Uz sākumu

PAZIŅOJUMI

Vērienīgs Eiropas Savienības projekts bagātina energoefektivitātes finansēšanas iespējas, lai palīdzētu dalībvalstīm sasniegt ambiciozos Eiropas klimata mērķus

2021.gada 26.novembris.

Informāciju sagatavoja Lāsma Zaikovska, Funding for Future jaunākā finanšu analītiķe.

? REFINE veicina refinansēšanu Eiropas privātajā sektorā;

? REFINE ir izstrādājis refinansēšanas konceptus un instrumentus, tai skaitā standartizētus līgumus un risku novērtēšanas rīku" ko pielietojot var atvieglot un uzlabot energoefektivitātes projektu finansēšanu;

? REFINE projektā piedalās 11 partneri no Eiropas, kuriem ir pieredze finansēšanas un energoefektivitātes jomā.

Nu jau ir pagājis gads kopš REFINE projekta sākuma, kurā piedalās pētnieki un nozares eksperti no 11 Eiropas valstīm. Kopš 2020.gada jūnija projekta mērķis ir nodrošināt finansējuma pieejamību energoefektivitātes projektiem Eiropā. Līdz ar to, projekts sniedz tiešu ieguldījumu Eiropas Savienības vērienīgo klimata mērķu sasniegšanā, tostarp ES renovācijas viļņa un zaļā kursa īstenošanā.

REFINE komanda, tai skaitā Funding for Future B.V. no Nīderlandes, sadarbojas ar partneriem no finanšu un energoefektivitātes nozarēm, lai padarītu energoefektivitātes projektu refinansēšanu vienkāršāku pielietojot izstrādātos instrumentus, kā, piemēram, standartizētus līgumus un projekta risku novērtēšanas rīku. Šo instrumentu pielietošana atvieglotu finansēšanu gan finanšu institūcijām, gan energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējiem un klientiem gan privātajā, gan sabiedriskajā sektorā. Projekta ievaros tika arī apskatīti veiksmīgas prakses piemēri un pašreizējās finansēšanas iespējas, kas vecina tirgus attīstību un izaugsmi.

Funding for Future Latvijā ir nodibinājis Latvian Building Energy Efficiency Facility (LABEEF), kas nodrošina finansējumu visaptverošai ēku renovācijai. LABEEF, ko daļēji finansē Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, piedāvā izdevīgu finansējumu, ko iedzīvotāji apmaksā ilgtermiņā kopā ar komunālajiem maksājumiem, kas vienkāršo renovācijas projekta atmaksu, ja tā tika īstenota caur energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju, ja ticis izmantots energoefektivitātes pakalpojuma līgums. Izmantojot LABEEF finansējumu (refinansēšanu), pakalpojuma sniedzējs var ātrāk atgūt projektā ieguldīto naudu, tādējādi ļaujot pakalpojuma sniedzējam īstenot vairāk projektu un nebažīties par pašu kapitāla pietiekamību un ilgo naudas atmaksu. LABEEF ir jau finansējis 6 visaptverošās ēku renovācijas Latvijā, kas nodrošināja un vēl turpmāk nodrošinās ne tikai lielus enerģijas ietaupījumus, bet arī garantē drošību, veselību un komfortu ēku iedzīvotājiem.

Atkāpjoties no LABEEF veiksmīgajiem projektiem, REFINE veiktais pētījums izcēla vienu no šķēršļiem šādu mehānismu ieviešanai un pielietošanai - pastāv zema izpratne par ieguvumiem, kas izriet no refinansēšanas. Šāda prakse varētu veicināt izdevīgu energoefektivitātes projektu īstenošanu vairākos sektoros (dzīvojamās, sabiedriskās, komerciālās ēkās, MVU u.c.), risinot pakalpojumu sniedzēju ierobežoto piekļuvi kapitālam un pakalpojuma sniedzēja nepiemērotību uzņemties klientu saistību nepildīšanas risku.

Pamatojoties uz veikto pētījumu, REFINE partneri izstrādāja vairākus instrumentus, kas vienkāršo un pilnveido energoefektivitātes projektu refinansēšanu. Gan nozares, gan finanšu institūciju darbinieki, var piekļūt projektā izstrādātajam riska novērtēšanas rīkam. Tas nodrošina lēmumu pieņemšanu par to vai veikt refinansēšanu, izvērtējot līgumu saturu un atbilstoša izcenojuma veidošanu izvērtējot galvenos riskus: kredītrisku un izpildes risku (t.i. risks vai renovācija nodrošinās nepieciešamos enerģijas ietaupījumus). Šis rīks ļauj izvērtēt riskus no trim dažādiem aspektiem - energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēja, klienta un paša projekta. Riska novērtēšanas rīks kopā ar standartizētiem līguma nosacījumiem tiks izmēģināts pilotprojektos kopā ar vairākiem partneriem Eiropā, tai skaitā Latvijā.

Pilotprojekti ir svarīga REFINE projekta daļa. Katrs partneris kopā ar ieinteresētajiem uzņēmumiem izmēģinās izstrādātos rīkus un koncepcijas reālos energoefektivitātes projektos. Arī Funding for Future cer uz interesi no Latvijas uzņēmumiem, kas vēlētos uzzināt vairāk par refinansēšanu (LABEEF konceptu), refinansēšanas veicināšanas pakalpojumiem, kā arī riska vērtēšanas rīku un aicina sazināties, ja ir interese.

"Projekts palielinās finansējuma avotu pieejamību energoefektivitātes projektiem, paaugstinot to refinansēšanas iespējamību un veicinot refinansēšanas izmantošanu," stāsta projekta REFINE dalībnieks, Funding for Future valdes loceklis Nicolas Stancioff. "Tas sekmēs turpmāko energoefektivitātes projektu finansēšanu un veicinās Eiropas energoefektivitātes ekosistēmas izveidi turpmākajiem ieguldījumiem".

Lai gan energoefektivitātes pakalpojumu tirgus pēdējos gados ir piedzīvojis izaugsmi, ilgtermiņa finansēšanas nodrošināšana, izmantojot refinansēšanu ir tikai otrais solis energoefektivitātes projektu finansēšanā. Tirgus vēl ir nepilnīgs un ir nepieciešami finanšu instrumenti arī projektu sākotnējai realizācijai. Funding for Future paralēli šim projektam meklē veidu, kā risināt vajadzību ES pēc pieejama apgrozāmā kapitāla aizdevuma likviditātes palielināšanai, ko varētu piedāvāt arī Latvijā.

Papildu informācija:

Lāsma Zaikovska

Funding for Future jaunākā finanšu analītiķe

E-pasts: lasma.zaikovska@fcubed.eu

Tīmekļa vietne: https://refineproject.eu/