Uz sākumu

PAZIŅOJUMI

Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Pētniecības un inovācijas pakta apstiprināšanu un Eiropas Pētniecības telpas turpmāko pārvaldību

2021.gada 26.novembris.

Informāciju sagatavoja Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā Komunikācijas ģenerāldirektorāts.

Šodien Eiropas Savienības Padome pieņēma Ieteikumu par Eiropas Pētniecības un inovācijas paktu, kā arī secinājumus par Eiropas Pētniecības telpas turpmāko pārvaldību.

Pētniecības un inovācijas paktā ir noteiktas kopīgas vērtības un principi pētniecībai un inovācijai Eiropā, piemēram, zinātniskās pētniecības brīvība un brīva pētnieku un zināšanu aprite. Tajā arī izklāstītas 16 kopīgas prioritāras jomas kopīgai rīcībai, sākot ar atvērtās zinātnes veicināšanu ātrākai zināšanu un datu kopīgošanai un beidzot ar Eiropas Savienības vadošās lomas un izcilības stiprināšanu zinātnē ar visu Eiropas reģionu un iedzīvotāju iesaisti.

Tajā pašā laikā Padomes secinājumos iekļauta pirmā Eiropas Pētniecības telpas rīcībpolitikas programma, kur izklāstītas 20 brīvprātīgas darbības nākamajiem trim gadiem. Šo darbību vidū ir pievilcīgas un ilgtspējīgas pētniecības karjeras veicināšana, zinātnes tuvināšana iedzīvotājiem un labāka piekļuve izcilībai visas ES mērogā.

Paktā un secinājumos kopā izklāstīts jauns redzējums un prioritātes, apstiprināts ES un dalībvalstu atbalsts Eiropas Pētniecības telpai un izveidota jauna pārvaldības struktūra. Tas ir svarīgs pagrieziena punkts ceļā uz jaunu Eiropas Pētniecības un inovācijas telpu.

Plašāka informācija: Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Pētniecības un inovācijas pakta apstiprināšanu un Eiropas Pētniecības telpas turpmāko pārvaldību (europa.eu)