Paziņojumi

 • rescEU: ES, gatavojoties nākamajai mežu ugunsgrēku sezonai, izveido pirmo ugunsdzēsības floti

  2019.gada 21.maijs.

  Informāciju sagatavoja Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Preses nodaļa.

  Lai sagatavotos mežu ugunsgrēku riskam šajā vasarā, Komisija jaunās rescEU sistēmas ietvaros šodien atklāj pirmo ugunsdzēsības gaisa kuģu floti, lai cīnītos pret dabas katastrofām. Sākotnējā pārejas periodā RescEU flotē šobrīd ir iekļautas septiņas ugunsdzēsības lidmašīnas un seši helikopteri, un

  patlaban Komisija sadarbojas ar dalībvalstīm, lai tuvākajās nedēļās flotē iekļautu papildu resursus.

  Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers sacīja: "rescEU ir konkrēta atbilde, Eiropas atbilde, lai palīdzētu tiem mūsu daudzajiem iedzīvotājiem, kuri saskaras ar dabas katastrofu draudiem. Mēs visi, eiropieši, bijām satriekti, kad pēdējo gadu laikā daudzi cilvēki zaudēja dzīvību mežu ugunsgrēkos — no Portugāles līdz Grieķijai. Eiropas solidaritātei ir jābūt vērstai uz iedzīvotāju aizsardzību un savstarpēju palīdzēšanu grūtos brīžos. rescEU piedāvā praktiskus risinājumus un apņēmīgi iedarbina Eiropas

  solidaritātes mehānismu.”

  Humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisārs Hrists Stiljanidis piebilda: “Mežu ugunsgrēki negaida. Lai glābtu dzīvību un aizsargātu iedzīvotājus, ES un tās dalībvalstis ir apvienojušas spēkus un padarījušas rescEU par realitāti. Ar rescEU izveidi ir ieviests papildu “drošības tīkls” krīzes laikā. Esmu ļoti lepns par to, ka šovasar Eiropas mežu ugunsdzēsības flote kļūst par realitāti. Es vēlos pateikties visām dalībvalstīm, kas ir sniegušas savu ieguldījumu šajā flotē un līdz ar to mūs iespējami labi

  sagatavojušas šā gada ugunsgrēku sezonai.”

  Ugunsdzēsības spējas

  Jau piecas ES dalībvalstis, kuras pēdējos gados bieži ir skāruši mežu ugunsgrēki, ir nodevušas savas lidmašīnas un helikopterus 2019. gada rescEU pārejas perioda flotes rīcībā.

  -

  Sākotnējie resursi ietver 2 gaisa kuģus no Horvātijas, 1 gaisa kuģi no Francijas, 2 gaisa kuģus no Itālijas, 2 gaisa kuģus no Spānijas un 6 helikopterus no Zviedrijas.

  -

  Sagatavošanas un uzraudzības pasākumi nākamajai mežu ugunsgrēku sezonai Papildus rescEU flotes izveidei Eiropas Komisija stiprina savas uzraudzības un koordinēšanas spējas, lai

  sagatavotos mežu ugunsgrēku sezonai.

  ES Ārkārtas reaģēšanas koordinācijas centrs (ERCC), kurš strādā visu diennakti, vasarā tiks

  pastiprināts ar dalībvalstu ekspertu atbalsta vienību cīņai pret mežu ugunsgrēkiem.

  -

  ERCC vasarā regulāri rīkos videokonferences ar dalībvalstīm, lai apmainītos ar informāciju par

  ugunsgrēku risku visā Eiropā.

  -

  - ES Copernicus satelītu sistēma tiks izmantota mežu ugunsgrēku ārkārtas situāciju kartēšanai. Visas ES dalībvalstis un partnervalstis pulcējās ikgadējā mežu ugunsgrēku sanāksmē Briselē, lai sagatavotos nākamajai mežu ugunsgrēku sezonai.

  -

  Pēdējo mēnešu laikā ir rīkotas vairākas praktiskās mācības par mežu ugunsgrēkiem. Tās ietver MODEX praktiskās mācības par civilo aizsardzību un mežu ugunsgrēkiem, kurās piedalījās eksperti un glābēju komandas no dažādām ES valstīm, kuri no 2019. gada 7. aprīļa līdz 10. aprīlim tikās Cresas salā (Horvātija). Vēl mācības tika rīkotas Splitā (Horvātija) un Ēksanprovansā (Francija).

  -

  Ilgtermiņa mērķis ir papildu spēju un resursu pievienošana un līdz ar to spēcīgākas rescEU rezerves

  izveide.

  Pēdējos gados Eiropa ir piedzīvojusi smagas dabas un cilvēka izraisītas katastrofas: mežu ugunsgrēkos, plūdos, vētrās un zemestrīcēs 2018. gadā bojā gāja vairāk nekā 100 cilvēku. Lai labāk varētu aizsargāt grūtībās nonākušos iedzīvotājus, rescEU nostiprina Savienības kopējās spējas novērst katastrofas, kas

  pašlaik skar mūsu sabiedrību, sagatavoties tām un reaģēt uz tām.

  Kāpēc rescEU tika izveidots?

  ES civilās aizsardzības mehānisma pamatā līdz šim bija sistēma, ar kuras palīdzību ES koordinē

  dalībvalstu brīvprātīgos ieguldījumus un novirza tos valstij, kas ir lūgusi palīdzību. Palīdzības piedāvājumus koordinē Eiropas Ārkārtas reaģēšanas koordinācijas centrs, kas atrodas Briselē. Pēdējo gadu laikā ārkārtēji laika apstākļi un jauni apdraudējumi ir radījuši smagu slogu dalībvalstu spējām

  savstarpēji palīdzēt, jo īpaši tad, ja vairākas dalībvalstis vienlaicīgi saskaras ar viena un tā paša veida

  katastrofu. Šādos gadījumos, kad resursi bija ierobežoti vai nebija pieejami, Eiropas Savienībai nebija

  rezerves spēju palīdzēt krīzes pārņemtajām dalībvalstīm.