Paziņojumi

 • Ceļu satiksmes drošība: obligātas vadītāju atbalsta sistēmas jaunos auto

  2017.gada 14.novembris.

  Informāciju sagatavoja Signe Znotiņa-Znota, Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā.

  ĪSUMĀ

  • Obligātas ātruma pielāgošanas, braukšanas joslas ievērošanas un avārijas bremzēšanas sistēmas;

  • Labāka gājēju un velobraucēju aizsardzība;

  • Eiropas Komisijai jāizvērtē iespēja izlīdzināt pieļaujamo alkohola līmeni asinīs

  Automātiska bremzēšana, ātruma pielāgošana, gājēju atpazīšana - Eiropas Parlamenta (EP) deputāti uzskata, ka visi jaunie spēkrati obligāti jāaprīko ar vadītāja atbalsta sistēmām.

  Katru gadu uz Eiropas ceļiem tiek nogalināti vairāk nekā 25 tūkstoši cilvēku. Aptuveni 90% nelaimes gadījumu izraisa cilvēku pieļautas kļūdas.

  Daudzus no tiem varētu novērst, izmantojot sistēmas, kas bīstamās situācijās sniedz atbalstu autovadītājam. Šodien ar tām tiek aprīkoti augstākā segmenta auto modeļi. Ņemot vērā to sniegto ieguvumu, EP deputāti vēlas panākt obligātu uzstādīšanu visos jaunajos auto.

  Šīs sistēmas spēj automātiski bremzēt, pamanīt gājējus un riteņbraucējus un izvēlēties atbilstošu braukšanas ātrumu. Tāpat jaunās tehnoloģijas palīdz ievērot braukšanas joslu.

  Ņemot vērā acīmredzamos ieguvumus, EP deputāti vēlas, lai šādas palīgierīces būtu obligātas visās jaunajās automašīnās.

  “Kļūdās gan autovadītāji, gan gājēji, gan riteņbraucēji. Šādos gadījumos automātiskie palīglīdzekļi ir kā otrais pilots, kas palīdz izvairīties no negadījuma,” saka EP ziņotājs Dieter-Lebrecht Koch (EPP, Vācija).

  Lai gan konkrētās palīgierīces parasti ir atrodamas vien augstas klases automobiļos, tās ir pieejamas arī standarta klases spēkratos, taču prasa lielākas izmaksas.

  Lai nodrošinātu, ka ceļu satiksmes drošība nav atkarīga no ES pilsoņu maksātspējas, deputāti iesaka obligāti uzstādīt tikai tās palīgierīces, kas jau ir pieejamas tirgū un ir apliecinājušas spēju glābt dzīvības.

  "Ikvienam vajadzētu būt iespējai iegādāties šādu automašīnu. Ja šīs palīgierīces kļūs plaši izmantotas, tās kļūs arī lētākas. Tādējādi jaunie auto būs tikai mazliet dārgāki,” piebilst ziņotājs.

  Tāpat EP deputāti spriež par iespēju līdz nullei samazināt pieļaujamo alkohola koncentrāciju nepieredzējušu autovadītāju un profesionālu autovadītāju asinīs.

  EP rezolūcija tika pieņemta ar 593 balsīm pret 39, 53 deputātiem atturoties.

  • Debašu videoieraksts (13.11.2017)

  http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lv/plenary/video?debate=1510594869530

  • Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (izvēlēties 14.11.2017)

  http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/texts-adopted.html

  • EuroparlTV: Uzlabojot ceļu drošību ar katru automašīnu

  https://www.europarltv.europa.eu/lv/programme/economy/improving-road-safety-one-car-at-a-time

  • Procedūras dokumentācija

  http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2085(INI)

  Papildu informācija:

  Signe Znotiņa-Znota,

  Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

  Tālr.: + 371 26440185

  E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu