF projekta „Pētījums par publicistikā pieminēto entītiju savstarpējo saišu identificēšanu, tām atbilstošo grafu strukturēšanu un datu bāzu vaicājumu attēlošanu grafu veidā” (id.nr. 2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/014) īstenošana.

Projekta īstenošanas 2. ceturksnī galvenokārt tika pētītas:

 • NER precizitātes uzlabošanas iespējas organizāciju nosaukumiem;
 • Atslēgas vārdu un nosaukumu meklēšanas iespējas latviešu valodas locījumos;
 • Metožu izpēte automātiski izgūto saišu ticamības kvantitatīvai novērtēšanai
 • Tehnoloģiju izpēte liela apjoma grafveida datu apstrādei
 • Metožu izpēte datu atlasei un reprezentēšanai atributēta grafa formā, lai tas uzskatāmi un lietotājam saprotami parādītu datu būtiskās sastāvdaļas

2013.gada 13. decembrī starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un SIA LETA kā finansējuma saņēmēju tika noslēgts Līgums par ERAF projekta īstenošanu nr. 2013/0034/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/014.

Projekts tiks īstenots līdz 2015.gada 30.jūnijam.

Projekta īstenošanas vieta – Marijas iela 2, Rīga, Latvija un Raiņa bulvāris 29, Rīga, Latvija.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas veidos EUR 395 746.15 un tās tiks finansētas ar ERAF finansējumu EUR 273 315.31 apmērā, kas sastāda 69.59% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un privāto finansējumu EUR 119413.33 apmērā jeb 30.41% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds.

Uzsākta ERAF projekta “ Pētījums par publicistikā pieminēto entītiju savstarpējo saišu identificēšanu, tām atbilstošo grafu strukturēšanu un datu bāzu vaicājumu attēlošanu grafu veidā” īstenošana

2014.gada 2.janvārī uzsākta SIA „LETA” un līgumpētījuma izpildītāja Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta (LUMII) ERAF projekta „Pētījums par publicistikā pieminēto entītiju savstarpējo saišu identificēšanu, tām atbilstošo grafu strukturēšanu un datu bāzu vaicājumu attēlošanu grafu veidā” (id.nr. 2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/014) īstenošana.

Projekta īstenošanas 1. ceturksnī galvenokārt tika pētītas:

 • uzlabotu metožu izpēte semantiskās informācijas automātiskai izgūšanai nestrukturētos latviešu valodas tekstos;
 • liela apjoma grafveida datu apstrādes metožu izpēte;
 • grafu vizualizācijas veidu un metožu izpēte.

2013.gada 13. decembrī starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un SIA LETA kā finansējuma saņēmēju tika noslēgts Līgums par ERAF projekta īstenošanu nr. 2013/0034/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/014.

Projekts tiks īstenots līdz 2015.gada 30.jūnijam.

Projekta īstenošanas vieta – Marijas iela 2, Rīga, Latvija un Raiņa bulvāris 29, Rīga, Latvija.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas veidos EUR 395 746.15 un tās tiks finansētas ar ERAF finansējumu EUR 273 315.31 apmērā, kas sastāda 69.59% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un privāto finansējumu EUR 119413.33 apmērā jeb 30.41% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds.

ITKC projekta aktualitātes 2014.gada pavasarī

SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Aktīva projekta īstenošana pēc programmas nosacījumu izmaiņām uzsākta 2013.gadā.

2013.gada nogalē pabeigti divi nozares pētījumi biznesa procesu analīzes pētniecības un viens nozares pētījums dabīgās valodas tehnoloģiju pētniecības virzienā. Savukārt 2014.gada pirmajā ceturksnī pabeigti vēl četri individuālie pētījumi un uzsākts viens jauns SIA „LETA” individuālais pētījums. Papildus tam 2014.gada otrajā ceturksnī sāksies četri jauni individuālie pētījumi, ko īstenos SIA „FMS”, SIA „DIVI grupa”, AS „RIX Technologies” un AS „Datorzinību centrs”.

Līdz 2014.gada aprīļa beigām Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei iesniegti septiņi starpposma pārskati (maksājuma pieprasījumi) par kopējo attiecināmo izmaksu summu 6 244 106 EUR, kas ļauj pieprasīt ERAF finansējumu jeb grantu 3 809 558 EUR. No šīs summas 2 308 184 EUR kompetences centrs un pētījumu īstenotāji jau saņēmuši, savukārt pēdējie iesniegtie pārskati vēl tiek izskatīti.

2014.gada 15.martā notika kopēja abu virzienu vadošo pētnieku tikšanās ar Ekonomikas ministrijas pārstāvju līdzdalību, kuras laikā pētnieki prezentēja savu pētījumu aktualitātes un diskutēja par aktuālajiem jautājumiem: rūpnieciskā pētījuma definīciju, publikācijām, sadarbību ar zinātniskajām institūcijām un iesniedzamajiem pārskatiem.

Ziņas sagatavoja:
SIA „IT kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja Signe Bāliņa
e-pasts: signe.balina@itkc.lv

„Atbalsts zinātnei un pētniecībai” otrās kārtas rezultāti

SIA „LETA” darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” otrās projektu iesnieguma atlases kārtas ietvaros saņems Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu projekta „Pētījums par publicistikā pieminēto entītiju savstarpējo saišu identificēšanu, tām atbilstošo grafu strukturēšanu un datu bāzu vaicājumu attēlošanu grafu veidā” (id.nr. 2DP/2.1.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/014) īstenošanai. 2013. gada 13.decembrī starp Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) un SIA „LETA” kā finansējuma saņēmēju ir noslēgts līgums Nr. 2013/0034/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/014 par ERAF projekta īstenošanu.

Projekta līgumpētījumu veiks Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūts, kas uzvarēja SIA „LETA” 2013. Gada 8.maijā izsludinātajā iepirkumā.

Projekts tiks īstenots 18 mēnešu laikā, no 2014.gada 2.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam.

Projekta īstenošanas vieta – Marijas iela 2, Rīga, Latvija un Raiņa bulvāris 29, Rīga, Latvija.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas veidos LVL 278’132 un tās tiks finansētas ar ERAF finansējumu LVL 193’563 apmērā, kas sastāda 69.59% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un privāto finansējumu LVL 84’569 apmērā jeb 30.41% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

ITKC projekta aktualitātes 2013.gada nogalē

SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Aktīva projekta īstenošana pēc programmas nosacījumu izmaiņām uzsākta 2013.gadā.

Līdz 2013.gada beigām biznesa procesu analīzes pētniecības virzienā uzsākti 18 pētījumi, no tiem 2 jau pabeigti, savukārt dabīgās valodas tehnoloģiju pētniecības virzienā uzsākti 8 pētījumi, no tiem viens pabeigts. 2014.gadā plānots uzsākt vēl septiņus jaunus pētījumus.

Par uzsāktajiem pētījumiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei iesniegti pieci starpposma pārskati (maksājuma pieprasījumi) par kopējo attiecināmo izmaksu summu 2’547’402 LVL, kas ļauj pieprasīt ERAF finansējumu jeb grantu 1’622’409 LVL. No šīs summas 996 951 LVL pētījumu īstenotāji jau saņēmuši, savukārt pēdējais iesniegtais pārskats vēl tiek izskatīts, tā apstiprināšana plānota 2014.gada janvārī.

ITKC pētījumu aktualitātes

Projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros 2013.gada jūlijā uzsākti jauni pētījumi – SIA „FMS” individuālais pētījums „Servisu konfigurācijas pārvaldības tehnoloģijas” un SIA „Lattelecom” individuālais pētījums „Vairāku vienlaicīgu mērījumu datu agregācija, korelācijas analīze un ekstrapolācija reālā laikā: modeļa izstrāde un pilotēšana”.

Tostarp pirmais pētījums - SIA „FMS” individuālais pētījums „Servisu konfigurācijas pārvaldības pilnveidojumu izpēte” – 2013.gada jūnijā jau pabeigts.

2013.gada augustā apstiprināts projekta 3.starpposma pārskats par projekta aktivitātēm un izmaksām laika posmā no 2012.gada novembra līdz 2013.gada martam par kopējo attiecināmo izmaksu summu 449 489,90 LVL, ļaujot saņemt IT kompetences centram un pētījumu īstenošanā iesaistītajiem sadarbības partneriem 292 045,94 LVL grantu. Pārskats par 2013.gada otro ceturksni iesniegts un atrodas precizēšanas posmā.

Sasniedzot pirmos rezultātus rūpniecisko pētījumu aktivitātēs, arvien biežāk pētnieki prezentē rezultātus konferencēs vai publikācijās. Nozares pētījuma 1.19 „Starpnozaru mobilo aplikāciju un viedkaršu tīmekļa servisu vadības sistēmas modeļa un prototipa izstrāde” pētnieks Gatis Vītols pirmos rezultātus prezentēja Francijā, konferencē ICEIS 20131, Enterprise Information Systems. Konferencē prezentēti pētījuma 1.19. veikšanas gaitā iegūtie rezultāti par hibrīdo mobilo lietojumu izstrādes un noformēšanas ietvaru izvēli starpnozaru mobilo un viedkaršu lietojumu izstrādei. Pētījuma 2.7 „Teksta automātiskas datorlingvistikas analīzes pētījums jauna informācijas arhīva produkta izstrādē”, ko īsteno SIA „LETA” sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu, rezultāti automātiskās sintakses analīzes jomā prezentēti ziemeļvalstu valodas tehnoloģiju konferencei Nodalida 20132. Konferencēs prezentēti arī citu pētījumu rezultāti.

SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

2012.gada oktobrī Ministru kabinets apstiprināja grozījumus MK noteikumos Nr.361 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Kompetences centri"", kas IT kompetences centram ļāva atsākt savu darbu pilnā apjomā, līdz 2012.gada beigām aktualizējot projektā „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” (Līgums Nr. L-KC-11-0003) plānotos pētījumus un iesaistot pētījumu īstenošanā jaunus sadarbības partnerus.

2012.gada nogalē IT kompetences centra projekta sadarbības partneriem pievienojās SIA „LETA”, SIA „Lursoft IT”, SIA „ZZ dats”, SIA „Eccomerce Accelerator” u.c. Pārskatot 2010.gadā iesniegtos pētījumu projektus, 2012.gada 28.decembrī IT kompetences centrs iesniedza VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” aktualizēto projekta versiju, kas paredz līdz 2015.gada jūlijam īstenot 23 pētījumus darbības virzienā „Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas” un 10 pētījumus darbības virzienā „Dabīgās valodas tehnoloģijas”, no tiem septiņi ir nozares pētījumi, kurus sadarbībā ar partneriem īstenos IT kompetences centrs, savukārt 26 ir individuālie pētījumi, kurus sadarbībā ar zinātnes partneriem un IT kompetences centru īstenos nozares uzņēmumi.

Turpinās 2011.gadā iesāktais pētījums 2.5 „ Dažādas sarežģītības pakāpes latviešu tekstu lasīšanas pētīšana sākumskolas bērniem un lasāmības formulas izstrāde šai grupai”, bet šī gada janvārī uzsākti 20 jauni pētījumi abos IT kompetences centra virzienos.

Ziņas sagatavoja:

SIA „IT kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja Signe Bāliņa e-pasts signe.balina@itkc.lv

SIA „LETA” ir partneris un piedalās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras līdzfinansējuma piesaistīšanas apmācību projektā Produktivitate.lv, kuras ietvaros uzņēmumi var saņemt ESF līdzfinansējumu darbinieku apmācībām.

Projekts tiek līdzfinansēts no ERAF.

Plašāka informācija: www.produktivitate.lv

Ar šo informējam, ka SIA „LETA” 22.07.2009. noslēdza līgumu L-JPR-09-0054 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta „LTecH” īstenošanu.

Projekts tiek līdzfinansēts no ERAF.

Aktivitāte: atbalsta sniegšanas kārtība un nosacījumi, kādā piešķir atbalstu darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.2.pasākuma „Inovācijas” 2.1.2.2.aktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” ietvaros

Projekta mērķis ir jaunā produkta „Video arhīvs” un „Foto arhīvs” ieviešana ražošanā.

Lai veiksmīgi ieviestu ražošanā jaunos produktus, projekta ietvaros ir paredzēts iegādāties Datu bāžu platformu, Foto vadības sistēmu, Video ieraksta sistēmu, Datortehnikas iekārtas.

Projekta īstenošanas laiks: 12 mēneši
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 49 933,64 LVL
Atbalsta finansējums: 17 476,77 LVL

Plašāka informācija: www.liaa.gov.lv

Ar šo informējam, ka SIA „LETA” 30.09.2009. noslēdza līgumu L-JPI-09-0093 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta „Tehnoloģija sabiedrības iesaistei ziņu radīšanā” īstenošanu.

Projekts tiek līdzfinansēts no ERAF.

Aktivitāte: atbalsta sniegšanas kārtība un nosacījumi, kādā piešķir atbalstu 2.darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.2.pasākuma „Inovācijas” 2.1.2.2.aktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” 2.1.2.2.1.apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” ietvaros.

Projekta ietvaros tiks izstrādāta jauna tehnoloģija sabiedrības iesaistei ziņu radīšanā.

Ar šīs tehnoloģijas palīdzību plānots radīt jaunu pakalpojumu - eksperimentāla IT sistēma, ar kuras palīdzību sabiedrības pārstāvji varēs piedalīties ziņu telpas veidošanā, iesūtot savas ziņas un reportāžas, viedokļu rakstus, video un foto informāciju. Informācijas sistēmu veido lietotāju reģistrācijas modulis un informācijas iesūtīšanas modulis.

Jauno sistēmu veidos tiešsaistes interneta aplikācijas, veidotas izmantojot atvērtā koda komponentes.

Sistēmas vēlamās īpašības - iespēja izmantot aplikācijas attālināti tiešsaistes režīmā, iespēja saistīt dažādu tipu informācijas vienības pēc atslēgvārdiem.

Aplikācija tiks izmantota oriģināla ziņu materiāla pieņemšana no sabiedrības pārstāvjiem.

Aplikācijas tiks veidotas izmantojot atvērtā koda tehnoloģijas – PostgreSQL datu bāzi, Apache interneta serveri, PHP skriptēšanas valodu, CodeIgniter izstrādes ietvaru, Smarty šablonu sistēmu.

Jaunā aplikācija tiks izmantota ziņu satura bagātināšanai un papildināšanai, dos iespēju sabiedrībai piedalīties mediju telpas veidošanā, ziņot par aktuālajiem notikumiem; dos svaigu un oriģinālu materiālu, ko tālāk varēs izmantot mediji un citi LETA klienti.

Projekta īstenošanas laiks: 15 mēneši
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 117 900,59 LVL
Atbalsta finansējums: 41 265,21 LVL

Plašāka informācija: www.liaa.gov.lv

SIA „LETA” ir partneris un piedalās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras līdzfinansējuma piesaistīšanas apmācību projektā Produktivitate.lv, kuras ietvaros uzņēmumi var saņemt ESF līdzfinansējumu darbinieku apmācībām.

Projekts tiek līdzfinansēts no ERAF.

Plašāka informācija: www.produktivitate.lv

Ieguldījums tavā nākotnē

(Eiropas Sociālā fonda projekts „Kompleksi atbalsta pasākumi” Nr. 1DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001)

Līgums ar darba devēju par jauniešu darba prakses īstenošanu Nr. 35.13-5/20

Rīgā, 2010.gada 1.septembrī
Līgums līdz 2011.gada 31. augustam.

Kopējā maksimāli iespējamā Līguma summa par jauniešu iesaistīšanu Darba praksē, ko sedz no Aģentūras līdzekļiem, ir 23 832.00 LVL (divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi lati 00 santīmi).

Ieguldījums tavā nākotnē

(Eiropas Sociālā fonda projekts „Kompleksi atbalsta pasākumi” Nr. 1DP//1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001)

Līgums ar darba devēju par aktivitātes „DARBA VIETA JAUNIETIM” īstenošanu Nr. 35.13 – 14/3

Rīgā, 2012.gada 23.februārī
Līgums līdz 2012.gada 31.novembrim

Kopējā maksimāli iespējamā Līguma summa par jauniešu iesaistīšanu Aktivitātē, ko sedz no Aģentūras līdzekļiem ir 1920,00 LVL (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit lati 00 santīmi).

 • Visur
 • Ziņas
 • Preses relīzes
 • Foto

Reklāma

Reklāma