LETA
Ziņas
Šī informācija 20.06.2018. 16:29 ir izdrukāta no http://leta.lv/home/important/FF8AC7EF-484E-40EB-B3B8-C52B1EDFE5A5/

Trīs gadu laikā aizdomās par cilvēktirdzniecību tika turētas 27 personas

Rīga, 13.maijs, LETA. Laikā no 2014. līdz 2016.gadam policijā sākti astoņi kriminālprocesi par cilvēku tirdzniecību, kuros par aizdomās turamām personām atzītas 27 personas, liecina valdībā iesniegtais informatīvais ziņojums "Par Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam ieviešanu no 2014.gada līdz 2016.gadam".

Latvijā sākto kriminālprocesu skaits pārskata periodā ir pieaudzis, kas liecina par tiesībsargājošo iestāžu kapacitātes stiprināšanu un darba kvalitātes pirmstiesas izmeklēšanas darbību nodrošināšanā uzlabošanos. Trīs gadu laikā sākti astoņi kriminālprocesi par cilvēku tirdzniecību, kuros par aizdomās turamām personām atzītas 27 personas, no tām 16 vīrieši un 11 sievietes.

Cilvēku tirdzniecības upurim ir svarīgi ne tikai atgūties no ekspluatācijas rezultātā radītajām traumām, bet arī zināt, ka vainīgās personas tiek sodītas par upurim nodarīto kaitējumu. Tiesu informācijas sistēmas dati liecina, ka Latvijā vainīgajām personām par noziedzīgo nodarījumu par cilvēku tirdzniecību izdarīšanu tiesas piemēro galvenokārt nosacītus sodus, kas neveicina Krimināllikumā noteikto preventīvo mērķi panākt, lai ne tikai notiesātais, bet arī citas personas pildītu likumus un atturētos no noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas.

Ziņojumā gan secināts, ka pastāv ievērojams atsevišķu krimināllietu par cilvēku tirdzniecību iztiesāšanas laiks, kas dod pamatu konstatējumam par apsūdzēto tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā pārkāpumu un iespēju soda, kas ir zemāks par minimālo robežu, kāda par attiecīgo noziegumu paredzēta Krimināllikumā, noteikšanai.

Ja 2014.gadā Latvijas valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju redzeslokā nonāca Latvijas valstspiederīgie, kas ekspluatēti ārvalstīs, tādējādi joprojām nodrošinot pamatu uzskatīt, ka Latvija ir cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes valsts, tad 2016.gadā situācija būtiski mainījās un aizvien biežāk identificēti cilvēku ekspluatācijas gadījumi Latvijā, kad personas savervētas ekspluatācijai valsts teritorijas ietvaros, nešķērsojot valsts robežu.

Laikā no 2014. līdz 2016.gadam Latvijā identificēti 28 ekspluatatīvo fiktīvo laulību upuri, 18 seksuālās ekspluatācijas upuri, 15 darbaspēka ekspluatācijas upuri un trīs piespiedu noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas upuri. No identificētajiem cilvēku tirdzniecības upuriem 18 cilvēki bija pakļauti ekspluatācijai Latvijā, bet 45 upuri ekspluatēti ārvalstīs.

Publicēta: 13.05.2018 22:28
 

© Bez aģentūras LETA rakstiskas piekrišanas aizliegts šīs ziņas tekstu jebkādā veidā un apjomā pārpublicēt vai citādi izmantot masu saziņas līdzekļos vai interneta vietnēs. Pārkāpumu gadījumos tiesvedība norit atbilstoši Latvijas likumiem.