Paziņojumi

 • ES budžets: Komisija ar reģionālās konkurētspējas indeksu un Eirobarometra aptauju palīdz jaunu kohēzijas programmu sagatavošanā

  2019.gada 8.oktobris.

  Informāciju sagatavoja Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Preses nodaļa.

  Šodien Komisija ir publicējusi 2019. gada reģionālās konkurētspējas indeksu un Eirobarometru par reģionālo politiku. Tie palīdzēs dalībvalstu iestādēm, kuras atbild par turpmāko kohēzijas politikas programmu izstrādi 2021.-2027. gada ES budžeta periodam, izvērtēt sabiedrības viedokli, apzināt reģionālos līdzekļus un labāk koncentrēt investīcijas.

  Sarunas par nākamo ES budžetu 2021.-2027. gada periodam un par kohēzijas politikas nākotni ar Eiropas Parlamentu un dalībvalstīm arvien turpinās. Vienlaikus Komisija ir sākusi diskusiju ar visām ES valstīm par turpmāko kohēzijas politikas programmu prioritātēm, lai ES investīcijas pēc iespējas drīzāk nonāktu attiecīgajās nozarēs. Reģionālā konkurētspējas indeksa un Eirobarometra mērķis ir veicināt šo

  plānošanas procesu.

  Eiropas kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu komisārs Johanness Hāns sacīja: "Jo drīzāk jauno kohēzijas politikas programmu sagatavošana tiks pabeigta, jo ātrāk ES līdzekļus varēs izmantot uz vietas. Komisija aktīvi palīdz dalībvalstīm nacionālo programmu izstrādē, un šodien publicētais reģionālās konkurētspējas indekss un Eirobarometrs sniedz noderīgu ieskatu tieši ES un dalībvalstu

  publisko investīciju jomā."

  2019. gada reģionālās konkurētspējas indekss

  Reģionālās konkurētspējas indekss, kas ik pēc trim gadiem tiek atjaunināts, palīdz reģioniem uzraudzīt un novērtēt savu attīstību laika gaitā salīdzinājumā ar citiem reģioniem. Ar interaktīvā tīmekļa rīka palīdzību politikas veidotāji un iedzīvotāji var sekot līdzi tam, kā viņu reģions

  tiek novērtēts inovācijas, pārvaldības, transporta, digitālās infrastruktūras, veselības vai cilvēkkapitāla

  ziņā. Šis indekss, palīdzot reģioniem apzināt savas priekšrocības un trūkumus un pievērsties

  publiskajām investīcijām, būs spēcīgs instruments jauno programmu sagatavošanā.

  Eirobarometrs par iedzīvotāju informētību un izpratni par reģionālo politiku

  Eirobarometra zibensaptauja par iedzīvotāju informētību un izpratni par reģionālo politiku liecina, ka lielākā daļa eiropiešu jeb 81 % uzskata, ka ES finansētie projekti pozitīvi ietekmē viņu dzīvi tad, ja viņi ir informēti par tiem (tikai 40 %).

  Komisija ir uzsvērusi, ka plānošanas iestādēm un atbalsta saņēmējiem ir jāsniedz vairāk informācijas par ES finansētiem projektiem, un tā ir izvirzījusi jaunas prasības savā priekšlikumā par nākamo kohēzijas politiku. Starp tām ir komunikācijas plāns visām programmām, sociālo mediju darbības un ar svarīgiem projektiem saistītu pasākumu organizēšana.

  Eirobarometra aptaujā vairums respondentu norādījuši, ka Eiropas Savienībai būtu vairāk jāiegulda izglītībā, veselībā vai sociālajā infrastruktūrā (91 %), vides jomā (90 %), un vairāk būtu jāpievēršas reģioniem, kuros ir liels bezdarbs (69 %), trūcīgām pilsētu teritorijām (54 %), kā arī attāliem un kalnu reģioniem (52 %).

  Tas atbilst tām politikas prioritātēm, kuras Komisija ierosinājusi nākamajā kohēzijas politikā, un atspoguļo iedzīvotāju prioritātes valsts līmenī. Atbilžu sadalījums pa valstīm ir pieejams šeit.

  Konteksts

  Atbilstoši tās 2018. gada 29. maijā iesniegtajam priekšlikumam par turpmāko kohēzijas politiku

  Komisija palīdz dalībvalstīm plānošanas procesā, lai varētu ātrāk sākt izvērst investīcijas uz vietas.

  Konkrēti, Komisija ir nākusi klajā ar lielu vienkāršošanas paketi, konkrētām valstīm paredzētām

  investīciju pamatnostādnēm, kas ir daļa no Eiropas pusgada, un tādiem instrumentiem kā reģionālās

  konkurētspējas indekss un Eirobarometrs par reģionālo politiku.

  Tie tiek iesniegti saistībā ar 2019. gada Eiropas pilsētu un reģionu nedēļu, kas aizsākas šodien Briselē.