Paziņojumi

 • Eiropas Parlaments prasa tīrākus auto uz ES ceļiem līdz 2030. gadam

  2018.gada 3.oktobris.

  Informāciju sagatavoja Signe Znotiņa-Znota, Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā.

  • Vairāk elektrisko automobiļu;

  • ceļā uz CO2 izmešu mērījumiem reālos apstākļos;

  • aicinājums atbalstīt Eiropas akumulatoru ražošanas nozari.

  Līdz 2030. gadam jaunu automobiļu CO2 izmeši jāsamazina par 40%, vienlaikus veicinot elektrisko un zemu emisiju auto nonākšanu tirgū, uzskata Eiropas Parlamenta deputāti.

  Trešdien atbalstītā likumprojektā EP deputāti aicina ES jauno vieglo automobiļu autoparkam noteikt 40% izmešu samazinājuma mērķi, bet jau līdz 2025. gadam panākt 20% samazinājumu. Eiropas Komisija bija ierosinājusi izmešu apjomu līdz 2030. gadam samazināt par 30%, kā atskaites punktu nosakot 2021. gadu. Līdzīgi mērķi noteikti arī mikroautobusiem.

  Ražotāji, kuru auto vidējais CO2 izmešu rādītājs pārsniegs noteiktos mērķus, maksās sodanaudu ES budžetā. Šie līdzekļi tiks izmantoti, lai apmācītu darbiniekus, kurus skārušas pārmaiņas autobūves nozarē.

  Autoražotājiem arī būs jāpalielina zemu (mazāk nekā 50g CO2 uz kilometru) vai bezemisiju vieglo automašīnu un mikroautobusu tirgus daļa līdz 35% 2030. gadā un 20% jau 2025. gadā.

  Izmešu mērījumi reālos apstākļos līdz 2023. gadam

  Eiropas Parlaments aicina Eiropas Komisiju divu gadu laikā nākt klajā ar priekšlikumiem CO2 izmešu mērījumiem reālos braukšanas apstākļos. Tie jāsāk veikt 2023. gadā.

  Dekarbonizācijas sociālā ietekme

  EP deputāti atzīst, ka sociāli pieņemamai un taisnīgai pārejai uz bezizmešu mobilitāti nepieciešamas izmaiņas autobūves nozares pievienotās vērtības ķēdē, un iespējamas arī negatīvas sociālās sekas. Tāpēc ES būtu jāveicina prasmju attīstība un darbinieku pārkvalifikācija nozares ietvaros. Deputāti arī aicina atbalstīt Eiropas akumulatoru ražošanas nozari.

  Precīzākas ziņas par izmešiem

  Līdz 2019. gada beigām Eiropas Komisijai jānāk klajā ar likumdošanas priekšlikumiem, kas ļautu patērētajiem saņemt precīzu un salīdzināmu informāciju par degvielas patēriņu, CO2 un citu izmešu apjomu.

  No 2025. gada autoražotājiem būs jāsniedz ziņas par tirgū laistu jaunu auto paredzamo CO2 izmešu apjomu visa to dzīves cikla laikā.

  Citāti

  EP ziņotāja Miriam Dalli (S&D, Malta) sacīja: “Panākt Eiropas Parlamenta atbalstu 40% CO2 izmešu samazinājumam nebija viegls uzdevums, un es lepojos ar sasniegto rezultātu. Tikpat svarīgs ir arī 20% mērķis, kas jāsasniedz līdz 2025. gadam. Šis likumprojekta mērķis ir vērienīgāks nekā tikai kaitīgo izmešu samazinājums - tas stimulē ražotājus, veicina investīcijas infrastruktūrā un piedāvā taisnīgu pāreju nozares darbiniekiem.”

  Nākamie soļi

  Ziņojums tika pieņemts ar 389 balsīm pret 239, 41 deputātam atturoties. ES ministri par savu nostāju vienosies 9. oktobrī. Paredzams, ka sarunas ar deputātiem par likumprojekta galīgo redakciju sāksies 10. oktobrī.

  Pamatinformācija

  Transporta nozare ir vienīgā nozīmīgā ES ekonomikas joma, kurā siltumnīcefektu izraisošo gāzu izmešu apjoms pieaug, teikts likumprojektā. Lai sasniegtu COP21 klimata nolīguma mērķus, ir jāpaātrina transporta nozares dekarbonizācija.

  Autobūves nozare visā pasaulē piedzīvo straujas izmaiņas, jo īpaši elektrificētu spēka pārvadu jomā. Ja Eiropas autoražotāji novēloti iesaistīsies izmaiņu veikšanā, tie riskē zaudēt pasaules līderu lomu, norāda deputāti.

  Papildu informācija

  • Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (03.10.2018)

  http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/texts-adopted.html

  • EP Izpētes dienests: jaunu vieglo automašīnu un mikroautobusu CO2 izmešu līmenis

  http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689

  • Pētījums: Post 2020 CO2 Emission Targets for Cars and Vans - The Right Level of Ambition?

  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618992/IPOL_STU(2018)618992_EN.pdf

  • Bezmaksas foto, video un audiomateriāli

  https://multimedia.europarl.europa.eu/en/car-emissions_3104_pk

  Papildu informācija:

  Signe Znotiņa-Znota,

  Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

  Tālr.: + 371 26440185

  E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu