Paziņojumi

 • Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieka amata kandidāta Valda Dombrovska uzklausīšana

  2019.gada 8.oktobris.

  Informāciju sagatavoja Jānis Krastiņš, Eiropas Parlamenta preses sekretārs Latvijā.

  Otrdien Briselē Eiropas Parlamenta Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, kā arī Ekonomikas un monetāro jautājumu komitejas deputāti iztaujāja komisāra amata kandidātu no Latvijas Valdi Dombrovski par viņam paredzēto atbildības jomu - "Ekonomika cilvēku labā". 

  Pēc tam slēgtā sēdē tikās abu komiteju politisko grupu koordinatori, lai izvērtētu Komisijas vicepriekšsēdētāja amata kandidāta Dombrovska sniegumu. Vērtējumu atklās pēc tam, kad būs noslēgušās visu kandidātu uzklausīšanas.

  Ilgtspējīga un iekļaujoša izaugsme

  Ievadrunas laikā Dombrovskis uzsvēra, ka ir jāpalielina Eiropas Savienības politiskā un ekonomiskā nozīme un jāstiprina ES spēja darboties neatkarīgi. Tam vajadzīga stabila finansiālā jauda un virzība uz zaļo un digitālo pārveidi. Viņš piebilda, ka šīs pārmaiņas būs sekmīgas vien tad, ja tās būs sociāli taisnīgas. Dombrovskis paziņoja, ka plāno nākt klajā ar rīcības plānu Eiropas sociālo tiesību pīlāra efektīvai īstenošanai visā Eiropas Savienībā, tostarp iesniedzot regulējumu par minimālajām algām.

  EP deputāti vēlējās noskaidrot, vai Dombrovskis plāno strādāt pie ES ekonomikas un banku nozares īpatnību saglabāšanas, vienlaikus izpildot starptautiskos noteikumus, piemēram, Bāzeles III banku sektora reformas pasākumu kopumu. Viņi jautāja arī par Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un saistošiem zaļās pārveides mērķiem. Deputāti vēlējās noskaidrot Dombrovska plānus attiecībā uz pašreizējo ekonomiskās izaugsmes palēnināšanos un to, vai viņš plāno pabeigt iesāktos projektus, piemēram, kapitāla tirgu savienības un banku savienības izveidi.

  EP deputāti jautāja par taisnīgiem nodokļiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa pārskatiem par katru valsti un noteikumiem pret naudas atmazgāšanu. Tika aktualizēti arī tādi jautājumi kā kriptovalūta, jo īpaši, saistībā ar Facebook ierosināto Libra, kā arī priekšrocību un risku līdzsvarošanu finanšu tehnoloģiju nozarē.

  Uzklausīšanas gaitā EP deputāti uzsvēra, ka darba tirgus labai funkcionēšanai un elastībai būtisks ir sociālais dialogs, un jautāja Dombrovskim, kā viņš nodrošinās sociālo partneru iesaistīšanu.

  Deputāti taujāja par digitalizācijas problēmām, digitālās plaisas mazināšanu, digitālo prasmju līmeņa paaugstināšanu un, kā uzlabot tiešsaistes platformu darbinieku darba apstākļus, vienlaikus saglabājot nozares ekonomisko vērtību.

  Deputāti taujāja, kā Dombrovskis plāno īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāru, lai visiem nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas taisnīgā un pieejamā darba tirgū, uz ko atbildot Dombrovskis solīja drīzumā iesniegt priekšlikumus par taisnīgu minimālo darba algu Eiropā, Eiropas "Garantiju bērniem", ES bezdarba pabalstu pārapdrošināšanas shēmu, jauno prasmju programmu, kā arī ES dzimumu līdztiesības stratēģiju, kas ietvers saistošus algu pārredzamības noteikumus.

  Pilnu uzklausīšanas videoierakstu varat noskatīties šeit (sadaļā "replays").

  Turpmākie soļi

  Pamatojoties abu komiteju vērtējumā, EP priekšsēdētāju konference 17. oktobrī lems, vai Parlamentam ir pietiekami daudz informācijas, lai pasludinātu uzklausīšanas procesu par noslēgtu. Šādā gadījumā 23. oktobra plenārsesijā Strasbūrā notiks balsojums par ierosinātā Komisijas sastāva apstiprināšanu.

  Papildinformācija

  Uzklausīšanā piedalījās un jautājumus uzdeva arī EP Budžeta lietu komitejas deputāti.

  Papildu informācija

  Dombrovska uzklausīšanas audiovizuālie materiāli

  https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-valdis-dombrovskis-executive-vice-president-designate-an-economy-that-works-for-people_13230_pk

  Vispārīgi materiāli presei par komisāra kandidātu uzklausīšanām EP

  https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2019-hearings-of-commissioners-designate_13229_pk

  Dombrovska uzklausīšanas tīmekļa vietne

  http://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60708/valdis-dombrovskis-latvia

  2019. gada uzklausīšanu procesa tīmekļa vietne

  https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019

  Uzklausīšanu kalendārs

  https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190919RES61417/20190919RES61417.pdf

  Ekonomikas un monetāro jautājumu komiteja http://europarl.europa.eu/committees/en/econ/home.html

  Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

  https://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home.html

  Papildu informācija: 

  Jānis Krastiņš,

  Eiropas Parlamenta preses sekretārs Latvijā

  Tālr.: + 371 67085461; + 371 26542369

  E-pasts: janis.krastins@europarl.europa.eu